Deloitte

Kunnskap bringer verden nærmere sirkulær økonomi

Del

Uten kunnskap går ikke verden videre. Deloitte har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet utformet et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for sirkulær økonomi. Rapportene ble overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på SINTEFs konferanse i dag.

I den sirkulære økonomien skal all ressursutvinning minimeres – enten det er til materialbruk eller energiformål. Dette gjøres gjennom en optimal utnyttelse av de ressursene man allerede har utvunnet, eksempelvis gjennom deling, ombruk og materialgjenvinning. Helt sentralt er det også at avfall, forurensning og utslipp reduseres til et minimum. Den sirkulære økonomien bør forstås som en helhetlig overbygning som bidrar til å løse flere miljøproblemer, inkludert klimaproblemet, og som bidrar til å sikre et levedyktig næringsliv.

Kunnskapsgrunnlaget består av tre delutredninger:

  • næringer og næringssamarbeid som har størst potensial for økt sirkularitet (delutredning 1)
  • barrierer som hindrer dette potensialet (delutredning 2)
  • nødvendige virkemidler for å bygge ned sentrale barrierer (delutredning 3)

De næringer med særlig stor betydning for en norsk sirkulær økonomi og hvor potensialet er størst, er landbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri, prosessindustrien, bygg, anlegg og eiendom, og varehandel.

- Vi håper kunnskapsgrunnlaget viser noen av de mest sentrale muligheter Norge har i en sirkulær økonomi. Næringslivet må gripe disse mulighetene for å få fortgang i omstillingen. Og myndighetene må på sin side stake ut en retning for norsk næringsliv i den sirkulære økonomien. Kunnskapsgrunnlaget peker på at tydeligere politiske målsettinger må til for å realisere dette potensialet, men også at skatte- og avgiftspolitikken må endres, sier Helene Raa Bamrud, ansvarlig partner i Deloitte.

For næringslivet er samarbeid innad i verdikjeder avgjørende for å få til sirkularitet. Det innebærer å stille krav til andre ledd i verdikjeden, for eksempel krav om materialbruk, funksjoner, energibruk og håndtering av produktene ved endt levetid.

- Kunnskapsgrunnlaget er en plattform for regjeringenes arbeid med en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Denne strategien skal være klar i desember. Vi har som mål at Norge skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. Det handler om å utnytte ressursene mer effektivt og skape nye, grønne jobber, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bildetekst: Slik overrekkes sirkukærøkonomirapporten, papirfritt og coronatrygt. Fra venstre (bokstavlig talt) Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister mottar sirkulærøkonomi rapporten fra Caroline Hager Persson fra Deloitte.

Rapportene kan lastes ned her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Deloitte utgjør omtrent 312.000 ansatte i 150 land. 

Vårt formål og våre verdier er retningsgivende for alt vi gjør i Deloitte. Formålet vårt er: To make an impact that matters. For å kunne fylle formålet, må vi gjøre oss fortjent til, og oppnå, respekt blant alle interessegrupper i samfunnet. Vi skal utfordre oss selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

Følg saker fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Deloitte

Midt i en krise viser den yngre generasjonen mest motstandsdyktighet18.8.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Deloitte Global Millennial Survey 2020 Deloitte Global Millennial Survey 2020 utforsker synspunktene til mer enn 27 500 millennials og Gen Zs, både før og etter starten av COVID-19-pandemien. Undersøkelsen har som formål å forstå deres synspunkter på en rekke temaer som hva de leter etter hos en arbeidsgiver, om de har de riktige kvalifikasjonene til fremtidens arbeidsliv og deres psykiske helse. Undersøkelsen kartlegger i tillegg deres syn på næringslivet, politikk, klima og pandemien. Undersøkelsen avdekker at til tross for de individuelle og personlige utfordringene millennials og Gen Zs står overfor, har de vært opptatt av større samfunnsspørsmål, både før og etter utbruddet av pandemien. Pandemien har styrket deres ønske om å bidra til å drive positive forandringer i lokalsamfunnene deres og rundt om i verden,og de fortsetter å kjempe for en verden der virksomheter og regjeringer speiler det samme engasjementet for samfunnet. Rapporten fra 2020 består av to deler. Den første delen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom