Kystverket

Kystverket utvider nettverk for overvåking av sjøtrafikk på Svalbard

Del

Kystverket har i samarbeid med Kongsberg Seatex etablert seks nye vind- og soldrevne AIS-basestasjoner på Svalbard. De nye basestasjonene gjør det mulig til enhver tid å følge skipstrafikk langs nordvest- og østkysten av Svalbard.

De nye AIS-basestasjonene gir en oppdatert oversikt av skipstrafikken nordvest og øst for Svalbard. Basestasjonene er utviklet og montert av Kongsberg Seatex på oppdrag fra Kystverket. Ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport bistår under utbyggingen. Foto: Kongsberg Seatex / Rune Forfot Simonsen.
De nye AIS-basestasjonene gir en oppdatert oversikt av skipstrafikken nordvest og øst for Svalbard. Basestasjonene er utviklet og montert av Kongsberg Seatex på oppdrag fra Kystverket. Ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport bistår under utbyggingen. Foto: Kongsberg Seatex / Rune Forfot Simonsen.

‒ AIS gir oss et fullverdig trafikkbilde med få sekunders forsinkelse. Med økende trafikk, ekstreme værforhold og store avstander til redningsressurser blir dette en viktig tjeneste for skipsfarten, forvaltingen i miljøsårbare områder, søk- og redningstjenester og andre beredskapsmyndigheter, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

AIS (Automatic Identification System) er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre sjøtrafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.

Fire nye AIS-basestasjoner ble i forrige uke satt i drift på østkysten av Spitsbergen og gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikk i Hinlopen. Ytterligere to basestasjoner ble denne uka satt i drift på nordvestkysten. Basestasjonene registrerer fartøyers identitet, posisjon, fart og kurs, og fanger opp AIS-signaler fra fartøyer opptil 40 nautiske mil fra kysten. Arbeidet er en del av utbyggingen av AIS-nettverket på Svalbard.

Kystverket forvalter det nasjonale AIS-nettverket, og distribuerer AIS-data til andre offentlige myndigheter som har myndighetsoppgaver innen sivil trafikkovervåking og beredskap. Data fra Kystverkets AIS-nettverk blir distribuert til blant andre Hovedredningssentralene, Sysselmannen på Svalbard og Kystvakten. Tilgang på live AIS-data gir søk- og redningstjenester mulighet til å raskere lokalisere fartøy i nød og få oversikt over andre skip i området som kan bistå.

Utviklet for ekstreme forhold
Miljøhensyn og mangel på landbasert infrastruktur som strøm og kommunikasjon i fjerntliggende områder på Svalbard krever at de nyeste basestasjonene driftes på vind- og solenergi. AIS-basestasjoner som tidligere er etablert sørvest på Svalbard er driftet på landbasert strøm og kommunikasjonsinfrastruktur.

Kystverkets AIS-basestasjoner er utviklet, montert og teknisk driftet av Kongsberg Seatex. De nyeste på Svalbard skal tåle ekstreme værpåkjenninger, driftes uten landbasert infrastruktur, og fungere i mørketiden. De er en utbedret utgave av AIS-basestasjonen som høsten 2019 ble etablert på Prins Karls Forland (Forlandet) utenfor vestkysten av Spitsbergen, som var den første som ble satt opp i et område uten infrastruktur eller kommunikasjonsmuligheter. Gjennom høsten og vinteren har basestasjonen på Forlandet tålt store påkjenninger fra vind, kulde og is.

Styrker sjøsikkerhet og beredskap
Med den nylige utbyggingen har Kystverket i dag 13 AIS-basestasjoner i operativ drift på Svalbard. Utbyggingen av AIS-nettverket på Svalbard skal fullføres innen utgangen av 2021, og blir utført i samarbeid med Kongsberg Seatex, og ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport.

‒ Etablering av AIS-overvåking i fjerntliggende områder på Svalbard er nybrottsarbeid. Løsningene er tuftet på et nært samarbeid med norsk industri og lokalkunnskap fra flere samarbeidspartnere. Flere års samarbeid og utvikling av løsninger har gitt oss verdifull kompetanse og teknologi som er nødvendig for løse utfordringer innen sjøsikkerhet og vern av miljøet i nordområdene, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Det automatiske identifikasjonssystemet AIS er et tiltak i regjeringens arbeid for å styrke sjøsikkerhet og beredskap. AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale maritime beredskapen, da det gir et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde over skipstrafikken og styrker myndighetenes muligheter for mer effektiv håndtering av ulykker og hendelser.

Nøkkelord

Kontakter

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen, mob. 95 19 05 95, arve.dimmen@kystverket.no
Prosjektleder Harald Åsheim, mob. 95 80 57 57, harald.aasheim@kystverket.no

Bilder

De nye AIS-basestasjonene gir en oppdatert oversikt av skipstrafikken nordvest og øst for Svalbard. Basestasjonene er utviklet og montert av Kongsberg Seatex på oppdrag fra Kystverket. Ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport bistår under utbyggingen. Foto: Kongsberg Seatex / Rune Forfot Simonsen.
De nye AIS-basestasjonene gir en oppdatert oversikt av skipstrafikken nordvest og øst for Svalbard. Basestasjonene er utviklet og montert av Kongsberg Seatex på oppdrag fra Kystverket. Ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport bistår under utbyggingen. Foto: Kongsberg Seatex / Rune Forfot Simonsen.
Last ned bilde
Dette er en av seks nye AIS-basestasjoner som er satt i drift på Svalbard. De er driftet på vind- og solenergi. Foto: Kongsberg Seatex / Rune Forfot Simonsen.
Dette er en av seks nye AIS-basestasjoner som er satt i drift på Svalbard. De er driftet på vind- og solenergi. Foto: Kongsberg Seatex / Rune Forfot Simonsen.
Last ned bilde
Kartet viser dekningsområdet til Kystverkets AIS-nettverk på Svalbard. De seks nyeste AIS-basestasjonene er etablert på Sidorovberget, Volgerberget, Angelinberget, Mosselhalvøya, Walterfjellet og Amsterdamøya. Kart: Kystverket.
Kartet viser dekningsområdet til Kystverkets AIS-nettverk på Svalbard. De seks nyeste AIS-basestasjonene er etablert på Sidorovberget, Volgerberget, Angelinberget, Mosselhalvøya, Walterfjellet og Amsterdamøya. Kart: Kystverket.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom