Kystverket

Kystverket starter utbedringen av innseilingen til Grenland rett over nyttår

Del

Første uka i januar starter Kystverket anleggsarbeidet med å utbedre innseilingen til Grenland.

Først ut er å utbedre farleia gjennom Gamle Langesund (vest av Geiterøya), der hovedarbeidet er å gjøre farleia rettere, bredere og dypere ved å fjerne om lag 140 000 kubikkmeter fjell.

– Det er lite løsmasser, ca 1000 kubikkmeter som er forurensede og som skal leveres på godkjent deponi for denne type masser. I tråd med vilkårene fra fylkesmannen skal området overvåkes med fire turbiditetsmålere (partikkeltetthet i vannet), som markeres med bøye med lys. Det blir også satt opp midlertidige seilingsmerker i Gamle Langesund som stenger farleden gjennom anleggsområdet. Kystverket ber sjøfarende ta hensyn til dette og følge med på meldinger meldt til EFS, forteller prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket. Hun gjør også oppmerksom på at det må påregnes noe støy fra anleggsarbeidene.

Sikrere og mer effektiv farlei

Bakgrunnen for prosjektet Innseiling Grenland er den tunge satsingen for å utvikle Grenland havn til ei nasjonal servicehavn for enhetsgods med import til Østlandet og områder i Vest-Norge. På sikt vil dette medføre økt trafikk i innseilingen.

– Innseilingen til Grenland er i dag delt i to hovedfarleier; Kjørtingløpet og Kalvenløpet, og går gjennom kommunene Bamble, Porsgrunn og Larvik. Kalvenløpet er innseilingen via Helgerofjorden og Kalven. Slik innseilinga er i dag blir den beskrevet som komplisert, vanskelig og sterkt trafikkert. Området er også spesielt utsatt for tåke, og har også stedvis krevende strømforhold. For å redusere den fremtidige risikoen for uhell og skade på både liv og miljø, skal vi gjennom utbedringen som starter nå i januar gjøre innseilingen til Grenland både sikrere og mer effektiv, forteller Sivertsen.

Fire tiltaksområder

Prosjektet Innseiling Grenland er delt i fire tiltaksområder.

– Tiltaket i Gamle Langesund er en utretting av leia, som korter ned distansen og reduserer behovet for retningsjustering under seilasen. I tillegg omfatter prosjektet fjerning av tre små grunner i Kalvenløpet; Kløsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen, på til sammen om lag 3 000 kubikkmeter fjell. Sprengningsmassene deponeres i godkjent sjødeponi i tilknytning til utdypingsfeltene, i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Det er prosjektert utdyping for fartøy med dypgående på henholdsvis 12,5 meter og 14 m i farleia. Etter at utdypingen er ferdig skal nye navigasjonsinnretninger installeres langs farleia som en del av utbedringa, opplyser prosjektleder Sivertsen.

Entreprenør for prosjektet er Wasa Dredging AS, som kommer med sprengnings- og graveriggen Hector. Man regner med tre–fem måneder anleggstid på hele prosjektet.

Nøkkelord

Bilder

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

Gode vilkår for sjøtransporten i ny Nasjonal transportplan19.3.2021 13:03:05 CET | Pressemelding

Stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 blei lagt fram i dag. – Eg er nøgd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringar. Transportplanen inneheld enkeltprosjekt med stor samfunnsnytte og har store nok overordna rammer til at vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom