Kystverket

Kystverket Nordland inviterer til dialog med brukerne av kysten

Del

Kystverket Nordlands årlige brukerkonferanse arrangeres i Bodø 9. og 10. oktober. – Målet er å fortsette etableringen av en arena for dialog, samt formidle jobben Kystverket gjør for å sikre ferdselen til sjøs, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik.

Kystverket driver en kontinuerlig prosess for å forbedre merkingen langs kysten. I dette ligger merkeprosjekter, vedlikehold og utskifting av eksisterende merker, samt nymerking. Kystverket avhengig av tilbakemeldinger fra sjøfarende i dette arbeidet. (Foto: Kystveket)
Kystverket driver en kontinuerlig prosess for å forbedre merkingen langs kysten. I dette ligger merkeprosjekter, vedlikehold og utskifting av eksisterende merker, samt nymerking. Kystverket avhengig av tilbakemeldinger fra sjøfarende i dette arbeidet. (Foto: Kystveket)

– For Kystverket er det en prioritert oppgave å ha nær kontakt med våre brukere. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra dem som ferdes på sjøen, og som benytter seg av farvannet og tjenester Kystverket har ansvaret for, forklarer regiondirektør for Kystverket Nordland, Fridtjof Wangsvik.

Overføring av de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene, som formelt skal skje fra 1. januar 2020, er et av temaene som skal presenteres under konferansen. Også den nye havne- og farvannsloven vil være tema. Stortinget vedtok i juni ny havne- og farvannslov, som skal tre i kraft 1. januar 2020. Loven får blant annet betydning for kommunenes myndighet i, og ansvar for sitt sjøområde.

Videre skal konferansen innom en rekke temaer som er direkte rette mot farled, sjømerker/merkesystem, klimaendringer og beredskap, i tillegg til innspill fra brukerne på temaer som fiskernes behov i fiskerihavner. 

– Fra vår side er det et hovedmål å informere om hvilke oppgaver vi har, teknologisk utvikling innenfor navigasjonsområdet, samt konkrete planer og tiltak som vil berøre brukerne. Vi skal også bistå i råd og veiledning til blant annet kommuner, havner, rederier og andre brukere av farleden, opplyser Wangsvik. 

– Et viktig bidrag i denne dialogen, er den årlige brukersamlingen. Der informerer vi om aktuelle saker og diskuterer ulike typer tiltak. Vi setter stor pris på engasjerte deltakere og klare tilbakemeldinger, sier han videre.

Årets brukerkonferanse arrangeres på Scandic Bodø 9. og 10. oktober. 

Kontakter

Arnt Roald Olsen. Senioringeniør Kystverket Nordland.
E-post: arnt.roald.olsen@kystverket.no – Tlf: 917 36 479

Anniken Nylund Aasjord, seniorrådgiver Kystverket Nordland.
anniken.nylund.aasjord@kystverket.no – tlf: 482 36 944

Bilder

Kystverket driver en kontinuerlig prosess for å forbedre merkingen langs kysten. I dette ligger merkeprosjekter, vedlikehold og utskifting av eksisterende merker, samt nymerking. Kystverket avhengig av tilbakemeldinger fra sjøfarende i dette arbeidet. (Foto: Kystveket)
Kystverket driver en kontinuerlig prosess for å forbedre merkingen langs kysten. I dette ligger merkeprosjekter, vedlikehold og utskifting av eksisterende merker, samt nymerking. Kystverket avhengig av tilbakemeldinger fra sjøfarende i dette arbeidet. (Foto: Kystveket)
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom