Fafo

Kvinner i fagbevegelsen – er målene nådd?

Del
Kvinner har inntatt de fleste posisjoner i fagbevegelsen og styrket sin representasjon. Kvinner er like motiverte som menn for verv på høyere nivå. Hva nå? Er målene om lik representasjon for kvinner og menn nådd? Eller er det fortsatt en jobb å gjøre? Fafo markerer den internasjonale kvinnedagen med seminar med ny forskning og debatt om kvinner i fagbevegelsen.

Fafo har kartlagt tillitsvalgtkarrierer blant kvinner og menn i Fellesforbundet og Handel og Kontor i Norge, med særlig vekt på kvinners tillitsvalgtkarrierer. På seminaret presenteres funn fra rapporten.

I tillegg presenteres resultater fra LOs tillitsvalgtpanel om rekruttering og likestillingsarbeid på arbeidsplassene og oppdaterte tall for kvinners representasjon i forbund og i LO.

Med panelet skal vi diskutere:

 • Hva påvirker valget mellom å fortsette eller å slutte i verv?
 • Hva skal til for at kvinner velger å satse på en tillitsvalgtkarriere?
 • Opplever kvinner andre utfordringer i vervet enn menn? Hvis så: Hvordan kan organisasjonene møte disse utfordringene på en måte som gjør at flere kvinner, inkludert kvinner med minoritetsbakgrunn, fortsetter i sine verv?

På programmet

Velkommen ved møteleder Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Kvinner og verv – undersøkelse i Fellesforbundet og HK. Kristine Nergaard og Ragnhild Steen Jensen, forskere, Fafo

Møteleder i samtale med lokale tillitsvalgte:

 • Marita Westervik Henriksen, styremedlem i Regionstyret, HK Region Øst
 • Ida Hexeberg, ungdomssekretær, Region Øst, Fellesforbundet

Resultater fra LOs tillitsvalgtpanel. Anne Mette Ødegård, seniorforsker, Fafo

Kvinners representasjon i forbundene og LO. Kristine Nergaard, forskningskoordinator, Fafo

Spørsmål fra salen og seere

Møteleder i samtale med sentrale tillitsvalgte:

 • Kine Asper Vistnes, nestleder, Fellesforbundet
 • Trude Tinnlund, LO-sekretær
 • Elisabeth Sundset, nestleder, HK

Tre nye Fafo-publikasjoner lanseres

Seminaret vil lansere følgende publikasjoner:

 • Fafo-rapport: «Kvinner og veien til høyere verv» (av Kristine Nergaard og Ragnhild Steen Jensen). Det kommer også et faktaflak fra prosjektet.
 • Faktaflak: LOs tillitsvalgtpanel om rekruttering og likestillingsarbeid på arbeidsplassen (Anne Mette Ødegård)
 • Faktaflak: Oppdaterte tall for kvinners representasjon i forbund og i LO (Kristine Nergaard).

Alle offentliggjøres på seminardagen og kan da fritt lastes ned fra Fafo.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Følg seminaret direkte eller i opptakVideokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Rapportlansering: Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv13.3.2023 09:59:53 CET | Presseinvitasjon

Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig flere digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte. Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. Tirsdag 14. mars kl. 08.30 lanserer Fafo en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.

Evaluerering av kvaliteten på norske asylintervjuer1.3.2023 16:18:52 CET | Presseinvitasjon

Asylintervjuet har avgjørende betydning for asylsøkerens mulighet for beskyttelse. Fafo har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), evaluert kvaliteten på asylintervjuene. Forskerne finner stor variasjon i hvordan disse intervjuene gjennomføres. På et seminar torsdag 2. mars presenteres den nye rapporten, og vi inviterer til diskusjon: Hva må gjøres under asylintervjuet for at alle asylsøkere skal ha like muligheter til å få sin sak vurdert?

Krevende å gi forsvarlige tjenester og håndtere voldsrisiko14.2.2023 08:30:00 CET | Pressemelding

Ny Fafo-rapport kartlegger hvordan kommuner håndterer ansvaret med å yte forsvarlige tjenester til personer som skal gjennomføre tvunget psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor det samtidig er risiko for vold. Noe av utfordringen er at ansvaret befinner seg i «i grenseland» mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, påpeker forskerne, og lanserer flere forslag til en bedre organisering.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom