GlobeNewswire

Kvanto skriver på avtal för betaltjänster med viktig teleoperatör som förväntas medföra 2,8 miljoner CAD i intäkter per år

Dela

KVANTO HAR FÅTT I UPPDRAG ATT LEVERERA EN EFFEKTIV DIGITAL BETALLÖSNING TILL EN VIKTIG TELEOPERATÖR. DENNA PLATTFORM FÖR ENKLA BETALNINGAR TILL GLOBALA KUNDER KOMMER ATT BIDRA TILL OPERATÖRENS GLOBALA UTVIDGNING

KÖPENHAMN, Danmark, Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kvanto Payment Services A/S (”Kvanto”) är glada över att meddela att företaget har ingått ett avtal med en stor mobiloperatör (”MNO”) som förväntas generera cirka 2,8 miljoner CAD i extra intäkter under avtalets första tolv månader. Kvanto har implementerat sin elektroniska betallösning hos MNO, slutfört testfasen och kommer att lansera den i början av 2021. Kvantos betaltjänst möjliggör en snabb och effektiv lösning för fakturabetalning för operatörens alla globala kunder. Kunderna kommer även att slippa dyra internationella bankavgifter när de utför sina betalningar.

Tack vare Kvantos betallösning, globala räckvidd och uppkoppling, tillsammans med plattformens flexibilitet, kommer operatören att kunna nå avlägsna marknader och därmed utvidga och utöka sin kundkrets.

”Detta uppdrag bevisar att Kvanto är en kompetent leverantör av betallösningar för ett stort globalt företag, vi har lösningen och kan konkurrera”, säger Jesper Skorstengaard, vd på Kvanto, och tillägger, ”Det här är en milstolpe för företaget eftersom de förväntade intäkterna från detta uppdrag kommer att medföra ett positivt kassaflöde för Kvanto”.

Kvantos betallösning kan användas av företag på internationell nivå, vilket innebär att kunder kan betala med kort i sin inhemska valuta, som för närvarande erbjuder antingen USD eller EUR. Kvanto kan erbjuda företag elektroniska betalningssystem som är kopplade till företagets plattform och kunderna kan på så sätt betala sina fakturor via en självbetjäningsplattform.

Eftersom avtalet är hemligstämplat kan teleoperatörens namn inte meddelas för tillfället.

Om Kvanto Payment Services:

Kvanto startade sin verksamhet 2012 för att konkurrera på den snabbföränderliga marknaden för digitala betallösningar. Kvantos kundbas bevisar att företaget tillhandahåller konkurrenskraftiga lösningar.

Kvanto har positionerat sig som en ledande europeisk leverantör av multifunktionella betaltjänster (det har en PSP-ISO) med en framstående elektronisk betallösning som integrerar ledande köpare som hanterar olika betalningsmetoder och betalkort, som kopplas till online- och offline-affärer på ett effektivt, prisvärt och pålitligt sätt.

Kvanto har flera decenniers erfarenhet inom betalnings- och finansbranschen. Dess omfattande nätverk av partners och medarbetare runtom i världen och är en av de viktigaste faktorerna till att Kvanto kan erbjuda sina kunder en betallösning oavsett var deras verksamhet befinner sig.

Kvanto Payment Services AS är baserat i Danmark och är ett operativt dotterbolag som ägs till 100 % av Kvanto Payments Services Ltd i Kanada.

För mer information kan du kontakta:  

Kvanto Payment Services A/S                       

Vd, Jesper V. Skorstengaard                          

Telefon: +45 40 33 33 96

E-post: jvs@kvanto.com

www.kvanto.com

Ansvarsfriskrivning

Alla uttalanden angående vår förväntade framtida finansiella ställning, verksamhetens resultat, kassaflöde, finansieringsplaner, affärsstrategi, produkter och tjänster, konkurrenslägen, tillväxtmöjligheter, ledningsgruppens planer och mål för framtida verksamhet, inklusive ord som ”förutse”, ”ifall”, ”anta”, ”planera”, ”bedöma”, ”förvänta sig”, ”ha för avsikt”, ”kanske”, ”kunde”, ”borde”, ”kommer att”, och andra liknande uttryck är framåtblickande uttalanden och omfattar risker, ovisshet och oförutsedda händelser, varav många ligger utanför vår kontroll, som kan leda till att faktiska resultat, åtgärder eller händelser skiljer sig väsentligt från förväntade resultat, åtgärder eller händelser. Kvanto Payment Services A/S är inte skyldigt att (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) uppdatera eller ändra våra framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på något annat sätt. Kvanto Payment Services A/S är inte skyldigt att (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) uppdatera eller ändra våra framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på något annat sätt.


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Press and analyst meeting27.1.2021 11:00:00 CETPress release

On Thursday 11 February 2021, at 10:00 CET, Bilia’s year-end report 2020 will be published. On the same day Bilia arranges press and analyst meetings, where CEO Per Avander and CFO Kristina Franzén will present the report and answer questions. There will be one meeting in Swedish at 12:30 (CET) and one meeting in English at 14:30 (CET). They are telephone meetings and you call telephone number +46 (0)8 22 90 90 and enter code 674445. If you need a toll free phone number outside Sweden, please contact us for a country specific telephone number. Gothenburg January 27, 2021 Bilia AB (publ) For information please contact: Per Avander, Managing Director and CEO, +46 (0)10 497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, +46 (0)10 497 73 40, kristina.franzen@bilia.se Facts about the Bilia Group Bilia is one of Europe’s largest car dealership chains with a leading position within service and sales of cars and transport vehicles. Bilia has about 140 facilities in Sweden, Norway, Germany,

Press- och analytikermöte27.1.2021 11:00:00 CETPressemelding

Torsdagen den 11 februari 2021, kl 10:00, publiceras Bilias bokslutskommuniké 2020. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor. Det blir ett möte på svenska klockan 12:30 och ett möte på engelska klockan 14:30. Det är telefonmöten och man ringer in på telefonnummer 08-22 90 90 samt anger deltagarkod 674445. Om ni behöver ett avgiftsfritt telefonnummer för att ringa från utlandet, vänligen kontakta oss för ett landspecifikt telefonnummer. Göteborg den 27 januari 2021 Bilia AB (publ) För information vänligen kontakta: Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se Fakta om Biliakoncernen Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia sä

ZetaDisplay bjuder in till presentation av bokslutskommunikén27.1.2021 10:00:00 CETPressemelding

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) inbjuder till en audiocast i samband med publiceringen av delårsrapporten januari – december 2020. Rapporten kommer att publiceras den 5 februari kl 08:00 och presentationen är planerad till kl 10:00 samma dag. Deltagandet sker via länken https://financialhearings.com/event/13144. Presentationen kommer att hållas på engelska av VD Per Mandorf och CFO Jacob Stjernfält. Malmö, 27 januari 2021 Vid frågor, vänligen kontakta: Per Mandorf, Koncernchef & VD Phone +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Telefon +46 76-8754177 E-mailhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=0x3cRpYTZZyM4cDxuKeIAH2QFpZc4WTWLYtd1KVHz_3lUPlgF3j__jhB7m88tX3K43aH4CZK-nxcJFtmNB-7diNjYB_0yzNJtXEwhQInO-5o9Q7PLPUX7z07OPbHiauL jacob.stjernfalt@zetadisplay.com Daniel Oelker, CCO Phone +46 708-45 80 54 E-maildaniel.oelker@zetadisplay.com Om ZetaDisplay ZetaDisplay agerar i hjärtat av digitala transformationer i fysiska miljöer. Vi bidra

Result of Riksbank´s purchases of Commercial Paper27.1.2021 10:00:00 CETPress release

AuctionAuction resultsAuction date2021-01-27Settlement date2021-01-29Credit rating class1Term3mFixed purchase rate, %0.3Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-01-27Settlement date2021-01-29Credit rating class1Term6mFixed purchase rate, %0.4Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-01-27Settlement date2021-01-29Credit rating class2Term3mFixed purchase rate, %0.6Total bid amount, SEK mln100Accepted volume, SEK mln100Percentage alloted, %100Number of bids1 AuctionAuction resultsAuction date2021-01-27Settlement date2021-01-29Credit rating class2Term6mFixed purchase rate, %0.7Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0

ZetaDisplay invites to presentation of the year end report27.1.2021 10:00:00 CETPress release

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) invites to an audiocast in connection with the publication of the year-end report January – December 2020. The report will be published on 5 February at 08:00 CET and the audiocast is scheduled for 10:00am p CET on the same day. ZetaDisplay invites you to participate via the link https://financialhearings.com/event/13144. The presentation will be held in English by CEO Per Mandorf and CFO Jacob Stjernfält. Malmö, 27 January 2021 For questions, please contact: Per Mandorf, President & CEO Phone +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Phone +46 76-8754177 E-mailhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=0x3cRpYTZZyM4cDxuKeIAH2QFpZc4WTWLYtd1KVHz_3lUPlgF3j__jhB7m88tX3K43aH4CZK-nxcJFtmNB-7diNjYB_0yzNJtXEwhQInO-5o9Q7PLPUX7z07OPbHiauL jacob.stjernfalt@zetadisplay.com Daniel Oelker, CCO Phone +46 708-45 80 54 E-maildaniel.oelker@zetadisplay.com About ZetaDisplay ZetaDisplay acts at the heart of digital trans

Destabilization Campaign : Solutions 30 Files Defamation Suit27.1.2021 08:54:22 CETPress release

Solutions 30’s remarkable performance in 20201 once again demonstrates its solid fundamentals and promising outlook for growth despite the destabilization and misinformation campaign it is a victim of. Solutions 30 has already filed a complaint with the French financial markets authority [Autorité des Marchés Financiers] and with the national financial prosecutor’s office for the dissemination of false and misleading information and market manipulation, following the publication of an anonymous report containing a large amount of false and misleading information.2 This information has been publicly disseminated and exploited by the hedge fund Muddy Waters, which—in two letters dated January 25th and January 27th, 2021 and written in its own name—made new allegations that are false and misleading. These letters, whose sole purpose is to take advantage of a decline in the Solutions 30 share price, took place two trading days before the publication of the group’s full-year trading stateme

Participation Notification by Blackrock Inc.27.1.2021 08:30:00 CETPress release

Participation notification by Blackrock Inc. Brussels, 27 January 2021, 08:30 CET - According to Belgian transparency legislation (Law of May 2, 2007), BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) recently sent to Solvay the following transparency notifications indicating that it crossed the threshold of 3%. Here is a summary of the moves: Date on which the threshold was crossedVoting rights after the transactionEquivalent financial instruments after the transactionTotalJanuary 21, 20212.94%0.09%3.03%January 22, 20213.03%0.09%3.12% The latest notification, dated January 25, 2021, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotified by: BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.)Date on which the threshold is crossed: January 22, 2021Threshold of direct voting rights crossed: 3% upwardsDenominator: 105,876,416Additional information: The disclosure obligation arose