Frelsesarmeen

Kronprinsparet besøker Frelsesarmeen

Del

Onsdag bidrar de i dugnaden for å pakke julehjelp til hovedstadens familier.

Frelsesarmeen hjelper blant annet med mat til jul.
Frelsesarmeen hjelper blant annet med mat til jul.

Onsdag 7. desember kl 1220 besøker H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit Frelsesarmeens slumstasjon på Rodeløkka i Oslo.

Der vil de sammen med fem frivillige hjelpe til med å klargjøre Frelsesarmeens julehjelp. I fjor var det nasjonalt over 13.000 husstander som fikk slik fra Frelsesarmeen. Av disse fikk 800 husstander hjelp fra Slumstasjonen, og allerede så langt i år har det kommet inn 1100 søknader.

Julehjelpen vil typisk bestå i mat til julaften og julefrokost, julegaver, klær og sjokolade. Alt finansiert gjennom Frelsesarmeens julegryter. Kronprinsparet vil bidra med å pakke julekassene som husstandene i Oslo skal få.

Pakker med frivillige i Frelsesarmeen

Kronprinsparet vil arbeide sammen med:

Gudrun: Går i sitt 89. år og har vært engasjert i Frelsesarmeen siden like etter krigen, hvorav som frivillig på slumstasjonen de siste 20 årene. Hun hadde egentlig tenkt å gi seg på grunn av helsa etter fjoråret, men ombestemte seg og ville ta ihvertfall en sesong til.

Trevor: Mann i 20-årene som til tross for at han sitter i rullestol er med som frivillig når helsa tillater det, og bidrar i matutdelingen.

Alyona: Ukrainsk flyktning som kom til Norge tidlig i år og nå bor i Asker. Jobber blant annet som tolk for oss i møte med ukrainske flyktninger, i tillegg til at hun kjører ut mat. Foreldrene er igjen i Ukraina.

Kadir: Uigurer som fulgte etter kona som jobber som lege i Norge. Han snakker litt norsk, og veldig godt engelsk. Han kjører mat og pakker for Frelsesarmeen.

Marianne: Kjernefysiker som er engasjert som frivillig i Frelsesarmeens Home-Start-arbeid. Det betyr at hun bistår praktisk barnefamilier som også får mat fra slumstasjonen, med å få hverdagen til å gå rundt.

Akkreditering

Før besøket til Frelsesarmeen vil Kronprinsparet få en orientering fra de frivillige organisasjonene Blå Kors, Røde Kors, Redd barna, Fattighuset, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon i Kirkens Bymisjons lokaler i Tollbugata 3. For presse som ønsker å dekke begge besøkene bes det om oppmøte senest 10.45 i Tollbugata.

Presse som kun ønsker å dekke besøket til Frelsesarmeen bes møte senest 12.00. Presse må selv stå for transport mellom de to arrangementene. Akkreditering fordrer gyldig pressekort og må søkes om innen 6. desember klokken 16.00 til simen.sund@slottet.no.

Hva er slumstasjonen?

Slumstasjonen tilbyr gratis mat og måltider, råd og veiledning, familie- og ferieaktiviteter. Senteret har røtter tilbake til slutten av 1800-tallet, da Frelsesarmeen startet sosialt arbeid i Norge. Slumsøstrene var forløperne til dagens hjemmesykepleiere og hjemmehjelper, og bidro med «skurebøttens og feiekostens evangelium», slik Dagbladet beskrev det i 1891.

 Slumstasjonene videreutviklet seg til hele bredden av Frelsesarmeens sosiale arbeid, som fortsatt i dag favner bl.a. barne- og familiehjem, arbeidstrening, safehouse for traffickingofre, eldreomsorg, og fengselsarbeid til rusbehandling og ettervern. Tilsvarende tjenester som Slumstasjonen tilbyr, ivaretas rundt i landet av Frelsesarmeens lokale korps (kirker/nærmiljøsentre), men selve flaggskipet på Rodeløkka har beholdt navnet.

Kontakter

Bilder

Frelsesarmeen hjelper blant annet med mat til jul.
Frelsesarmeen hjelper blant annet med mat til jul.
Last ned bilde

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen
Postboks 6866 St. Olavs Plass
0130 Oslo

22 99 85 00http://www.frelsesarmeen.no

Hva er Frelsesarmeens julegryteaksjon?

  • Tradisjon siden 1901. Frelsesarmeens kvinnesaksforkjemper og sosialpioner Othilie Tonning så julegryta som en løsning for å skaffe midler til det sosiale arbeidet i Oslo.
  • Frelsesarmeens innsamlingsaksjon i desember. Midlene går til mat, klær, omsorg og fellesskap for lavinntektsfamilier, personer med rusproblemer, eldre, ensomme, barn og unge.
  • I 2021 var det over 242 gryter fra nord til sør i landet. Alt som samles inn lokalt, brukes lokalt. I tillegg fordeles alt som samles inn via nasjonale kanaler ut igjen lokalt.
  • Julegryte i lomma. Du kan gi rett i gryta via VIPPS på 2309, lokalt nummer, eller via julegryta.no
  • Bidrag som hjelper lokalt året rundt. Pengene som Frelsesarmeen samler inn brukes i det lokale sosiale arbeidet året gjennom.
  • 16.000 dugnadstimer legges ned av frivillige, idrettslag, politikere og andre – både ansatte og medlemmer i Frelsesarmeen fantastiske ildsjeler for å vokte grytene og takke personlig for ethvert bidrag,
  • Vi hjelper året rundt – også i jula. I fjor (2021) fikk 13.122 husstander bistand før jul. Hjelpen bestod blant annet av mat, varme klær og 24.426 julegaver.

Hva er Frelsesarmeen?

Vi er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon som arbeider i over 130 land og har til sammen 300 enheter rundt i Norge.

Gjennom rause og inkluderende møteplasser bidrar vi til sosialt engasjement, tilhørighet og tro. Dørene våre er åpne for alle barn, unge, voksne, familier og eldre.

 En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rusavhengighet, de som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre for menneskehandel, og de som er psykisk syke, pårørende, arbeidsledige eller arbeidsinnvandrere.

 Frelsesarmeen har vært med å utvikle FNs bærekraftsmål og er en pådriver for å nå dem.

Følg pressemeldinger fra Frelsesarmeen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frelsesarmeen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frelsesarmeen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom