Kystverket

Kystverket gjeninnfører tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak

Del

Tilskuddsordningen er velkjent for de fleste kystkommuner. Den såkalte post 60 ordningen har gjennom mange år satt kommunene i stand til å bygge ut eller forbedre fiskerihavnene langs kysten.

Fjordgård fiskerihavn i Senja, et prosjekt som fikk tilskuddsmidler i 2019 til bygging av ny havn. Foto: Senja kommune.
Fjordgård fiskerihavn i Senja, et prosjekt som fikk tilskuddsmidler i 2019 til bygging av ny havn. Foto: Senja kommune.

Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022 og supplerende tildelingsbrev til Kystverket besluttet at tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak skal gjeninnføres. Kystverket er tildelt oppdraget med å forvalte tilskuddsordningen. Siste tildelingsrunde til kommunene var i 2019.

Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene.

Den statlige tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og bidra til å skape ny næringsaktivitet. Regjeringen har bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 mill. kr for ordningen i 2022.

– Dette er en videreføring av tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavneanlegg slik kommuner og næring kjenner den fra før. Ordningen har vært etterspurt, og det er gledelig at vi nå har anledning til å lyse ut midler på ordningen, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled i Kystverket. 

Kystverkets hjemmesider fins mer informasjon om blant annet:

  • Hvem som kan søke om tilskudd
  • Hva det kan søkes om
  • Retningslinjer for tilskudd
  • Søknadsskjema
  • Frister mv.

Søknader om tilskudd for prosjekter i 2023 må sendes til Kystverket innen 1. oktober 2022, deretter er fristen 1. mars for påfølgende år dersom ordningen videreføres. Søknader merkes med «post 60» og sendes til post@kystverket.no. Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema og inneholde dokumentasjonen som etterspørres i skjemaet.

Alle kystkommuner med fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen.

Nøkkelord

Kontakter

Ruben Vian

Bilder

Fjordgård fiskerihavn i Senja, et prosjekt som fikk tilskuddsmidler i 2019 til bygging av ny havn. Foto: Senja kommune.
Fjordgård fiskerihavn i Senja, et prosjekt som fikk tilskuddsmidler i 2019 til bygging av ny havn. Foto: Senja kommune.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom