Redningsselskapet

Kunstig intelligens skal redde liv

Del

Sikri og Redningsselskapet går sammen om ny KI-tjeneste for å redusere antall drukningsulykker. – Sommeren er dessverre høysesong for drukningsulykker. Jo mer kunnskap om årsaker og sammenhenger vi har, jo sterkere står vi i arbeidet for å forhindre drukningsulykker, sier CEO i Sikri, Nicolay Moulin.

Vil redde liv ved hjelp av kunstig intelligens. F.v. Fredrik B. Werpen (Forretningsutvikler, Sikri), Nicolay Moulin (CEO, Sikri), Tanja Krangnes (Fagleder drukningsforebygging, RS), Martin Fuhr Bolstad (Direktør prosjekter, RS) og Kaisa Korsak (AI-utvikler, Sikri).
Vil redde liv ved hjelp av kunstig intelligens. F.v. Fredrik B. Werpen (Forretningsutvikler, Sikri), Nicolay Moulin (CEO, Sikri), Tanja Krangnes (Fagleder drukningsforebygging, RS), Martin Fuhr Bolstad (Direktør prosjekter, RS) og Kaisa Korsak (AI-utvikler, Sikri).

Opp mot 100 mennesker i Norge i året. Det er 100 for mange. Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne.

Ved hjelp av kunstig intelligens og sikre webbaserte tjenester, lanserte teknologiselskapet Sikri og Redningsselskapet i juni 2021 en ny skybasert løsning som gir viktig innsikt i drukningsstatistikk. 

Ambisjonen er å bidra til at færre drukner.

 Redningsselskapet ønsker å innhente mest mulig kunnskap om omstendighetene rundt både drukningsdødsfall og drukningsulykker der folk blir reddet. Den nye løsningen fra Sikri bidrar til bedre kunnskap og rapportering.

Sikris nye skybaserte analyseplattform samler inn allerede tilgjengelig data og informasjon som klassifiseres og analyseres, før de rapporteres videre. 

– På den måten kan Redningsselskapet bruke informasjon og data som bakgrunn for å iverksette presise tiltak og med det forhindre nye ulykker, sier Moulin. 

Han er stolt over at Sikri er med på dette viktige samfunnsoppdraget.  

Den verdifulle innsiktsanalysen, basert på allerede offentlig tilgjengelige data, er et resultat av fire ulike KI-modellers samspill.

– Disse fire modellene har ulike oppgaver og er spesialtrent til å gjennomføre disse analysene, forteller utvikler i Sikri, Kaisa Korsak.

Innholdet presenteres i et webgrensesnitt og gir beslutningstakerne i Redningsselskapet mulighet til å se på ulike statistikkområder slik som lokasjon, geografi, alder og kjønn. I tillegg gjør Redningsselskapet en manuell gjennomgang av kildene for å beskrive hendelesforløp og legge til variabler som AI eventuelt ikke leser. Den løpende oppdateringen av databasen gjør det også mulig å etterspørre mer informasjon fra andre kilder på et tidlig tidspunkt.  

Bruk av kunstig intelligens

Kunstig intelligente systemer (KI-systemer) utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål. 

Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene.

– Det å ha flere KI-modeller som snakker sammen er unikt og gir høy kvalitet på datainnholdet, forklarer Korsak, som har utviklet tjenesten.

Innsamling av data i sanntid

Fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet, Tanja Krangnes, forteller at de har omfattende erfaring med egen drukningsstatistikk, og har bygget seg opp kunnskap om utsatte områder og ulykkessteder. 

– Men ved å analysere hendelser på denne nye måten, der analyseplattformen skaffer oss informasjon i sanntid, står vi bedre rustet til å forebygge ulykker. Det gjør oss også i stand til å be om mer informasjon fra andre kilder på et tidlig tidspunkt, sier Krangnes.

Prosjektdirektør Martin Fuhr Bolstad i Redningsselskapet sier at drukning på mange måter faller mellom flere departementstoler.

– Vi i Redningsselskapet har et uttalt mål om å synliggjøre behovet for økt sikkerhet til vanns, sier Bolstad.

Han forteller at Redningsselskapets digitale strategi er tett knyttet til virksomhetsstrategien og visjonen om at ingen skal drukne. 

Med moderne teknologi kan Redningsselskapet øke forebyggende tiltak og samtidig sikre at de sender ut riktige ressurser når hendelser først skjer. 

Media som den gode hjelper

Datainnsamlingen baserer seg på mediesaker som omhandler drukningsulykker, publisert i norske medier.

– At medier skriver om drukningsulykker gjør det mulig å skape en statistikk som ikke fantes tidligere, sier Krangnes.

Krangnes understreker at dataene som samles inn i skyen kvalitetssikres opp mot offentlige kilder, og at Redningsselskapet jobber sammen med offentlige etater slik at statistikken kan komme til nytte flere steder. 

– Drukningsdata viktig for å forstå årsakssammenhenger, og et viktig hjelpemiddel for å lage treffsikre nasjonale tiltaksplaner. Dette er i tråd med FN-resolusjonen om drukningsforebygging som ble vedtatt tidligere i år, forteller Krangnes.

Redningsselskapet har som mål også å få økt innsikt i alle drukningsulykker der personer overlever. Selskapet er i gang med å lage statistikk også på dette. 

Forretningsutvikler i Sikri, Fredrik B. Werpen, forteller at Twitter er blant kildene som bidrar til å samle informasjon. 

– At Politiet er så aktive på Twitter hjelper oss. Twitter er gull!

Denne nye KI-løsningen tilbys som en skytjeneste med fokus på sikkerhet i alle ledd. Redningsselskapet har valgt en Private Cloud løsning. Sikri er tilbyder av tjenester i både Public Cloud og Private Cloud.  

Bidra til bedre løsninger

Sikri varslet tidligere i år at de kom til å arbeide aktivt for økt utnyttelse av offentlige data og skape nye tjenester.

– Det er sentralt for oss å bidra til løsninger som er viktige for innbyggere, forvaltning og næringsliv i Norge. I sommer er det særlig denne løsningen vi er svært glade for at Redningsselskapet kan ta i bruk og forbygge drukning, sier Moulin.


Om Sikri Group

Sikri Group, herav Sikri og Ambita, er et konsern som kobler innbygger, offentlig- og privatsektor sammen med bruk av data og forvaltningsteknologi. Selskapet har høyt fokus på innovasjon og utvikler en rekke smarte løsninger med bruk av moderne teknologi.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vil redde liv ved hjelp av kunstig intelligens. F.v. Fredrik B. Werpen (Forretningsutvikler, Sikri), Nicolay Moulin (CEO, Sikri), Tanja Krangnes (Fagleder drukningsforebygging, RS), Martin Fuhr Bolstad (Direktør prosjekter, RS) og Kaisa Korsak (AI-utvikler, Sikri).
Vil redde liv ved hjelp av kunstig intelligens. F.v. Fredrik B. Werpen (Forretningsutvikler, Sikri), Nicolay Moulin (CEO, Sikri), Tanja Krangnes (Fagleder drukningsforebygging, RS), Martin Fuhr Bolstad (Direktør prosjekter, RS) og Kaisa Korsak (AI-utvikler, Sikri).
Last ned bilde

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet
Redningsselskapet
Drammensveien 288
0283 Oslo

98706757http://www.redningsselskapet.no

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Vår visjon er «Ingen skal drukne».

Våre 1 500 redningsmenn og -kvinner bemanner 53 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er ofte de første på stedet når uhellet er ute. 

Redningsselskapet fører månedlig drukningsstatistikk som er tilgjengelig på www.rs.no/drukning Følg pressemeldinger fra Redningsselskapet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Redningsselskapet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Redningsselskapet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom