Kystverket

Kystverkets tilskuddsordninger: Få søknadsveiledning – spar tid og arbeid

Del

I mai er det søknadsfrist for både tilskuddsordningen for godsoverføring og tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Kystverket tilbyr veiledningsmøter i forkant av søknadsfristen, slik at potensielle søkere får forbedret søknadene sine.

I stedet for å bruke mye tid og ressurser på en søknad som kanskje blir upresis og ikke treffer de formålene som kan få tilskudd, anbefaler Kystverket potensielle søkere å ta kontakt for å få veiledning om hvordan søknaden skal utformes og hva som kan søkes om.

Til begge tilskuddsordningene stilles det krav til hvordan søknadene skal utformes, og forskriftene som regulerer ordningene inneholder mye informasjon om ordningene og hvilke dokumentasjonskrav som stilles.

– Av erfaring vet vi at veiledning og dialog med oss i forkant av innsending ikke bare sikrer at søknader tilfredsstiller de formelle krav, men også at dette forenkler og forkorter Kystverkets saksbehandlingstid. Vi ønsker å opprette dialog med søkere så tidlig som mulig, så ta kontakt, er oppfordringen fra seniorrådgiver Erika Støylen i Kystverket, som arbeider med tilskuddsordningen for godsoverføring.

Den samme oppfordringen kommer også fra seniorrådgiver Øyvind Sandbakk, som arbeider med tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner.

– Ja, jeg har også positiv erfaring med veiledningsmøter fra tidligere søknadsrunder, og synes godt at flere søkere burde ta kontakt i forkant av søknadsfristen. Vi ser da at søknadene jevnt over blir mer presise, og søkere slipper å bruke tid på de delene av prosjektene som ikke faller inn under ordningen, sier Sandbakk.

Søknadsveiledning er med andre ord en vinn-vinn-situasjon som gir bedre søknader og mindre ressursbruk.

Om tilskudd til godsoverføring

Kystverket gir tilskudd etablering av sjøbasert transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å oppfylle målet om mer gods på sjø.
Er du reder etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og har planer om å etablere ei ny godsrute, vil vi gjerne høre fra deg. Søknadsfrist 31. mai.

Du finner mer informasjon om ordningen på www.kystverket.no/godsoverforing

Kontaktperson: Erika Støylen, epost: godsoverforing@kystverket.no

Om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner skal gå til investeringer i havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur og/eller mudring. Søknaden må synliggjøre hvordan tiltaket vil bidra til en effektivisering i logistikkjeden. Søknadsfrist 10. mai.

Du finner mer informasjon om ordningen på www.kystverket.no/effektivehavner

Kontaktperson: Øyvind Sandbakk, epost: oyvind.sandbakk@kystverket.no

Nøkkelord

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Gode vilkår for sjøtransporten i ny Nasjonal transportplan19.3.2021 13:03:05 CET | Pressemelding

Stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 blei lagt fram i dag. – Eg er nøgd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringar. Transportplanen inneheld enkeltprosjekt med stor samfunnsnytte og har store nok overordna rammer til at vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom