Kystverket

Kystverket først i verden til å ta i bruk ny satellitt-tjeneste

Del

Milepæl: For første gang kan Kystverket sende navigasjonsvarsler til polare strøk ved bruk av satellitter.

Oversikt over verdens ulike «NAVAREA»s - maritime geografiske områder hvor et land har ansvar for å sende ut navigasjonsvarsler til skip.Kartet status for innføringen av Iridium SafetyCast per 26.januar 2021. Grønt markerer NAVAREA med «operativ» status, gult markerer NAVAREA med «test» status, mens rødt markerer de NAVAREA som er i en planleggingsfase.
Oversikt over verdens ulike «NAVAREA»s - maritime geografiske områder hvor et land har ansvar for å sende ut navigasjonsvarsler til skip.Kartet status for innføringen av Iridium SafetyCast per 26.januar 2021. Grønt markerer NAVAREA med «operativ» status, gult markerer NAVAREA med «test» status, mens rødt markerer de NAVAREA som er i en planleggingsfase.

Store avstander og ekstreme klima- og værforhold i nordlige og polare havstrøk gjør muligheten til å kommunisere ekstra viktig. Det jobbes derfor stadig med å forbedre informasjons- og kommunikasjonstjenester for nordområdene.

Økt maritim sikkerhet i nordområdene

11.desember 2020 ble satellitt-tjenesten SafetyCast satt i operativ drift av satellittselskapet Iridium. Tjenesten inngår som en del av det globale maritime systemet for å sende nød- og sikkerhetsmeldinger (Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS). SafetyCast er den første satellitt-tjenesten i GMDSS som har dekning over hele kloden, inkludert nordområdene.

Norge ved Kystverket har ansvaret for å sende navigasjonsvarsler til et havområde som strekker seg fra Grønland i vest og til den russiske grensen i øst, fra Rørvik i sør og helt opp til Nordpolen i nord. Kystverket har til nå kun nådd områdene fra Svalbard og nordover ved bruk av radiotelegrafi (telex). Telex er utdatert teknologi med dårlig funksjonalitet sammenlignet med moderne satellittsystemer.

- Innføringen av SafetyCast er en milepæl for den maritime sikkerheten i nordområdene. For første gang kan vi nå sende nød- og sikkerhetsmeldinger til polare strøk ved bruk av satellitter. Dette gjør at vi kan være helt sikre på at fartøy som seiler i nordområdene mottar viktige varsler om farer for navigasjon og ferdsel, kommenterer direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen.

Innføring av satellitt-tjenester bidrar til å redusere de utfordringene en har med kommunikasjon i nordområdene, med store avstander og værforhold som kan påvirke rekkevidden på radiosamband. Videre er nødkommunikasjonen i nord nylig styrket gjennom etablering av flere radiosender som nå gjør det mulig for Hovedredningssentralen og kystradiostasjonene å ha toveis-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i nordområdene.


Kystverket først i verden

Kystverket er den første etaten i verden som operativt tar i bruk den nye satellitt-tjenesten. Det er Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø som har ansvaret for å sende ut navigasjonsvarsler til norske kyst- og havområder. Sjøtrafikksentralen har siden mai 2020 gjennomført testing av Iridium SafetyCast, blant annet i samarbeid med kystvaktskipet Svalbard. 1.januar i år tok sjøtrafikksentralen den nye tjenesten operativt i bruk.

Når følger andre land etter? Seniorrådgiver i Kystverket Trond Ski leder panelet i FN’s sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) som koordinerer bruken av satellitt-tjenester i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

- Noen land har startet med testsendinger, mens andre land fremdeles er i planleggingsfasen. Det er derfor vanskelig å anslå når vi har en globalt dekkende nød- og sikkerhetstjeneste på Iridium SafetyCast. Forhåpentligvis vil mye være på plass innen utgangen av 2021, kommenterer Trond Ski.

Nøkkelord

Kontakter

Trond ski 
Seniorrådgiver, Kystverket
Tlf: 95 19 08 01

Bilder

Oversikt over verdens ulike «NAVAREA»s - maritime geografiske områder hvor et land har ansvar for å sende ut navigasjonsvarsler til skip.Kartet status for innføringen av Iridium SafetyCast per 26.januar 2021. Grønt markerer NAVAREA med «operativ» status, gult markerer NAVAREA med «test» status, mens rødt markerer de NAVAREA som er i en planleggingsfase.
Oversikt over verdens ulike «NAVAREA»s - maritime geografiske områder hvor et land har ansvar for å sende ut navigasjonsvarsler til skip.Kartet status for innføringen av Iridium SafetyCast per 26.januar 2021. Grønt markerer NAVAREA med «operativ» status, gult markerer NAVAREA med «test» status, mens rødt markerer de NAVAREA som er i en planleggingsfase.
Last ned bilde
Iridium terminal for mottak og sending av nød- og sikkerhetsmeldinger på skip.
Iridium terminal for mottak og sending av nød- og sikkerhetsmeldinger på skip.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Øvelse Barents 2021 gjennomføres 2. juni1.6.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var usikkert om årets øvelse kunne gjennomføres. Det er nå klart at den gjennomføres som planlagt onsdag 2. juni.

Gode vilkår for sjøtransporten i ny Nasjonal transportplan19.3.2021 13:03:05 CET | Pressemelding

Stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 blei lagt fram i dag. – Eg er nøgd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringar. Transportplanen inneheld enkeltprosjekt med stor samfunnsnytte og har store nok overordna rammer til at vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom