Bank2

KVARTALSREGNSKAP PR. 30.09.2013 - Fortsatt god resultatutvikling i Bank2

Del

Bank2 ASA har gjennom tredje kvartal videreført en jevn resultatutvikling med et resultat før tap og skatt på MNOK 43,2 mot MNOK 36,8 pr. 30.09.2012

Helge Dalen, administrerende direktør, Bank2 ASA
Helge Dalen, administrerende direktør, Bank2 ASA

• Resultat pr. aksje NOK 0,31 mot NOK 0,27 tredje kvartal 2012
• Bokført verdi pr. aksje NOK 2,70 mot NOK 2,51 i fjor
• Kapitaldekning 18,3 % mot 18,4 % tredje kvartal 2012
• Egenkapitalavkastning økt fra 16,7 % til 17,8 %
• Resultat etter skatt MNOK 30,1 mot MNOK 26,5 i fjor
• Tap på utlån MNOK 10,3 som utgjør 0,7 %

Bankens likviditet er god med en høy andel bankinnskudd og obligasjoner med fortrinnsrett. Annualisert finansavkastning utgjorde 5,9 % mot 4,4 % i fjor. Rentenetto utgjorde MNOK 73,1 mot MNOK 65,0 for samme periode i fjor. – Økningen i netto rentemargin, en kostnadsprosent på 41,6 % og en skalerbar forretningsdrift gir banken et godt grunnlag for videre fremgang og tilfredsstillende utbytte fremover, sier administrerende direktør i Bank2, Helge Dalen.

Bank2 videreførte første halvår utlånsveksten fra 2012. Veksten har avtatt noe gjennom 3. kvartal og brutto utlån utgjorde MNOK 1.600 pr. 30.09.2013 mot MNOK 1.311 i fjor. For året under ett forventes en solid utlånsvekst. Netto tapskostnad utgjorde MNOK 10,3 mot MNOK 3,5 i fjor. – Økningen beror i hovedsak på et større næringsengasjement som er nedskrevet med MNOK 5,0. Det pågående arbeid med engasjementet tilsier at det ikke vil være behov for ytterligere nedskrivninger i 4. kvartal, sier Dalen.

Bank2’s produkter og tjenester blir stadig mer kjent i markedet, blant annet gjennom strategisk samarbeid med banker, inkassoselskaper og advokatkontorer. – Vi dekker et viktig behov i markedet og tilstrømmingen av nye lånesøkere bekrefter dette. Vi har stor tro på en god utvikling også i 4. kvartal, både når det gjelder utlånsvekst og resultater, sier Dalen.

– Vår viktigste styrke er at vi har saksbehandlere med spesialkompetanse og sterk løsningsorientering som tilbyr grundig rådgivning og veiledning til kunder som ønsker det. Vår solide kapitalsituasjon gir oss kapasitet til å betjene stadig flere av de kundene som har utfordringer med å få finansiering i andre banker. Vi ser muligheter i en markedssituasjon som for mange andre er preget av usikkerhet, sier Helge Dalen.

Nøkkelord

Bilder

Helge Dalen, administrerende direktør, Bank2 ASA
Helge Dalen, administrerende direktør, Bank2 ASA
Last ned bilde

Lenker

Om Bank2

Bank2
Bank2
Haakon VIIs gate 2
0114 Oslo

24 13 20 60http://www.bank2.no
Bank2 har spesialisert seg på å tilby finansiering til lånesøkere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for lån i andre banker. Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom kan få lån i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende. Vi fortsetter å posisjonere oss som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordinære banker. Det kan vi gjøre fordi vi er bevisst vårt ansvar og gjennomfører rådgivning basert på høy faglig kompetanse, etikk og god rådgivningsskikk. Våre kunderådgivere praktiserer både personlig og individuell behandling av hver enkelt kunde. De skal både anbefale og fraråde lånesøkere, samt opplyse om konsekvensene ved ulike produktvalg. Ved å ivareta kundens interesser på en best mulig måte bidrar vi til gode løsninger og økonomisk friskmelding av flest mulig bankkunder. Gjennom livet trenger de fleste mennesker en bank som gir muligheten til å spare, låne, betale og overføre penger på en effektiv og trygg måte. De enkleste og vanligste bankprodukter, kalt dagligbanktjenester, er blitt en integrert del av våre liv. Tjenestene er praktiske, obligatoriske og samfunnsnyttige. Ved vår nisjetilpasning og aktive dialog med våre kunder strekker vi i Bank2 oss ut over dette. Det gjør vi fordi vi også kan betjene lånekunder, som har betryggende sikkerhet og tilfredsstillende betjeningsevne, men som av ulike grunner ikke får tilgang til lån i andre banker.

Følg saker fra Bank2

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bank2 på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bank2

Resultatfremgang, lavere mislighold og høy kapitaldekning10.8.2012 15:21:47 CESTPressemelding

Bank2 ASA kan i første halvår 2012 vise til bedrede resultater og stabil utlånsvekst. Samlet utlån beløp seg til MNOK 1.249 ved utgangen av første halvår, en økning på 10,1 % siden årsskiftet og 18,5 % siste 12 måneder. Resultat før tap utgjorde MNOK 24,0 mot MNOK 18,3 i første halvår 2011, mens resultat etter skatt beløp seg til MNOK 17,1 mot MNOK 11,5 i første halvår 2011. Dette gir et resultat på kr 0,18 pr. aksje etter skatt og en egenkapitalavkastning på 16,5 %.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom