Kystverket

Kystverket mener det er behov for ekstra sikkerhetstiltak for cruisetrafikk vinterstid

Del

Den dramatiske hendelsen med cruiseskipet Viking Sky på Hustadvika i mars 2019 viste tydelig hvilke konsekvenser cruise-havari langs norskekysten kan få. Skal vi få ned risikoen forbundet med cruisetrafikken vinterstid, må flere sikkerhetstiltak på plass.

På tross av omfattende reguleringer, krav til kompetanse og ny teknologi, vil ufrivillig tap av fremdriftskapasitet kunne forekomme. Sannsynligheten for dette er liten, men konsekvensene for et større passasjerskip som raskt kan drive på land og forlise vil kunne være katastrofal.

Etter hendelsen med Viking Sky i mars 2019 har DNV GL på oppdrag for Kystverket gjennomført en risikoanalyse som identifiserer tilleggs-risikoen forbundet med passasjertrafikk til sjøs om vinteren langs norskekysten. Analysen er gjort med innspill fra cruiseskipnæringen og identifiserer drivere og mulig risikoreduserende tiltak. Sjøfartsdirektoratet har også vært involvert i arbeidet.

En redningsberedskap kan vanskelig dimensjoneres for å håndtere situasjoner med masseevakuering av flere tusen personer på kort tid under krevende forhold. Analysearbeidet viser at det er nødvendig å sette inn flere risikoreduserende tiltak for å få ned sannsynligheten for slike hendelser.

Følgende tiltak blir anbefalt for videre evaluering:  

-Dynamisk ressursregister
Et register som oppdateres daglig hvor geografiske lokasjon og tilgjengelighet for relevant slepekapasitet vises.

− Utvikling av en «Best Practice» retningslinje/veileder
En retningslinje for industrien som beskriver tilleggs utfordringene forbundet med operasjon av cruiseskip i Norge i vinterhalvåret. Retningslinjen bør beskrive gjennomføring av risikoanalyser, inkludert farer, risikoakseptkriterier og risikoreduserende tiltak.

− Krav til risikoanalyse
En risikoanalyse basert på en tilsvarende og forbedret metodikk fra risikoanalysen som i dag benyttes i IMO Polarkoden.

− Etablering av ruter
Basert på risikoanalysen vil fartøyet kunne velge mellom predefinere ruter.

− Utvidet rapporteringssystem
Funn fra risikoanalysen (over) vil kommuniseres til offentlige myndigheter gjennom en utvidet rapportering i SafeSeaNet.

− Videre implementering av POLARIS (Svalbard)
Etablering av isregime-restriksjoner og tilhørende evaluering og rapportering basert på isklasse, istype og iskonsentrasjon.

− Tilgang på slepeliner
Krav om at slepeliner skal være rigget og klart for cruiseskip som opererer på Svalbard og langs kysten av Fastlands-Norge.

> Les rapporten fra DNV GL

Nøkkelord

Kontakter

Arve Dimmen
Sjøsikkerhetsdirektør
Kystverket

951 90 595

Bilder

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Øvelse Barents 2021 gjennomføres 2. juni1.6.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var usikkert om årets øvelse kunne gjennomføres. Det er nå klart at den gjennomføres som planlagt onsdag 2. juni.

Gode vilkår for sjøtransporten i ny Nasjonal transportplan19.3.2021 13:03:05 CET | Pressemelding

Stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 blei lagt fram i dag. – Eg er nøgd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringar. Transportplanen inneheld enkeltprosjekt med stor samfunnsnytte og har store nok overordna rammer til at vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom