Kystverket

Lager verktøy i kampen mot ulovlig fiske

Del

Kystnasjoner må samarbeide for effektivt å bekjempe organisert fiskerikriminalitet.

På Palau, en øystat i Stillehavet, jobber etater sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Illustrasjonsfoto: Nærings- og fiskeridepartementet.
På Palau, en øystat i Stillehavet, jobber etater sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Illustrasjonsfoto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Over hele verden engasjerer kystnasjoner seg i kampen mot ulovlig fiske. Vårt bidrag, Blue Justice Community, er en felles kommunikasjonsplattform som setter disse i stand til å samarbeide på tvers av landegrenser. Denne kriminelle virksomheten er et globalt problem som en rekke land må løse sammen.

Løsningen er basert på systemer BarentsWatch allerede lager for operative etater i Norge - et verktøy for samhandling som nå kan styrke utviklingslands evne til å bekjempe fiskerikriminalitet. 

- Trenger nye digitale løsninger

- Denne typen kriminalitet er ikke bare en trussel mot marine økosystemer, men mot både levebrødet til millioner og matforsyningen til milliarder av mennesker på hele kloden. For å bekjempe dette må vi også ta i bruk nye digitale løsninger. BarentsWatch bidrar her med en sikker digital plattform for Blue Justice-initiativet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Blue Justice Community er et fellesskap for trygg og sikker kommunikasjon mellom etater i et land og mellom nasjoner for effektivt å håndtere fiskerikriminalitet. Et verktøy som man bruker sammen for å bekjempe grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet. Aktiviteter som igjen er nært knyttet til forskjellige former for økonomisk kriminalitet, moderne slaveri, toll og skattebedrageri og hvitvasking av penger.

Testet ut på Fiji

På Fiji ble det i februar arrangert en første workshop for å teste systemet i samarbeid med Fijis Fiskeridepartement, FNs utviklingsprogram (UNDP), som har det norsk finansierte prosjektet "Blue resilience", og Nærings- og fiskeridepartementet.

Her understreket den fijianske ministeren, Semi Koroilavesau, viktigheten av informasjonsdeling og samarbeid på alle nivåer når man tar opp kampen mot organisert kriminalitet i fiskerisektoren. Her presiserte han også Fijis vilje til å bidra til dette arbeidet.

- Ved å samle data på denne måten skapes det synergier. Gevinsten for den enkelte kyststat er å se informasjonen i sammenheng når innsamling og bearbeiding er samlet et sted. En felles plattform som Blue Justice Community innebærer at brukeren blir mindre avhengig av bare egne tilgjengelige kilder og at flere kan dra nytte av felles informasjon og handle deretter.

Fungerende daglig leder i BarentsWatch, Heidi Beate Vang, mener verktøyet vil bidra til kompetansebygging og være et hjelpemiddel for å støtte opp om en global blå økonomi.

Blue Justice-initiativet er en del av regjeringens havstrategi

Kontakter

Heidi Beate Vang
Fungerende daglig leder, BarentsWatch
Mob: +47 45 42 77 78
E-post: heidi.beate.vang@barentswatch.no

Bilder

På Palau, en øystat i Stillehavet, jobber etater sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Illustrasjonsfoto: Nærings- og fiskeridepartementet.
På Palau, en øystat i Stillehavet, jobber etater sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Illustrasjonsfoto: Nærings- og fiskeridepartementet.
Last ned bilde
Fiji ble det første landet som tester Blue Justice Community.
Fiji ble det første landet som tester Blue Justice Community.
Last ned bilde
Heidi Beate Vang
Heidi Beate Vang
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket leder gjennomføringen av BarentsWatch-senteret. Dette skjer gjennom Kystverkets «Senter for deling av informasjon om hav og kyst». BarentsWatch skal samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder.

Vår virksomhet består av et åpent informasjonssystem med tjenester for sluttbrukere som presenteres i portalen www.barentswatch.no. I tillegg utvikles det et skjermet overvåkningssystem som bidrar til effektivisering av operativ innsats. Disse tjenestene utgjør til sammen BarentsWatch-programmet.

Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter er våre partnere. Kontorsted er Tromsø, og selve utviklingsarbeidet utføres av kommersielle leverandører gjennom offentlige anskaffelser.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

Gode vilkår for sjøtransporten i ny Nasjonal transportplan19.3.2021 13:03:05 CET | Pressemelding

Stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 blei lagt fram i dag. – Eg er nøgd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringar. Transportplanen inneheld enkeltprosjekt med stor samfunnsnytte og har store nok overordna rammer til at vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom