Kystverket

Kystdirektøren om rapporten fra SHT: – Klare tilrådninger

Del

– Nå setter vi oss grundig inn i rapporten, og ser på de sikkerhetstilrådingene som Statens havarikommisjon for transport (SHT) kommer med. Det er viktig at vi får gjennomført tiltak som vil bidra til å unngå ulykker av den typen som inntraff 8. november i fjor, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Kystverket/Olav Helge Matvik)
Kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Kystverket/Olav Helge Matvik)

SHT la i dag frem delrapport 1 om kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS, som skjedde nær Stureterminalen i Hjeltefjorden 8. november 2018. Rapporten omfatter hendelsesforløpet, fra klokken 00.00 og frem til kollisjonen.

– Dette var en svært alvorlig hendelse, som heldigvis ikke medførte tap av menneskeliv. Det er viktig å se på årsakene til at dette kunne skje, for å unngå slike hendelser senere. SHT presenterer en svært omfattende og grundig rapport, sier kystdirektøren.

Av de sikkerhetstilrådinger SHT fremmer er to rettet spesielt til Kystverket. Disse er knyttet til Kystverkets sjøtrafikksentraltjeneste. Den ene tilrådingen omfatter praksis og rutiner for formidling av trafikkinformasjon. Den andre omfatter tilråding om å gjennomgå og forbedre trafikkovervåkningen med tanke på bemanning, oppgaver og tekniske hjelpemiddel.

 – Dette tar vi på største alvor, og vil nå bruke tilrådingene i en inngående gjennomgang for å forbedre våre tjenester. Så skal vi gå detaljert gjennom resten av innholdet i den endelige rapporten fra SHT. Beskrivelsene av hendelsene i perioden som rapporten omfatter er grundig, og mange av punktene er nyttige og viktige å ha med seg i vårt kontinuerlige arbeid med forbedring av sjøsikkerheten, påpeker kystdirektør Arset.  

Egne undersøkelser
Kystverket har rutinemessig gjennomført egne undersøkelser for de områdene i egen organisasjon som var involvert i hendelsen; trafikksentraltjenesten og lostjenesten.

– I dette arbeidet har vi funnet flere forbedringsområder, og allerede iverksatt en del tiltak. Likevel - dette er et svært komplisert hendelsesforløp og svært omfattende årsaksbilde. I vårt eget arbeid har vi ikke hatt tilgang til informasjon fra alle aktører. Med rapporten fra SHT får vi dette. Derfor skal vi nå se på innholdet, og bruke helhetsbildet til å gjøre nøye vurderinger for tiltak og forbedringer for det som er innenfor vårt ansvarsområde, forklarer Arset.

Kystverkets arbeid med sjøsikkerhet innebærer kontinuerlig vurdering, evaluering og forbedring av tjenestene, og alle små og store hendelser evalueres. I periodene etter hendelsen 8. november 2018 ble det derfor iverksatt en del tiltak som en direkte konsekvens av hendelsene:

  • Kystverket og Sjøforsvaret har i samarbeid påbegynt arbeidet med å se på felles retningslinjer for seilas med Forsvarets fartøy i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder, som også omfatter bruk av AIS (automatisk identifikasjonssystem).
  • I samarbeid med leverandør av sjøtrafikksentralenes overvåkingssystem er det startet testing og utbedring av funksjonaliteter i systemet for å ytterligere forbedre trafikkovervåkingen.
  • Den sentrale opplæringen og oppfølgingen av maritime trafikkledere er styrket. I 2019 har i tillegg samtlige med ansvar for lokal opplæring gjennomført egen instruktørutdanning.
  • Revisjon av interne kriterier for passeringsavstander mellom fartøy. Dette arbeidet ble begynte våren 2018. Arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av 2019.

Kystvekets interne rapport kan lastes ned på Kystverket nettsider.

Kontakter

Einar Vik Arset
Kystdirektør
Tlf: 976 64 308

Pål Are Lilleheim
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 926 87 085

Bilder

Kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Kystverket/Olav Helge Matvik)
Kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Kystverket/Olav Helge Matvik)
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

Kystverket vil øke satsingen på satellittbasert sjøovervåkning9.11.2020 14:10:20 CETPressemelding

Til enhver tid seiler det rundt 1000 fartøy langs norskekysten og i norske havområder. Noe av denne trafikken representerer en sikkerhetsrisiko. For å forhindre ulykker som kan resultere i tap av liv eller miljøskade, overvåker Kystverket risikotrafikk i norske farvann. Her brukes det satellitt-teknologi. Nå har disse satellittene passert sin planlagte levetid. Det haster med å fornye dem.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom