Arkivverket

Landssvikarkivet digitaliseres

Del

Hele det omfattende landssvikarkivet på til sammen 90 000 saker skal digitaliseres. Det innebærer at du i fremtiden vil kunne studere dette materialet fra egen stue, i stedet for å reise til lesesalen i Oslo.

Ødeleggelser etter kampene ved Narvafronten i 1944. Her er Narva by rett etter et angrep. Foto tilhørende landssviksak, domsnummer 2506, Oslo Politikammer.
Ødeleggelser etter kampene ved Narvafronten i 1944. Her er Narva by rett etter et angrep. Foto tilhørende landssviksak, domsnummer 2506, Oslo Politikammer.

Landssvikarkivet er et av de største arkivene som oppbevares i Arkivverket og inneholder etterforskningsdokumentene i de aller fleste norske landssvik- og krigsforbrytersakene etter andre verdenskrig.

Siden arkivet ble åpnet for allment innsyn i 2015, er interessen fremdeles svært stor, og ser ikke ut til å avta. Arkivverket har 6000 utlån av landssviksaker på lesesalen årlig. Ca. 40 prosent av all brukerbetjening i Oslo omhandler landssvikarkivet.

90 prosent av alle forespørslene kommer fra vanlige folk som vil vite noe om slekten sin. Stadig flere vil vite hva en bestefar eller onkel – som i en del tilfeller nylig har gått bort – var borti under krigen.

Det er også stor pågang på materialet fra forskere, forfattere og historikere.

Rekorddigitalisering av krigskilder 

Den store etterspørselen er en av flere årsaker til at Arkivverket nå er i gang med å digitalisere hele arkivet.

– Landssvikarkivet har en særegen interesse for landets historie. Det belyser krigen, okkupasjonstiden og enkeltskjebner. Nå blir dette unike kildematerialet enklere tilgjengelig for både forskere og den vanlige borger. Det gir muligheter for mer forskning, og en dypere forståelse for landssvikoppgjøret nasjonalt. Dette er den største og mest omfattende digitaliseringen av krigskilder Arkivverket noensinne har gjort, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Mange landssviksaker er i svært dårlig stand på grunn av dårlig papirkvalitet, og fordi de i mange tiår ble oppbevart svært kummerlig, blant annet på loftet på Victoria terrasse i Oslo.

– I tillegg til at folk nå slipper å reise til Oslo for å se arkivet, bidrar digitaliseringen til mindre slitasje på dokumentene og trygg oppbevaring for all fremtid, legger Bolstad til.  

Få saker vil ligge åpent på nett

Av hensyn til personvernet vil svært få saker bli liggende åpent ute på Digitalarkivet. Hovedregelen vil fortsatt være at man må kontakte Arkivverket  for å søke om en tidsbegrenset tilgang til den saken eller de sakene man ønsker. Først i 2030 vil alt kunne ligge fritt tilgjengelig på nett.

Et fåtall landssviksaker ligger i dag åpent på Digitalarkivet, det gjelder blant annet sakene mot Quisling, Rinnan  og Riisnæs. Også disse inneholder sider som er sperret av hensyn til personvern. 

Til alle landssviksakene i Digitalarkivet

Fakta om landssvikarkivet

Landssvikarkivet omfatter mer enn 90 000 landssviksaker og ca. 350 krigsforbrytersaker. Materialet utgjør i alt mer enn 1200 hyllemeter. Litt over halvparten av sakene endte i dom eller vedtatt forelegg, mens mer enn 43 000 saker ble henlagt. 

Arkivet ble åpnet for allment innsyn i januar 2015. Åpningen vekket internasjonal interesse og førte til rekord i antall forespørsler fra folk som ville se «mappa til bestefar».

Arbeidet med å digitalisere det omfattende arkivet er forventet å ta tre til fire år og vil skje i Mo i Rana. Arkivet vil deretter bli lagret i Arkivverkets nye magasinhall for papirarkiv  som er samlokalisert med Nasjonalbiblioteket i det eksisterende fjellanlegget i Mo.

Flere detaljer rundt digitaliseringen kan du lese på våre nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ødeleggelser etter kampene ved Narvafronten i 1944. Her er Narva by rett etter et angrep. Foto tilhørende landssviksak, domsnummer 2506, Oslo Politikammer.
Ødeleggelser etter kampene ved Narvafronten i 1944. Her er Narva by rett etter et angrep. Foto tilhørende landssviksak, domsnummer 2506, Oslo Politikammer.
Last ned bilde
En del av dokumentene i en nokså gjennomsnittlig etterforskningsmappe i landssvikoppgjøret. Originaler i Arkivverket (Nord-Jarlsberg politikammer: Anmeldelse nr.631).
En del av dokumentene i en nokså gjennomsnittlig etterforskningsmappe i landssvikoppgjøret. Originaler i Arkivverket (Nord-Jarlsberg politikammer: Anmeldelse nr.631).
Last ned bilde
Hele landssvikarkivet på til sammen 1200 (hylle)meter skal nå digitaliseres. Arbeidet er forventet å ta tre til fire år.
Hele landssvikarkivet på til sammen 1200 (hylle)meter skal nå digitaliseres. Arbeidet er forventet å ta tre til fire år.
Last ned bilde
Riksarkivar Inga Bolstad (Foto: Arkivverket/BERRE).
Riksarkivar Inga Bolstad (Foto: Arkivverket/BERRE).
Last ned bilde
Landssvikarkivet i Riksarkivbygningen på Sognsvann i Oslo
Landssvikarkivet i Riksarkivbygningen på Sognsvann i Oslo
Last ned bilde

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom