Avinor

Ladepark for el-taxi åpnet på Flesland

Del

Avinor bidrar med å legge til rette for taxi-lading og dermed redusere utslipp i tilbringertransport til flyplassen. Nå kan elektriske drosjer hurtiglade på flyplassen, på det største ladeanlegget i Norden. Onsdag formiddag ble anlegget offisielt åpnet, med snorklipp og taler.

Fylkesordfører Jon Askeland erklærte anlegget for åpnet. Fra venstre: Pål Tveitevåg, divisjonssjef elektrifisering i BKK og Øystein Skaar, operativ sjef ved Bergen lufthavn Flesland.
Fylkesordfører Jon Askeland erklærte anlegget for åpnet. Fra venstre: Pål Tveitevåg, divisjonssjef elektrifisering i BKK og Øystein Skaar, operativ sjef ved Bergen lufthavn Flesland.

Ladeanlegget er et samarbeid mellom Vestland fylkeskommune, BKK og Avinor.

Fylkesordfører Jon Askeland var svært fornøyd med samarbeidet og å kunne åpne det nye ladeanlegget. Han klippet snor sammen med operativ sjef i Avinor på Bergen lufthavn, Øystein Skaar.

Skaar sa blant annet dette under åpningen: -Prosjektet med ladestasjon på taxidepotet, kom opp som et forslag fra Fylkeskommunen, og Avinor så på dette som et glimrende samarbeidsprosjekt for sammen å kunne dra i riktig retning. Med rundt 250.000 taxiturer fra Flesland er Flesland en viktig taxiholdeplass og ladestasjonen gir en mulighet for vesentlige reduksjon i utslipp fra næringen. 

Høy kollektivandel til flyplassen

Bergen lufthavn har en høy kollektivandel, på rundt 50 %. Med det nye ladeanlegget bidrar Avinor til å gjøre det enda enklere å kjøre, og velge elektrisk taxi. Og dermed blir transporten til flyplassen enda mer bærekraftig.

Bakgrunnen for å etablere et slikt ladeanlegg er Vestland fylkeskommune har satt krav om nullutslipp for drosjenæringen i klimaplan for Hordaland 2014 til 2030. Samarbeidet mellom fylkeskommunen, drosjenæringen, Miljødirektoratet og Avinor startet i 2014, og planen er å nå målet om nullutslipp allerede i 2024.

Reduksjon i CO2-utslipp

Hver drosje som blir utslippsfri, vil spare miljøet for 10 tonn CO2 per år. Med alle drosjer vil utslippet reduseres med 9500 tonn årlig. Dette er tre prosent av det samlede CO2-utslippet i Hordaland.

Bergen lufthavn Flesland er en klimanøytral flyplass. Les mer om Avinor Bergen lufthavns klimaarbeid: https://avinor.no/konsern/flyplass/bergen/miljo-og-lokalsamfunn/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fylkesordfører Jon Askeland erklærte anlegget for åpnet. Fra venstre: Pål Tveitevåg, divisjonssjef elektrifisering i BKK og Øystein Skaar, operativ sjef ved Bergen lufthavn Flesland.
Fylkesordfører Jon Askeland erklærte anlegget for åpnet. Fra venstre: Pål Tveitevåg, divisjonssjef elektrifisering i BKK og Øystein Skaar, operativ sjef ved Bergen lufthavn Flesland.
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom