Kystverket

Kystverket tilbyr seilingsruter for tryggere og mer effektiv seilas

Del

Med 78 nye digitale seilingsruter for Troms og Finnmark er Kystverkets digitale rutetjeneste routeinfo.no nå blitt landsdekkende med over 600 digitale seilingsruter for navigasjon til alle større norske havner ‒ fra Halden til Kirkenes. Tjenesten skal støtte navigatører under ruteplanlegging av seilaser.

Rutene fra Kystverket er kvalitetssikret for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meters dypgang, med enkelte unntak. Bildet viser et eksempel på ruten til et representativt fartøy under en seilas gjennom Karmsundet utenfor Haugesund. Foto: Kystverket/Appex.
Rutene fra Kystverket er kvalitetssikret for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meters dypgang, med enkelte unntak. Bildet viser et eksempel på ruten til et representativt fartøy under en seilas gjennom Karmsundet utenfor Haugesund. Foto: Kystverket/Appex.

Fra routeinfo.no kan navigatører gratis laste ned kvalitetssikrede seilingsruter for navigasjon og annen viktig informasjon relatert til seilasen. Tjenesten er utviklet for å gjøre navigatørens ruteplanlegging enklere og mindre tidkrevende, og redusere risikoen for uheldige rutevalg. På sikt vil tjenesten også inkludere kvalitetssikrede digitale seilingsruter for Svalbard.

Seilingsrutene er kvalitetssikret av Kystverkets lostjeneste, sjøtrafikksentraltjeneste, fyr- og merketjeneste og farledsbevisenhet. Rutene er også kontrollert av Kartverkets sjødivisjon opp mot dybdedata.

For å redusere risikoen for uheldige møtesituasjoner mellom fartøy er rutene i størst mulig grad skilt fra motgående retning. Slike trafikksituasjoner er i dag er en utfordring på spesielt trange og uoversiktlige strekninger.

‒ Hovedformålet med tjenesten er å redusere antall skipsulykker. Vi ønsker færre grunnstøtinger og uheldige møtesituasjoner til sjøs. Derfor ønsker vi at fartøyene skal seile styrbord, og ikke samme rute på inn- og utseiling, sier prosjektleder og senioringeniør John Morten Klingsheim i avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket.

Har samlet ulik informasjon i én digital tjeneste

Fra routeinfo.no kan navigatører laste ned seilingsruter direkte inn i kartsystemet om bord på alle nyttefartøy som støtter 2015-standarden for kartsystemer. Ruten blir en referanserute for planleggingen av en seilas, men må tilpasses fartøyet og seilasen. Rutene er kvalitetssikret for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meters dypgang, med enkelte unntak.

Kystverket har samlet ulik informasjon om seilasen i én digital tjeneste. Dette er informasjon som i dag ligger spredt i ulike kart og publikasjoner. Routeinfo.no gir tilgang til:

 • lokale forskrifter om blant annet møteforbud på trange strekninger og sikt- og størrelsesbegrensninger for fartøy,
 • kai- og havneplasseringer,
 • seilingsdistanser, og
 • VHF-kanaler for kommunikasjon i områder der Kystverkets sjøtrafikksentraler overvåker og organiserer skipstrafikk.

Kan gi flere positive effekter

Klingsheim peker på flere mulige positive effekter ved bruk av digitale seilingsruter, deriblant en tidsbesparende gevinst.

‒ Foreløpige undersøkelser viser at navigatører kan spare 20–30 prosent i tid på ruteplanlegging ved å bruke vår tjeneste, og da inkludert at navigatører selvfølgelig skal gjøre seg kjent med informasjonen ellers i kartmaskinen på fartøyet før de legger fra kai.

I tillegg kan det gi en miljøgevinst, fordi navigatører på bakgrunn av rutene kan beregne estimert ankomsttid og derved redusere sitt drivstoff-forbruk – såkalt just-in-time arrival. Dette er spesielt aktuelt for fartøy som bestiller los og som gjerne har begrenset kunnskap om ruten fram til aktuell havn og kai.

Erfaringer så langt viser at tjenesten også kan bidra til bedre samhandling mellom fartøy og Kystverkets lostjeneste og sjøtrafikksentraltjeneste.

Et forebyggende tiltak

I Sjøsikkerhetsanalysen 2014 er deling av seilingsruter og ruteinformasjon utpekt som et viktig tiltak for å:

 • redusere kompleksiteten av arbeidsoppgaver for bromannskaper,
 • bidra til å gjøre trafikkbildet mer forutsigbart og enklere å forstå, og
 • redusere risikoen for feilhandling eller feilvurdering.

Etablering av routeinfo.no er et ledd i Kystverkets effektivisering og digitalisering av maritime tjenester. 

‒ Vi jobber for å gi alle til sjøs effektiv tilgang på rett informasjon. Bruk av digitale seilingsruter langs kysten vil styrke og forenkle samhandlingen mellom skip og Kystverkets lostjeneste og sjøtrafikksentraltjeneste. Dette er i tråd med den internasjonale e-navigasjonsstrategien, der forenkling og effektivisering av informasjonsflyten mellom skip og myndigheter er et viktig tiltak, sier direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen.

‒ Med et godt samarbeid med Kartverket, Meteorologisk institutt og andre som har ansvar for navigasjonstjenester, inkludert den maritime klyngen vi har i Norge, tror vi tjenesten er et riktig steg på veien videre i vårt felles arbeid for sikker, effektiv og bærekraftig sjøtransport, påpeker Dimmen.  

Fakta om tjenesten

 • De første seilingsrutene ble etablert i Oslofjorden i 2018. Siden den gang har Kystverket trinnvis utvidet tjenesten nordover langs hele kysten. På sikt vil tjenesten også inkludere kvalitetssikrede digitale seilingsruter for Svalbard.
 • Rutetjenesten inneholder digitale grensesnitt som gjør det mulig å integrere og videreutvikle rutene i andre kommersielle og ikke-kommersielle navigasjonstjenester ‒ basert på lisens for åpne data (NLOD).
 • Siden 2018 har Kystverket jobbet for å integrere seilingsrutene i andre digitale støtteverktøy som brukes om bord i fartøy og av myndigheter som samhandler med skipsfarten.
 • I dag er de kvalitetssikrede digitale seilingsrutene tilgjengelige i lostjenestens støtteverktøy, Njord Pilot, og i det nasjonale skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet. Rutene er også tilgjengelig gjennom PRIMAR, Kartverkets abonnementstjeneste for elektroniske sjøkart, og vil etterhvert også gjøres tilgjengelig i flere navigasjonsløsninger. 
 • I routeinfo.no kan navigatører enkelt hente seilingsruter fra routeinfo.no ved å søke på en havn, klikke i kartet, eller laste ned en pakke med alle seilingsrutene.
 • Seilingsrutene er delt i fire kategorier: Inngående seilas, utgående seilas, mellom havner og kystseilas.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videopresentasjon av den digitale rutetjenesten routeinfo.no, dens formål og nytteverdi for navigatører som seiler langs kysten. Kreditering: Kystverket/Appex.

Nøkkelord

Kontakter

John Morten Klingsheim - prosjektleder og senioringeniør
Avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket
Telefon: 911 32 002
Epost: john.morten.klingsheim@kystverket.no

Jon Leon Ervik - avdelingsleder
Avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket
Telefon: 916 81 538
Epost: jon.leon.ervik@kystverket.no

Bilder

Rutene fra Kystverket er kvalitetssikret for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meters dypgang, med enkelte unntak. Bildet viser et eksempel på ruten til et representativt fartøy under en seilas gjennom Karmsundet utenfor Haugesund. Foto: Kystverket/Appex.
Rutene fra Kystverket er kvalitetssikret for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meters dypgang, med enkelte unntak. Bildet viser et eksempel på ruten til et representativt fartøy under en seilas gjennom Karmsundet utenfor Haugesund. Foto: Kystverket/Appex.
Last ned bilde
Eksempel på seilingsrute fra Tananger til Bergen. Kart: Kystverket/Appex.
Eksempel på seilingsrute fra Tananger til Bergen. Kart: Kystverket/Appex.
Last ned bilde
Routeinfo.no inneholder over 600 kvalitetssikrede digitale seilingsruter for navigasjon langs kysten. På sikt vil den også inkludere seilingsruter for Svalbard. Kart: Kystverket/Appex.
Routeinfo.no inneholder over 600 kvalitetssikrede digitale seilingsruter for navigasjon langs kysten. På sikt vil den også inkludere seilingsruter for Svalbard. Kart: Kystverket/Appex.
Last ned bilde
Digitale seilingsruter fra routeinfo.no kan lastes ned direkte inn i kartsystemet om bord på nyttefartøy. Navigatører må tilpasse ruten opp mot fartøyet og planlagt seilas. Foto: Kystverket/Appex.
Digitale seilingsruter fra routeinfo.no kan lastes ned direkte inn i kartsystemet om bord på nyttefartøy. Navigatører må tilpasse ruten opp mot fartøyet og planlagt seilas. Foto: Kystverket/Appex.
Last ned bilde
Seilingsrutene er kvalitetssikret av Kystverkets lostjeneste, sjøtrafikksentraltjeneste, fyr- og merketjeneste og farledsbevisenhet. Fra venstre: maritim trafikkleder Ole Kristian Klausen, nautiker Stian Revheim Sund, statslos Ottar Eide og prosjektleder John Morten Klingsheim i Kystverket. Foto: Kystverket/Appex.
Seilingsrutene er kvalitetssikret av Kystverkets lostjeneste, sjøtrafikksentraltjeneste, fyr- og merketjeneste og farledsbevisenhet. Fra venstre: maritim trafikkleder Ole Kristian Klausen, nautiker Stian Revheim Sund, statslos Ottar Eide og prosjektleder John Morten Klingsheim i Kystverket. Foto: Kystverket/Appex.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom