Motvind Norge

KulturNorge mot vindkraft

Del

Kulturlivet i Norge står nå opp for natur- og kulturarven og ber politiske parti og Stortinget stanse vindkraftutbyggingen. Vel 320 kulturpersoner står bak oppropet Kultur mot vindkraft.

"Uten ord". Kunstner: Tomas Colbengtson
"Uten ord". Kunstner: Tomas Colbengtson

“Vi ser med stadig større bekymring at vindkraft-aktører ødelegger natur, ikoniske landskap og historiske steder her i landet. Mye av vår naturarv og kulturarv er allerede tapt, og mange steder står i fare”.  

Det er stor bredde i dette kulturengasjementet for natur- og kulturarven og mot vindkraft. Det spenner fra knivmakere til konsertmusikere, fra alle kriker og kroker av landet. Noen er kjente og profilerte, andre er ukjente på landsplan, men markante i sin region. Det samiske kulturlivet er godt representert. 

Mobiliseringa rundt oppropet er gjort via nettverk, ikke via internett. Vi har valgt å gå personlig fram, og derfor er det mange som sikkert ville stilt seg bak, men som ikke er spurt. Man kan slutte seg til oppropet etterhvert - se kontaktinfo i saka på nettsidene.  

“Vi som støtter dette oppropet, representerer ulike felt innenfor kultur og kunst. Vi oppfordrer alle politiske parti til å ta de skadene vindkraftindustri gjør på natur, samfunn og miljø på største alvor. Naturen trenger ikke oss, men vi trenger naturen. Stans vindkraftutbyggingene!”

Kulturlivet forventer reaksjon fra det politiske liv!

Les oppropet her Kultur mot vindkraft

Kontaktpersoner
Vi som organiserer oppropet, forventer ikke at de som har signert vil uttale seg i media.

Erlend Leirdal, billedkunstner - ehelleir@online.no  (970 68 704)

Sissel M Bergh, billedkunstner - sissmbergh@gmail.com  (458 02 482)

Disse kunstnerne som bor i Trondheim, har store kunnskaper om vindkraft, politiske prosesser, og media kan ta kontakt med de. 

Oppropsgruppa

Ragnhild Sandøy, Motvind Norge (959 91 410) -ragnhild@motvind.org(Talsperson)

Ingeborg Eliassen, forfatter (906 01 951) - ingeborg@andreakt.no

Siri Harr Steinvik, billedkunstner (414 51 198) - post@siriharrsteinvik.com / steinviks@gmail.com

Bilder

"Uten ord". Kunstner: Tomas Colbengtson
"Uten ord". Kunstner: Tomas Colbengtson
Last ned bilde
Erlend Leirdal. Foto: Mats Linder
Erlend Leirdal. Foto: Mats Linder
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CETPressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

ASKO satt på plass av Lillesand bystyre10.2.2021 22:00:00 CETPressemelding

Lillesand bystyre gjorde onsdag kveld et banebrytende politisk arbeid da de avslo dispensasjon til ASKOeide Lillesand vindkraftverk. Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer. I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom