Nofima

Laksefôr er som smått i omstilling

Del

Produsenter av norsk laksefôr har begynt å ta i bruk helt nye ingredienser, viser rapport om forråvarer til laks og ørret.

Nye fôringredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger utgjorde kun 0,4 prosent av det totale volum i laksefôr, eller 8000 tonn totalt. I 2020 ble det totalt brukt 1,98 millioner tonn ingredienser og det ble produsert 1,47 millioner tonn laks og 0,9 millioner tonn regnbueørret. Foto: Frank Gregersen © Nofima.
Nye fôringredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger utgjorde kun 0,4 prosent av det totale volum i laksefôr, eller 8000 tonn totalt. I 2020 ble det totalt brukt 1,98 millioner tonn ingredienser og det ble produsert 1,47 millioner tonn laks og 0,9 millioner tonn regnbueørret. Foto: Frank Gregersen © Nofima.

For femte gang siden 2010 har Nofima laget oversikt over ingredienser brukt i norsk laksefôr. Dokumentasjonen er basert på fôr i 2020 fra de fire største fôrselskapene. Den viser at sammensetning av fôr til norsk oppdrettslaks er omtrent som ved forrige rapport i 2016. Det samme gjelder laksens utnyttelse av fôret. Det har vært en liten volumøkning av både fôr og oppdrettslaks.

Insektmel og mikroalger i fôr

Men det er én liten og viktig endring.

− Det er at vi ser noe bruk av nye ingredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkt og mikroalger, sier Aas.

Aas er forsker i fôr og ernæring i Nofima, og er hovedforfatter bak den ferske rapporten om utnyttelsen av fôrressurser i norsk oppdrett av laks. Denne rapporten ble laget med data i 2020, og er en oppdatering av tilsvarende rapport fra 2016.

− Rapporten gir et grunnlag for beslutningstagere om hvordan vi kan bruke ressursene og forvalte de på best mulig måte, sier Aas.

I denne siste rapporten ble nye fôringredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger tatt med. Disse utgjorde en liten andel, kun 0,4 prosent av det totale volum i laksefôr, eller 8000 tonn totalt. I 2020 ble det totalt brukt 1,98 millioner tonn ingredienser og det ble produsert 1,47 millioner tonn laks og 0,9 millioner tonn regnbueørret.

Lite norsk
Regjeringen satte seg som mål i Hurdalsplattformen at mer av laksefôret skal produseres på norske ressurser, og at alt fôr skal være fra bærekraftige kilder. Denne rapporten fra Nofima gir indikasjoner om hvordan fiskefôret ligger an fra start.

– Fôr er den største kilden til klimagassutslipp i havbruksnæringa. Det er derfor avgjørende at flere produsenter tar i bruk nye, bærekraftige råvarer. De neste årene må vi se en kraftig økning i bruk av bærekraftige råvarer produsert i Norge. Dette kan legge grunnlaget for et nytt industrieventyr langs kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

8 prosent av ingrediensene til fiskefôret i 2020 var produsert i Norge, 92 % var importert. Norge leverte utelukkende fiskeoljer og fiskemel til fôret, så nye ingredienser som insektmel var per 2020 altså ikke produsert i Norge.

– Regjeringen har et mål om at alt fôr til havbruk skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030, og slik skal vi skape en ny industri i Norge. Dersom vi skal lykkes med å finne de beste og mest effektive løsningene må næring, forskning og politikk spille på lag, sier Skjæran.

Nofimas rapport vurderer ikke om ingrediensene er bærekraftige. Men forskerne har undersøkt sertifiseringer. Størstedelen av marine råvarer er sertifisert under ulike ordninger, og alt soyaproteinkonsentrat var sertifisert som ikke genmodifisert.

Forskerne har også dokumentert opprinnelsesland eller område for tilnærmet alle ingredienser. Rapporten viser at drøyt 10 prosent av disse ingrediensene kom fra Russland i 2020.

Regnbueørret er med

Norge har en produksjon av regnbueørret som tilsvarer 6 prosent av lakseproduksjonen. Ressursutnyttelsen i produksjonen av ørret er redegjort for første gang. Rapporten viser at det ikke er nevneverdige forskjeller i utnyttelse mellom de to artene.

Store volum som skal til

Laksefôr i 2020 besto av rundt 12 prosent fiskemel, 10 prosent fiskeolje, 41 prosent vegetabilske proteinkilder, 20 prosent vegetabilske oljer, 13 prosent karbohydratkilder og 4 prosent mikroingredienser.

I tillegg var det brukt 0,4 prosent nye ingredienser som insektmel og mikroalger.

Bente Torstensen, tidligere forsker i fiskeernæring og nå leder for divisjon akvakultur i Nofima, mener dette er svært lovende tross det lave tallet. Det er smått i prosent, men det utgjør mer enn åtte tusen tonn nye ingredienser.

– Det er enorme volum som skal til av en ingrediens for å utgjøre en stor andel i laksefôr. Det er kjempekrevende å utvikle en ny ingrediens i stor skala, men det er i gang. Vi heier på store og små produsenter som satser og tør, for det avgjør hvor mye og hvor fort laksens matfat endres, sier Torstensen.

Forskningen finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Fakta om undersøkelsen
  • Utnyttelsen av fôrressurser i norsk oppdrett av laks har tidligere vært gjennomgått for 2010, 2012, 2013 (ikke fullstendige data tilgjengelig) og 2016. Dette arbeidet er en oppdatering for 2020. I tillegg ble tilsvarende ressursregnskap for 2020 beregnet for regnbueørret.
  • Prosjektet dokumenterer utnyttelsen av fôrressurser i norsk oppdrett av laks og ørret gjennom et år. Slik oppdatert dokumentasjon er viktig for at oppdrettsnæringen, allmenheten og myndigheter skal kunne gjøre gode valg som gir ansvarlig utnyttelse av ressursen. Denne kunnskapen er også viktig for media, forbrukere og miljøorganisasjoner, og kan brukes i undervisning og vitenskapelige publikasjoner.
  • Volum laks og ørret produsert i 2020 ble beregnet fra tall i offentlige tilgjengelige data (Fiskeridirektoratet og Statistisk sentralbyrå). Data for forbruk av fôrmidler ble gitt av de fire store norske fôrselskapene (BioMar AS, Cargill, Mowi Feed AS og Skretting AS).
  • Les sluttrapporten fra prosjektet på Nofima.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nye fôringredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger utgjorde kun 0,4 prosent av det totale volum i laksefôr, eller 8000 tonn totalt. I 2020 ble det totalt brukt 1,98 millioner tonn ingredienser og det ble produsert 1,47 millioner tonn laks og 0,9 millioner tonn regnbueørret. Foto: Frank Gregersen © Nofima.
Nye fôringredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger utgjorde kun 0,4 prosent av det totale volum i laksefôr, eller 8000 tonn totalt. I 2020 ble det totalt brukt 1,98 millioner tonn ingredienser og det ble produsert 1,47 millioner tonn laks og 0,9 millioner tonn regnbueørret. Foto: Frank Gregersen © Nofima.
Last ned bilde
Prosjektet dokumenterer utnyttelsen av fôrressurser i norsk oppdrett av laks og ørret gjennom et år. Foto: Terje Aamodt ©  Nofima
Prosjektet dokumenterer utnyttelsen av fôrressurser i norsk oppdrett av laks og ørret gjennom et år. Foto: Terje Aamodt © Nofima
Last ned bilde
Seniorforskerne Trine Ytrestøyl og Turid Synnøve Aas i Nofima er blant forfattere bak rapporten. Foto: Terje Aamodt © Nofima.
Seniorforskerne Trine Ytrestøyl og Turid Synnøve Aas i Nofima er blant forfattere bak rapporten. Foto: Terje Aamodt © Nofima.
Last ned bilde
Nye fôringredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger utgjorde kun 0,4 prosent av det totale volum i laksefôr, eller 8000 tonn totalt. I 2020 ble det totalt brukt 1,98 millioner tonn ingredienser og det ble produsert 1,47 millioner tonn laks og 0,9 millioner tonn regnbueørret. Foto: Frank Gregersen © Nofima.
Nye fôringredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger utgjorde kun 0,4 prosent av det totale volum i laksefôr, eller 8000 tonn totalt. I 2020 ble det totalt brukt 1,98 millioner tonn ingredienser og det ble produsert 1,47 millioner tonn laks og 0,9 millioner tonn regnbueørret. Foto: Frank Gregersen © Nofima.
Last ned bilde
Nye fôringredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger utgjorde kun 0,4 prosent av det totale volum i laksefôr, eller 8000 tonn totalt. I 2020 ble det totalt brukt 1,98 millioner tonn ingredienser og det ble produsert 1,47 millioner tonn laks og 0,9 millioner tonn regnbueørret. Foto: Joe Urrutia © Nofima.
Nye fôringredienser som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger utgjorde kun 0,4 prosent av det totale volum i laksefôr, eller 8000 tonn totalt. I 2020 ble det totalt brukt 1,98 millioner tonn ingredienser og det ble produsert 1,47 millioner tonn laks og 0,9 millioner tonn regnbueørret. Foto: Joe Urrutia © Nofima.
Last ned bilde
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Emil Bremnes/NFD
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Emil Bremnes/NFD
Last ned bilde
Bente Torstensen, direktør i Akva-divisjonen i Nofima.
Bente Torstensen, direktør i Akva-divisjonen i Nofima.
Last ned bilde
Seniorforsker Turid Synnøve Aas.
Seniorforsker Turid Synnøve Aas.
Last ned bilde

Lenker

Om Nofima

Nofima
Nofima
Postboks 6122
NO-9291 Tromsø

77 62 90 00http://nofima.no

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 390 ansatte

Følg pressemeldinger fra Nofima

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofima på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nofima

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom