Kulturminnefondet

Kulturminnemillioner til Hedmark

Del

Hele 42 prosjekter der eiere vil sette i stand sine kulturminner, fikk totalt 8.583.0000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor. Prosjektet som fikk størst støtte er et tegltak på en låve i Elverum.

Østerhaug gård er en av storgårdene på Hedmark som kan knyttes direkte til oppgangstider i norsk historie. Foto: Privat
Østerhaug gård er en av storgårdene på Hedmark som kan knyttes direkte til oppgangstider i norsk historie. Foto: Privat

Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Låven på Østerhaug gård i Heradsbygd får støtte fra Kulturminnefondet  1.180.000 kroner til en helhetlig tilbakeføring av tegltaket. 

– Det er her tale om et monumentalt gårdsanlegg, som ved sin beliggenhet, størrelse og arkitektur har satt et markant preg på kulturlandskapet gjennom svært lang tid, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.  

Elverums største uthusbygg

Østerhaug gård er en av storgårdene på Hedmark som kan knyttes direkte til oppgangstider i norsk historie, hvor blant annet trelasthandel og eksport også dannet fundament for en lokalhistorisk utvikling. Det er avgjørende for kulturmiljøets helhet at også låvebygningen på gården settes i stand, da store driftsbygninger i dag utgjør en truet bygningstype.Låven på Østerhaug gårder oppført i årene 1872-1874 og har en grunnflate på 1250 kvadratmeter fordelt over tre etasjer.  

– Det er den største uthusbygningen i Elverum – på godt og vondt, forteller eier Jan Henrik Opsahl 

Låven ble bygget for å huse alle gårdens aktiviteter – såkalt enhetslåve.  

 For meg er det viktig å ta vare på denne gamle bygningen fremfor å ta den ned og sette opp en tidsmessig driftsbygning. Mye gammel historie sitter i veggene, som at arbeidere på gården har skriblet på sin signatur på veggen, den eldste jeg fant var fra 1883. De skriblet gjerne på i hvilket ærend de var, noen forsøkte seg faktisk i mer poetisk retning også, forteller han.  

Østerhaug gård har også to ganger tidligere fått støtte fra Kulturminnefondet til istandsetting av hovedbygningen på gården. 

Prosjektene som ble støttet av Kulturminnefondet i Hedmarki 2019 er: 

Prosjektnavn 

Tilskuddsmottaker 

Kommune 

 Tilsagnsbeløp  

Trøløa på Milskiftåsen 

Atle Berg 

Os   

                          49 000  

Løe på seter i Kvitdalen, trinn 2 

Anita Killi 

Folldal 

                        100 000  

Stadsbuøyen Søre 

Bakken-Berg Øyvind 

Folldal 

                          80 000  

Rognseth-setra Tronsvangen 

Christian Riis 

Alvdal 

                        300 000  

Straalberg gård, sommerstue del 2, Alvdal,  

Mills Dagny Straalberg 

Alvdal 

                        210 000  

Kornlåve, Haugsvangen 

Olav Strøm 

Tynset 

                        200 000  

Fjøsbygning på Rausjødalen setermeieri 

Arve Bjørnstad 

Tolga 

                        207 000  

Låven på Bakka  

Tone Fredriksen 

Tolga 

                          21 000  

Østerdalsstue Nystu Strand 

Marianne Olasdatter Strand 

Stor-Elvdal 

                        169 000  

Melgården - hovedbygningen, to fasader  

Live Huse Mykleby og Tollef Mykleby 

Åmot 

                        180 000  

Seterstue Væringsåsvollen 

Arild Hornsletten 

Elverum 

                        100 000  

Østerhaug - låven, tegltak 

Jan Henrik Opsahl 

Elverum 

                    1 180 000  

Strand Nordre 

Eli Dørum og Kåre Kleiva 

Elverum 

                        390 000  

Gamlebygningen på Søndre Strand 

Otterstad Grethe 

Elverum 

                        150 000  

Seterstue, Bremserudvollen 

Krister Verket 

Våler  

                        150 000  

Øyset, redskapsskjul 

Birgit Wenstad 

Våler   

                        170 000  

Restaurering av banklokale, Øverby, fase 2 

Kjetil Ruud 

Våler  

                        235 000  

Langbakken gård - Kårbolig/Drengestua 

Bengt Fasting 

Våler  

                        276 000  

Hunsager, veranda 

Harald Hunsager 

Åsnes 

                          58 000  

Nedstuen, bu 

Jon Gudbjørn Kjellgren 

Åsnes 

                        200 000  

Sikring av låve, Vestre Arneberg 

Astrid Borg Engø 

Åsnes 

                          50 000  

Restaurering av sommerfjøs, OppistuaPossåsen 

Kari Henriksson 

Åsnes 

                        250 000  

Smidholen 52, Namnå - utbedring av låvebru 

Adelheid E Seyfarth Gulbrandsen 

Grue 

                          26 000  

Kokkstue Raatikainen 

Else Marit Rotberg 

Grue 

                        200 000  

Smiholen 52 - Restaurering av grunnmur 

Gulbrandsen Adelheid E 

Grue 

                          19 000  

Dalskogen - våningshus 

Randi Woldseth 

Eidskog 

                        330 000  

Malmerlåven del 2 

Inger Marie Malmer 

Eidskog 

                        184 000  

Spigseth, drengestue 

Tone Aanerud 

Sør-Odal 

                        400 000  

Spigseth, grisefjøs 

Tone Aanerud 

Sør-Odal 

                        125 000  

Kurs i vindusrestaurering 

Solør - Odal lokallag av Fortidsminneforeningen 

Sør-Odal 

                            8 000  

Gammelstua 

Stein Martin Skansen 

Stange 

                        190 000  

Klypstua 

Svein og Tone Bente Nyhus 

Stange 

                        255 000  

Vik på Tangen 

Gro og Frode Kristiansen 

Stange 

                        300 000  

Seterhus 

Bjørn S Hanto 

Løten 

                        200 000  

Grønsvea - rehabilitering av våningshus 

Nissen Harald August 

Løten 

                          87 000  

Doknes 

Bjørn Dalsberget 

Ringsaker 

                        350 000  

Bergeli 

Oddbjørn Roksvåg 

Ringsaker 

                        170 000  

Drengestua på Mølstad 

Stine Mølstad 

Ringsaker 

                        200 000  

Folkestadsgate 

Marit Maanum Sandnes og Trond Sandnes 

Hamar 

                        237 000  

Kjeller Hovedbygning 

Aalstad Ivar Gulbrand 

Hamar 

                          10 000  

Brandval Bygdetun, Skineb, fjøs 

Brandval historielag 

Kongsvinger 

                        317 000  

Sjøsetra, restaurering av låve 

John Haget 

Kongsvinger 

                        250 000  


 


 

Sum Hedmark 

                    8 583 000 

Se hele listen over prosjektene som har fått støtte i 2019 her. 

Søkt om 364 mill. 

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.  

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.  

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist.  

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstidKulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen. 

Bygg, båter og hager 

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på kulturminner som: 

  • hus og bygninger  
  • båter og fartøyer  
  • hageanlegg  
  • kulturlandskap 

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal. 

Se fullstendig oversikt over antall søknader i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2019): 

Fylke 

 Antall søknader  

 Omsøkt fra fondet: Søknad  

 Antall tilsagn  

 Tilsagnsbeløp  

01 Østfold 

              43  

       13 737 298  

              24  

             5 956 000  

02 Akershus 

              54  

       32 682 980  

              29  

             6 475 000  

03 Oslo 

              69  

       26 095 654  

              34  

             9 169 000  

04 Hedmark 

              86  

       18 786 989  

              42  

             8 583 000  

05 Oppland 

            109  

       25 489 408  

              45  

             7 937 000  

06 Buskerud 

              56  

       10 739 346  

              34  

             4 514 000  

07 Vestfold 

              12  

         3 930 128  

                7  

             1 815 000  

08 Telemark 

              51  

       16 708 419  

              27  

             6 847 000  

09 Aust-Agder 

              76  

       13 849 310  

              46  

             6 543 000  

10 Vest-Agder 

              39  

       46 456 538  

              24  

             4 569 000  

11 Rogaland 

              93  

       27 557 048  

              42  

             7 928 000  

12 Hordaland 

            101  

       47 861 402  

              41  

             9 164 000  

14 Sogn og Fjordane 

              53  

       17 361 607  

              29  

             6 157 000  

15 Møre og Romsdal 

              63  

       14 959 640  

              31  

             4 575 000  

18 Nordland 

              63  

       14 937 375  

              34  

             6 909 000  

19 Troms 

              38  

         6 790 554  

              19  

             2 213 000  

20 Finnmark 

              17  

         3 182 650  

                7  

             1 200 000  

50 Trøndelag 

            104  

       22 840 516  

              56  

             7 630 000  

 
 

         1 127  

    363 966 862  

            571  

         108 184 000 

 

For relevante arrangementer, se kalenderoversikten hos Kulturminnefondet 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her! 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Østerhaug gård er en av storgårdene på Hedmark som kan knyttes direkte til oppgangstider i norsk historie. Foto: Privat
Østerhaug gård er en av storgårdene på Hedmark som kan knyttes direkte til oppgangstider i norsk historie. Foto: Privat
Last ned bilde
Historisk foto av Østerhaug gård i Heradsbygd. Foto: Privat
Historisk foto av Østerhaug gård i Heradsbygd. Foto: Privat
Last ned bilde
Eier Jan Henrik Opsahl får nærmere 1,2 millioner kroner fra Kulturminnefondet, som skal bidra til å sette i stand tegltaket på låven. Foto: Privat
Eier Jan Henrik Opsahl får nærmere 1,2 millioner kroner fra Kulturminnefondet, som skal bidra til å sette i stand tegltaket på låven. Foto: Privat
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom