Norske kulturhus

Kulturhusene går en blodig økonomisk høst i møte

Del

Fra midten av mars til slutten av august har kulturhus arrangert for glisne saler. Konsert – og kulturhusene melder nå om et estimert tap på ca. 150 millioner kr fra midten av mars til 1. september. En nylig medlemsundersøkelse gjort av Norske kulturhus viser nå at også den viktige høstsesongen blir utfordrende: hele 75 % av høstens billettinntekter går tapt.

75 % av høstens billettinntekter går tapt. Avlysningene avtar ikke

Våre kulturhusmedlemmer estimerer at de vil tape hele 75 prosent av billettinntektene for perioden september - desember 2020. Dette utgjør et estimert tap på om lag 122 millioner for alle konsert- og kulturhusene, dette er uten inntekter for kinodrift som er svært viktig for driften til flere av husene.

Antallet arrangementer som kanselleres ser heller ikke ut til å avta. Sannsynligheten for at tapet for høsten 2020 blir enda høyere enn 122 millioner kr er svært sannsynlig.

Konsert – og kulturhusene taper 65 % av utleieinntektene denne høsten

Inntekter fra utleie av lokaler er en vanlig inntjeningsmodell for kulturhusene. Denne høsten estimerer konsert – og kulturhusene at de vil gå glipp av omtrent 64 millioner kr innenfor utleie.

Når det gjelder kompensasjon for utleie er det dessverre slik at idrett og frivillighet kompenseres for inntil 70% for samme type inntekt, mens profesjonelle i kultursektoren kun kompenseres for opptil 50%.

75 % av serveringsinntektene går tapt, men blir ikke kompensert for. Servering regnes ikke som kultur

Fra 01. september og ut året rapporterer også norske konsert – og kulturhus å tape ca. 45 millioner kr innenfor servering, kurs og konferanser. Dette er inntekter som kulturhusene ikke får kompensert for gjennom statens ordninger. Her får verken kommunale enheter eller kulturhus som er registrert i enhetsregisteret kompensert, da servering ikke regnes som kultur. Det utgjør likevel nær en femtedel av estimert inntjening.

Estimat på inntekter og tap ut året tar hensyn til antallsbegrensning på 200 publikummere og avstandskrav i sal.

Bildet er hentet fra Arendal Kulturhus. Røde seter - kan selges.   (Ikke de bakerste, men de første 200)  Grå seter - disse har fått setetrekk sydd pga. corona, og benyttes til å blokkere seter, slik at man skal kunne overholde 1-meters regelen i salen. Ikke mye seter/plasser/billetter å selge!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norske kulturhus

Norske kulturhus
c/o Sentralen Pb. 183 Sentrum
0102 Oslo

93 44 14 71https://www.kulturhus.no

Norske kulturhus ble stiftet i 1999. Organisasjonen jobber for å styrke kulturhusenes evne til bærekraftig drift og formidling av levende kultur. Vår visjon er attraktiv og levende kultur der folk bor, fordi kultur gir bedre helse og levekår, og visker ut ulikheter. Vi har som mål å synliggjøre, samordne og utvikle kulturhusenes ressurser og kompetanse, lokal, regionalt og nasjonalt. En av våre oppgaver er å forbedre rammevilkårene til medlemmene gjennom kulturpolitisk arbeid. Vi arrangererer fagkonferanser, tilbyr et bredt spekter av medlemsfordeler, yter medlemsservice, og er kulturhusenes talerør mot media og bevilgende myndigheter.

Følg saker fra Norske kulturhus

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske kulturhus på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norske kulturhus

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom