Kystverket

Kystverket fjerner eierløse blåskjellanlegg – er en risiko for sikkerhet og miljø

Del

Kystverket har i Nord-Norge lokalisert 17 eierløse blåskjellanlegg som bør fjernes, fra Harstad kommune i nord, til Bindal kommune i sør. De utgjør en trussel for miljøet og en sikkerhetsrisiko for både skipstrafikk, fritidsbåter og fiskeri. I tre uker fremover skal så mange som mulig av disse fjernes, takket være regjeringens koronamidler.

Fjerning av eierløst blåskjellanlegg ved Grytøya i Harstad. Foto: Anniken Nylund Aasjord/Kystverket
Fjerning av eierløst blåskjellanlegg ved Grytøya i Harstad. Foto: Anniken Nylund Aasjord/Kystverket

De kommende tre ukene fjernes en rekke eierløse blåskjellanlegg i Nord-Norge. Prosjektet er finansiert av de såkalla koronamidlene, som regjeringa bevilget for å styrke den kriseramma bygg- og anleggssektoren i forbindelse med virusutbruddet.

– Vi har lokalisert 17 eierløse blåskjellanlegg, fra Harstad kommune i nord, til Bindal kommune i sør. Seaworks AS, som vant anbudet om oppdraget, starter i dag i Harstad kommune i nord, og så jobber vi oss sørover så langt vi rekker disse tre ukene, forteller seniorrådgiver Thomas M. Jensen i Kystverket Nordland.

Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og utgjør en sikkerhetsrisiko for både skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri.

– Vårt fokus er på sikkerhet, fremkommelighet og miljø. Blåskjellanleggene har stått uten eiere og tilsyn i flere år, og tilstanden på anleggene varierer. Vi ønsker å fjerne disse for å unngå at de driver ut i skipsleia, hvor det går nyttetrafikk og fritidsbåter, forteller Jensen.

Store mengder tauverk, kjetting, blåser og blåskjellrester skal fjernes og leveres godkjent avfallsmottak.

Kystverket har også fått koronamidler til å gjennomføre et tilsvarende prosjekt på Vestlandet. Der står ni anlegg på lista over anlegg som skal fjernes. Dette skal etter planen skje i perioden oktober–desember.

Nøkkelord

Kontakter

Seniorrådgiver Thomas M. Jensen, mob. 959 68 389
Seniorrådgiver Anniken Nylund Aasjord, mob. 482 36 944

Bilder

Fjerning av eierløst blåskjellanlegg ved Grytøya i Harstad. Foto: Anniken Nylund Aasjord/Kystverket
Fjerning av eierløst blåskjellanlegg ved Grytøya i Harstad. Foto: Anniken Nylund Aasjord/Kystverket
Last ned bilde
Fjerning av eierløst blåskjellanlegg ved Grytøya i Harstad. Foto: Anniken Nylund Aasjord/Kystverket
Fjerning av eierløst blåskjellanlegg ved Grytøya i Harstad. Foto: Anniken Nylund Aasjord/Kystverket
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom