SAFE

Kunne ikke gå til streik

Del

Etter endt uravstemning blant SAFE sine ISO-medlemmer, viste oppsummeringen at medlemmene ikke var fornøyde med årets forhandlingsresultat. Samtidig pågikk uravstemning i Parat, hvor flertallet stemte for å godta resultatet. Da verken ja eller nei oppnådde minst 50 prosents oppslutning, og den totale deltakelsen var under 2/3, så er det i henhold til Parats regler forhandlingsutvalget som avgjør forhandlingsresultatet.

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg Foto: SAFE
Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg Foto: SAFE

Av 401 stemmeberettigede i SAFE, benyttet 284 seg av stemmeretten. Totalt stemte 238 nei, 43 stemte ja og 3 stemte blankt til resultatet.

– Det resultatet av uravstemningen viser oss i SAFE at ISO-medlemmene ikke ønsket å godta forhandlingsresultatet, og var klare til å gå videre til konflikt, sier forbundsleder Hilde Marit Rysst.

– Samtidig pågikk uravstemning i Parat, hvor flertallet stemte for å godta resultatet. Dette begrunnes mye i de kommende lokale forhandlinger, hvor klubbene oppnår det resultatet som medlemmene er mest opptatt av, og får mest ut av, sier Rysst.

Samlet resultat viser en total deltakelse i uravstemningen i Parat og SAFE på under 2/3 oppslutning. Da blir uravstemningen rådgivende i henhold til Parat sine bestemmelser ved en uravstemning, og forhandlingsutvalgets flertall stemte for å godta frontfagsoppgjøret.

SAFE sine representanter i forhandlingsutvalget stemte for å gå til streik

– At Parat har besluttet på et landsmøte at man må ha en oppslutning på 2/3 for at en avstemning skal være bindende er uhørt, sier Hogne Hole, områdeleder ISO og klubbleder i Bilfinger.

Melding er oversendt Riksmekler.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg Foto: SAFE
Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg Foto: SAFE
Last ned bilde

Lenker

Om SAFE

SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld.

Følg pressemeldinger fra SAFE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SAFE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SAFE

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen5.5.2022 09:22:45 CEST | Pressemelding

Etter to dager med forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass kom vi ikke til enighet under årets hovedforhandling på sokkelavtalen. Årets hovedforhandlinger går nå til mekling. SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte kostnadene i samfunnet. Tilbudet vi fikk var langt fra det som var mulig å akseptere, derfor ble det brudd, sier forhandlingsleder Kai Morten Anda.

Oljeansatte på rederiområdet får økonomisk kompensasjon ved bedriftspålagt koronatest26.4.2022 14:14:17 CEST | Pressemelding

Etter relativt intense forhandlinger, ble partene enige den 25. april 2022 om en minnelig løsning om økonomisk kompensasjon ved bedriftspålagt koronatest, og saken for Arbeidsretten ble derfor hevet som forlikt. Løsningen innebærer at ansatte i de berørte bedriftene tilstås en kompensasjon på to timer overtidsbetaling per utreise for bedriftspålagte tester i perioden fra 01. januar 2021. Etter en grundig helhetsvurdering anså SAFE dette for å være en god løsning av denne saken.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom