Nasjonalt senter for aldring og helseNasjonalt senter for aldring og helse

Lær å leve godt med demens

Del

Flere kommuner vil nå videreutvikle tilbudet til personer med demens og deres pårørende. De har derfor blitt med i et omfattende internasjonalt forskningsprosjekt om demens, som også blir gjennomført i Storbritannia og Australia.

Kommuner, som Asker, Lillestrøm og Arendal, søker derfor deltakere til brukerskoler, som gir personer med demens hjelp til å leve best mulig når demenssykdommen rammer.

På brukerskolen får personer med demens over 65 år i en tidlig fase råd og tips, informasjon og kunnskap om hvordan de kan mestre en ny hverdag med demens. Tilbakemeldinger fra personer med demens er at flere savner en arena der de kan møte personer i samme situasjon som dem selv. Brukerskolen er en møteplass for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte, som kan lette situasjonen. 

Brukerskolen støtter personer med demens i å opprettholde selvstendighet og verdighet, forbedre helseatferden sin, planlegge fremtiden sammen med familien og leve godt med sykdommen i eget hjem så lenge som mulig.

Brukerskolen bygger på de gode erfaringene fra Demensskolen, som ble utviklet ved Stavanger Universitetssjukehus. Mange norske kommuner har brukt opplegget til Demensskolen, og tilbakemeldingene har vært gode.

Forskningsresultater så langt viser at brukerskoler hjelper – blant annet så får deltakere mindre depressive symptomer.

Kontakter

Ingelin Testad
Senterleder/Professor
SESAM Regionalt kompetanse senter for eldremedisin og samhandling, Stavanger
Tlf: 51 51 51 47 Mob: +47 950 93 641
ingelin.testad@sus.no

Martha Therese Gjestsen
Koordinator
SESAM Regionalt kompetanse senter for eldremedisin og samhandling, Stavanger universitetssjukehus
+47 92 80 55 25
martha.therese.gjestsen@sus.no

Janne Røsvik
Fagkonsulent
Nasjonalt senter for Aldring og helse
janne.rosvik@aldringoghelse.no
+47 415 92 660

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse
Nasjonalt senter for aldring og helse
Postboks 2136
3103 Tønsberg

33 34 19 50http://www.aldringoghelse.no

Nasjonalt senter for aldring og helse utvikler kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt, som skal fremme helse og god alderdom, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Vi driver kompetanseheving og faglig oppdatering av helse- og omsorgspersonell, og vi tilbyr informasjon og kunnskap til allmenheten. Vi både deltar i og driver egne forsknings-/utviklingsprosjekter.

Om SESAM:

SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

Følg pressemeldinger fra Nasjonalt senter for aldring og helse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalt senter for aldring og helse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonalt senter for aldring og helse

– Demens er en trussel mot sosial og økonomisk utvikling i verden6.12.2021 16:31:18 CET | Pressemelding

– Demenssykdommene truer også utjevning mellom rike og fattige land. Hvis vi skal nå målet for FNs tiår for sunn aldring (2021-30) på alvor, må vi ta økningen i antall personer med demens på alvor. Det sier professor David E. Bloom ved Harvard School of Public Health, som tirsdag bidrar under åpningen av Demensdagene 2021, i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom