Kystverket

Kystverket tar i bruk ny VDES-teknologi

Del

Kystverket tar for første gang i bruk VDES (VHF Data Exchange System) for å teste automatisk overføring av viktige meldinger fra myndigheter til skip. Fire nye VDES-basestasjoner er nylig etablert i Haugesundregionen i et testprosjekt.

På oppdrag fra Kystverket har Kongsberg Seatex installert fire nye VDES-basestasjoner i Nord-Rogaland. Foto: Kystverket.
På oppdrag fra Kystverket har Kongsberg Seatex installert fire nye VDES-basestasjoner i Nord-Rogaland. Foto: Kystverket.

‒ Dette er første gang VDES-basestasjoner blir brukt i Norge, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Med utprøvingen av ny fysisk og digital VDES-infrastruktur tar Kystverket i bruk mulighetene til denne nye teknologien som er under utvikling. VDES (VHF Data Exchange System) er et kommunikasjonssystem som bruker maritimt VHF-nettverk for sending av AIS, ASM og VDE-data mellom skip, landstasjoner og satellitter.

Har et stort potensial

‒ I VDES ligger det et stort potensial for å sende ut viktige og nyttige meldinger direkte og automatisk til systemene fartøyer har om bord, både fra Kystverket og andre som leverer informasjon til skip. Dette kan være værmeldinger, navigasjonsvarsler og sikkerhetsmeldinger. VDES kan også bli et viktig verktøy for sjøtrafikksentralene og hovedredningssentralene, sier Dimmen.

I statsbudsjettet for 2022 er Kystverket tildelt midler for å teste og utvikle ny teknologi, der målet er nye bærekraftige og effektive digitale tjenester for sjøtransporten. Kystverkets arbeid med VDES skjer i samarbeid med Kongsberg Seatex som, med utgangspunkt i AIS-teknologi, har utviklet ny VDES-programvare.

‒ I første omgang kjører vi dette som et testprosjekt, men ved gode resultater kan systemet på sikt gå over i produksjon og vanlig drift. Det vil da bli et supplement til vårt AIS-nettverk, som i dag er et viktig myndighetsverktøy i den nasjonale beredskapen, påpeker Dimmen.

Prøves ut i nasjonalt testområde

De fire VDES-basestasjonene som nylig er installert i Haugesundregionen blir koblet opp mot Kystverkets systemer for testdrift. VDES-basestasjonene er satt opp i samme område der et konsortium av 20 samarbeidspartnere i 2021 etablerte et nasjonalt testområde for autonome fartøy. Kystverket er en av disse partnerne.

Avdelingsleder for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket, Jon Leon Ervik, påpeker at bruk av VDES er en viktig brikke i Kystverkets satsing på innovasjon innen navigasjonsteknologi for nye og bedre løsninger for sikker, effektiv og mer bærekraftig sjøtransport. 

‒ Installeringen av VDES er det første steget i etableringen vår av en testlab og et testmiljø i Haugesund, der industri og leverandører kan teste ut sine maritime tjenester og skipsinstrumenter opp mot Kystverkets systemer og tjenester. VDES kan bli en viktig kommunikasjonsplattform for dette miljøet, forteller han.

Krever nye internasjonale standarder

Den nye teknologien VDES er den nye internasjonale løsningen for toveis-meldingskommunikasjon mellom myndigheter og skip. Teknologien skal på sikt bli et supplement til AIS (automatisk identifikasjonssystem), et internasjonalt system som fartøy er pålagt å bruke for å sende automatisk posisjonsdata til myndigheter. Sammenlignet med AIS har VDES enda større kapasitet til å håndtere store mengder datakommunikasjon.

Internasjonale maritime organisasjoner som IALA og IMO jobber med å utvikle nødvendige tekniske standarder før VDES kan tas i operativ drift. Kystverket bidrar aktivt i dette arbeidet, og vil bidra med erfaringer og kompetanse fra VDES-testprosjektet også internasjonalt.

Kystverket har ansvar for å drifte og utvikle digitale og maritime tjenester som bidrar til tryggere og mer effektiv navigasjon til sjøs. Les mer på: kystverket.no/navigasjonstjenester

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Video - installasjon av VDES-basestasjon på Karmøy i Rogaland

Nøkkelord

Kontakter

Harald Åsheim
Senioringeniør i avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning
Telefon: 958 05 757
E-post: harald.aasheim@kystverket.no

Jon Leon Ervik
Avdelingsleder, avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning
Telefon: 916 81 538
E-post: jon.leon.ervik@kystverket.no

Bilder

På oppdrag fra Kystverket har Kongsberg Seatex installert fire nye VDES-basestasjoner i Nord-Rogaland. Foto: Kystverket.
På oppdrag fra Kystverket har Kongsberg Seatex installert fire nye VDES-basestasjoner i Nord-Rogaland. Foto: Kystverket.
Last ned bilde
Senioringeniør i Kystverket, Harald Åsheim, er fagansvarlig for testing av de nye VDES-basestasjonene. Her er han avbildet med ny VDES-antenne under installasjonen i Haugesund. Foto: Kystverket.
Senioringeniør i Kystverket, Harald Åsheim, er fagansvarlig for testing av de nye VDES-basestasjonene. Her er han avbildet med ny VDES-antenne under installasjonen i Haugesund. Foto: Kystverket.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom