Kulturminnefondet

Kulturminnefondet løftes fram i Granavollen-erklæringen

Del

Kulturminnefondet styrkes i den nye regjeringsplattformen. Dermed er framtida lys for enda flere private eiere av kulturminner.

Glasslåven kunstsenter ligger tett inntil Granavolden Gjæstgiveri, der regjeringsforhandlingene har foregått. I Glasslåven smelter kulturarv, kunst og utvikling sammen i et viktig kulturminne. Bygget var ute av bruk som fjøs og låve, men er nå arbeidssted for en rekke kunstnere og kunsthåndverkere. Prosjektet fikk nærmere en halv million kroner i støtte fra Kulturminnefondet.
Glasslåven kunstsenter ligger tett inntil Granavolden Gjæstgiveri, der regjeringsforhandlingene har foregått. I Glasslåven smelter kulturarv, kunst og utvikling sammen i et viktig kulturminne. Bygget var ute av bruk som fjøs og låve, men er nå arbeidssted for en rekke kunstnere og kunsthåndverkere. Prosjektet fikk nærmere en halv million kroner i støtte fra Kulturminnefondet.

I Granavollen-erklæringen som ble lagt frem torsdag kveld, løftes Kulturminnefondet fram i kapittelet som omhandler kulturminner:

Regjeringen vil videreutvikle ordninger som motiverer til å bevare både materiell og immateriell kulturarv, og ivareta nye funn slik at også fremtidige generasjoner får glede av viktige kulturminner. Regjeringen vil styrke Kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer.

- Dette vil gjøre Kulturminnefondet i stand til å hjelpe enda flere private eiere som vil pusse opp viktige kulturminner over hele landet, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Samtidig vil Regjeringen blant annet synliggjøre kulturminner og kulturhistoriske verdier som en ressurs i samfunnsutviklingen. En samfunnsøkonomisk analyse av Kulturminnefondet som tilskuddsordning, viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets virksomhet, er betydelig. En stor del av kulturminnene endres fra å ikke være i bruk, til å bli tatt i bruk til næringsvirksomhet som for eksempel serverings- og overnattingssted.

- Vi ser at framtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring. Når eierne lykkes i å ivareta kulturhistoriske verdier, resulterer dette som regel i næringsutvikling som gir lønnsomhet, og dermed muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtida, sier Bjørgen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Glasslåven kunstsenter ligger tett inntil Granavolden Gjæstgiveri, der regjeringsforhandlingene har foregått. I Glasslåven smelter kulturarv, kunst og utvikling sammen i et viktig kulturminne. Bygget var ute av bruk som fjøs og låve, men er nå arbeidssted for en rekke kunstnere og kunsthåndverkere. Prosjektet fikk nærmere en halv million kroner i støtte fra Kulturminnefondet.
Glasslåven kunstsenter ligger tett inntil Granavolden Gjæstgiveri, der regjeringsforhandlingene har foregått. I Glasslåven smelter kulturarv, kunst og utvikling sammen i et viktig kulturminne. Bygget var ute av bruk som fjøs og låve, men er nå arbeidssted for en rekke kunstnere og kunsthåndverkere. Prosjektet fikk nærmere en halv million kroner i støtte fra Kulturminnefondet.
Last ned bilde
Dronning Sonja åpnet Glasslåven kunstsenter i 2016, og spådde at det kom til å syde av aktivitet fra galleri og verksted i bygget. Hun fikk helt rett, stedet er nå fullt av arbeidende kunstnere og kunsthåndverkere, ulike utstillinger og andre kulturarrangement.
Dronning Sonja åpnet Glasslåven kunstsenter i 2016, og spådde at det kom til å syde av aktivitet fra galleri og verksted i bygget. Hun fikk helt rett, stedet er nå fullt av arbeidende kunstnere og kunsthåndverkere, ulike utstillinger og andre kulturarrangement.
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom