Kystverket

Kystverket jobber videre med Stad skipstunnel

Del
I går la regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Der kom det fram at kostnadsanslagene for Stad skipstunnel har økt betydelig, og Kystverket bes om å vurdere om det er mulig å gjennomføre prosjektet til en lavere kostnad. Samtidig fortsetter Kystverket det forberedende arbeidet til skipstunnelen.
Kystverket jobber videre med Stad skipstunnel. Her fra tunnelåpningen i Moldefjorden.
Kystverket jobber videre med Stad skipstunnel. Her fra tunnelåpningen i Moldefjorden.

– Kostnadsanslagene for Stad skipstunnel har økt betydelig. På grunn av en krevende økonomisk situasjon, er det viktig at vi har kontroll på kostnadene i prosjektet. Regjeringen vil derfor be Kystverket vurdere om det er mulig å gjennomføre prosjektet til en lavere kostnad, før vi vil komme tilbake til Stortinget i saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2024, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kostnadsanslagene er basert på en kostnads- og usikkerhetsanalyse som Kystverket leverte til Nærings- og fiskeridepartementet 15. februar.

Hva betyr de økte kostnadene og revidert nasjonalbudsjett for Kystverkets arbeid med Stad skipstunnel?

– Primært betyr dette at vi venter på en nærmere bestilling fra Nærings- og  fiskeridepartementet om hvordan det eventuelt er mulig å redusere kostnadene i prosjektet. Dette skal vi svare ut forkant av arbeidet med statsbudsjettet for 2024, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad.

Jobber som før

I mediene er det gitt et inntrykk av at med dette er hele arbeidet med Stad skipstunnel satt på vent eller stoppet opp. Men så er ikke tilfelle, ifølge Skjeppestad og Kystverket.

– Vi jobber videre med forberedende arbeider fram mot byggestart. I dette ligger det allerede en betydelig innsats for å redusere risiko- og usikkerhet, og dermed trolig kostnader i prosjektet. Blant annet er vi i ferd med å sluttføre et dimensjoneringsprosjekt sammen med SINTEF, som går på å analysere og dimensjonere entringskonstruksjonene til skipstunnelen. I sommer skal vi dessuten gjennomføre en ny runde med kjerneboring, for å ha bedre kontroll fjellkvalitet og grunnforhold, som er et annet sentralt risikoelement i prosjektet, sier Terje Skjeppestad.

Samtidig fortsetter det omfattende reguleringsarbeidet for tunnelområder, nye industriområder og andre mottakere av steinmasser. Målet er å gjenbruke all stein fra skipstunnelen til å bygge nye - og utvide eksisterende kai- og næringsområder i de tre kommunene i nærheten av skipstunnelen.

– Målet er fortsatt å ha grunnlagsarbeid og dokumenter ferdig slik at vi kan være klare for å gå ut på anbud for å finne en hovedentreprenør som kan drive/bygge skipstunnelen, etter at Stortinget har tatt stilling til et oppdatert kostnadsestimat høsten 2023, sier Skjeppestad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kystverket jobber videre med Stad skipstunnel. Her fra tunnelåpningen i Moldefjorden.
Kystverket jobber videre med Stad skipstunnel. Her fra tunnelåpningen i Moldefjorden.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom