GlobeNewswire by notified

Kvartalsrapport Q1 2022: Försiktig inledning på 2022. Positiv EBITDA. (MAR)

Dela

2022-04-28

PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q1 2022: Försiktig inledning på 2022. Positiv EBITDA.

FINANSIELLT SAMMANDRAG
Första kvartalet

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 24 291 (36 884) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 619 (2 863) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -1 211 (1 872) kSEK
• Resultat per aktie -0,09 (0,15) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
- Johan Dahlberg tillträder som ny CFO för Arcoma AB
- Sanna Rydberg lämnar sin VD-post under fjärde kvartalet 2022

VD-kommentar
FÖRSIKTIG INLEDNING PÅ 2022. POSITIV EBITDA.
Försäljningen det första kvartalet når 24,3 MSEK (36,9 MSEK) att jämföra med första kvartalet 2021 vilket då var det starkaste försäljningskvartalet sedan 2015. Försäljningen i Europa har varit fortsatt utmanande och här har vi sett en lägre andel affärer och anbud än tidigare. Glädjande är att vi ser en mycket positiv utveckling på den amerikanska marknaden, försäljningen ökar här med 60% jämfört med motsvarande period föregående år.

Det är långa säljcykler för röntgensystem. Många upphandlingar som startade innan pandemin bröt ut följdes av order under pandemin. Samtidigt kan vi konstatera att sjukhusen blev väldigt återhållsamma i sitt upphandlingsarbete under pandemin vilket vi noterat i våra försäljningssiffror. Nu har vi återigen noterat en högre aktivitet hos våra kunder, vilket är glädjande.

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar uppgick till 23,7 MSEK (34,0 MSEK) och minskningen hänför sig framför allt till råvaror och förnödenheter. Effektiviseringsprogram för att minska vår COGS pågår men grumlas till viss del av att vi nu, som många andra, ser utmaningar i försörjningskedjan med transporter, komponentförsörjning och ökade råvarupriser.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 47% (39%). Bruttomarginalen i kvartalet är ovanligt hög i jämförelse med genomsnittlig bruttomarginal och detta kommer av en positiv valutaeffekt samt en gynnsam geografisk mix.

För många inom vården ligger fokus nu på att arbeta ner vårdköerna och operationsköerna. Detta påverkar de som arbetar med utrustning och material för operationer positivt. Röntgen är en central del på ett sjukhus och i vårdens arbete med att snabbt och säkert ställa rätt diagnos. Ett ökat antal operationer påverkar inte nämnvärt sjukhusens beställningar av röntgensystem vilka oftast beställs i enlighet med fastställd investeringsplan. Men ökad sjukhusaktivitet ökar investeringsbehovet vilket är positivt för Arcoma.

Vi har nu haft tre utmanande kvartal där vi kraftigt påverkats av pandemin och den lägre andel affärer som kommit ut på marknaden. Vi har anpassat våra kostnader och varit försiktiga med investeringar. Nu ser vi positiva signaler på marknaden med bl.a. ett ökat antal affärer i Europa och en ökad efterfrågan på den amerikanska marknaden. Vår fastslagna strategi, att tillsammans med våra distributörer och partners växa och skapa ett stabilt och lönsamt bolag har fullt fokus och vi ser fram emot en ljusnande vår.

Sanna Rydberg
VD Arcoma AB (publ)

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08:00

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Vapers deliver an open letter to Swedish Members of the Parliament and ask to stop the vaping flavour ban25.5.2022 09:10:17 CEST | Press release

Stockholm, Sweden, May 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yesterday, the global vaping advocacy group World Vapers Alliance delivered an open letter to the Swedish parliament urging policymakers to stop the flavour ban. World Vapers’ Alliance held another protest today to stand against the ban on vape flavours. The group marched in front of the Parliament with the slogan “Flavours help smokers quit” during parliament's session and delivered an open letter to members of parliament to urge them to vote against the ban. Earlier this year, the Swedish government introduced a bill that would prohibit all non-tobacco vape flavours in nicotine and non-nicotine products. If approved, the bill is set to enter into force on 1 January 2023. “I benefited first hand from vaping and managed to stay smoke free for the last few years. Like most other smokers, I tried to find a way out of cigarettes - but nothing worked for me, the patches, the gums, the inhalers. Vaping - and especially combined with flavou

Kalera - Last day of trading in Kalera AS' shares on Euronext Growth Oslo25.5.2022 08:00:00 CEST | Press release

OSLO, Norway, May 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reference is made to the stock exchange announcement published by Kalera AS (the "Company") (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF) on 13 May 2022 regarding the merger with its wholly-owned Luxembourg subsidiary Kalera S.A. (the "Merger"). The Merger will become effective upon publication of the minutes from Kalera S.A.'s general meeting approving the Merger in accordance with Luxembourg law. Such publication, and the effectiveness of the Merger, is expected to occur on 27 May 2022 (the "Effectiveness"). The last day of trading in the Company's shares on Euronext Growth Oslo is today, 25 May 2022. A trading suspension will be imposed by the Oslo Stock Exchange following end of trading today, and the trading suspension will remain in force until the Effectiveness. As of the Effectiveness, all of the Company's assets, rights and liabilities will be transferred to Kalera S.A., and the Company will be dissolved and have it shares deliste

Reminder of an Investor Conference Webinar25.5.2022 08:00:00 CEST | Press release

We would like to remind that KN invites shareholders, investors, analysts, and other stakeholders to join its investor conference webinar scheduled on May 27th of 2022 at 9.00 am (EET). The presentation will be held in English. The webinar will be hosted by KN Chief Executive Officer Darius Šilenskis and Chief Financial Officer Mindaugas Kvekšas who will introduce the performance and unaudited financial results of KN for the three months of 2022. How to join the webinar? To join the webinar, please register via following link: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_aVz8e35rRqO1UC5O3WBp4AYou will be provided with the webinar link and instructions how to join successfully. When joining the webinar for the first time, you will be asked to register on the Zoom platform. The webinar will be recorded and available online for everyone at the company’s website on www.kn.lt and on Nasdaq Baltic youtube.com account. What is a corporate webinar? A corporate webinar is a virtual conference, du

Saniona publishes its interim report for the first quarter of 202225.5.2022 08:00:00 CEST | Press release

Q12022 (Q12021) Revenue was SEK 6.6 M (3.4 M)Operating loss was SEK -133.2 M (-94.1 M) Net loss was SEK -133.4 M (-83.4 M)Loss per share was SEK -2.14 (-1.34)Diluted loss per share was SEK -2.14 (-1.34) Business highlights in Q1 2022 Saniona initiated the Multiple Ascending Dose (MAD) stage and the Positron Emission Tomography (PET) stage of its Phase 1 trial of SAN711; The ongoing Phase 1 trial is placebo-controlled, and the data remain blinded. Saniona continues to expect data from the trial by mid-2022.Saniona received SEK 7.3 million (US$0.8 million) from Novartis related to Novartis’s January 2021 acquisition of Cadent Therapeutics, in which Saniona held a 3% ownership stake. This payment, in addition to the previously received SEK 24.2 million (US$2.9 million), together complete Saniona’s portion of the upfront payment connected to the acquisition. Saniona may also receive a portion of the remaining SEK 5.1 billion (US$560 million) in contingent payments associated with the achie

Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 202225.5.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

Q1 2022 (Q1 2021) Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M)Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M) Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M)Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34)Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Väsentliga händelser under Q1 2022 Saniona inledde upprepad dosering med doseskalering (MAD) samt undersökningar med positronemissionstomografi (PET) i Fas 1-studien med SAN711; den pågående Fas 1-studien är placebokontrollerad och data är fortfarande blindade. Saniona räknar fortsatt med att få tillgång till data från studien under mitten av 2022.Saniona erhöll 7,3 MSEK (0,8 MUSD) från Novartis relaterat till Novartis förvärv av Cadent Therapeutics i januari 2021, där Saniona hade en ägarandel på 3 procent. Denna betalning, utöver de tidigare erhållna 24,2 MSEK (2,9 MUSD), utgör tillsammans Sanionas del av förskottsbetalningen kopplad till förvärvet. Saniona kan också komma att erhålla en andel av de återstående 5