Elden Advokatfirma

KRONIKK: Tåkeprat fra skyggene

Del

Lasse Elvemos raljeringer om en oberst anklaget for trakassering, vitner om en slagside og manglende respekt for kollegers rettssikkerhet.

Skrevet av John Christian Elden, advokat (H) og partner i Elden Advokatfirma
(Publisert første gang 26.09.22 i Forsvarets Forum)

Kommandørkaptein Lasse Elvemo ved Forsvarets høgskole forsøker å komme med synspunkter om etikk, moral og verdier med utgangspunkt i en konkret personalsak som han åpenbart ikke har kjennskap til

Det blir sjelden vellykket.

Verre er det at Forsvarets Forum trykker det uten samtidig imøtegåelsesmulighet, slik at det danner et uriktig narrativ for videre debatt med den pondus en høyere offiser gir påstandene.

Brorparten av innlegget omhandler «obersten». Vi kan være enige om at «obersten» skulle ha beholdt plassen på høgskolens sjefskurs, men der stanser enigheten.

Det å raljere over at «uavhengig av om advokat Elden hevder at obersten er uskyldig», i en situasjon der så vel loven selv som Forsvaret har vært helt klar på at han er «uskyldig», og der Generaladvokatens vurderinger opp mot straffelovens bestemmelser, som Elvemo bramfritt gjengir, ble parkert etter videre etterforskning, vitner om en slagside og manglende respekt for kollegers rettssikkerhet. Den skal selvsagt gjelde begge veier, ikke bare for de som fremsetter anklager i mediene, men også for de som beskyldes.

La oss derfor kort rekapitulere faktum:

Obersten er i avhør hos Militærpolitiet 21. august 2020. Han nekter seg skyldig til refs knyttet til angivelige påstander fra to offiserer. Han gjøres ikke kjent med anklagenes innhold eller saksdokumentene, men sier at han som sjef selvsagt har et ansvar for alt som skjer, og at de to ikke kan ha noe skyld, det er det uansett han som sjef som har.

Generaladvokaten får saken til seg 21. september 2020, og gir allerede dagen etter tilbakemelding basert på en oppfatning av at obersten har vært enig i faktum, der hun anbefaler refselsesordre. Denne uttalelsen blir fulgt opp fra Forsvaret, som ved ansvarlig på generalsnivå den 2. oktober utferdiger «refselsesordre» med en bot kr 7 000.

Denne blir påklaget av obersten, som ennå ikke har hatt innsyn i noen saksdokumenter og heller ikke vet hva anklagene omfatter. Han inngir merknader til refselsesordren så langt han kan forstå omfanget ut fra ordren i seg selv. Den 8. oktober beslutter ansvarlig på generalsnivå å avvente videre behandling av klagen inntil Militærpolitiet har foretatt ytterligere etterforskning og avhørt nye vitner, og gir boten utsatt iverksettelse.

27. november 2020 blir obersten gitt innsyn i saken. Han begrunner nærmere klagen, redegjør for sin oppfatning av de konkrete forhold som er tatt opp. Han har bedt om avhør av andre vitner og at saken etterforskes opp mot de konkrete påstander han nå for første gang leser.

Det blir under klagebehandlingen blant annet tatt nytt avhør av den ene «fornærmede» og fem andre vitner.

Klagen tas (delvis) til følge under denne prosessen, ved at refselsordren blir frafalt, og den 9. desember 2020 blir det i stedet utferdiget en arbeidsrettslig «advarsel og tilrettevisning» med virkning i to år regnet fra juli 2020 – juli 2022. Etter denne dato er dokumentet makulert. I advarselen er det presisert at «Saken gjelder ikke seksuell trakassering» ut fra den nå foretatte etterforskning, men obersten tilrettevises for grenseoverskridende oppmerksomhet.

Også denne advarsel blir påklaget av obersten samme dag ved forkynningen, der han «bestrider advarselen på det sterkeste». Han gir nærmere klagebegrunnelse til avdelingsledelsen 11. januar 2021. Klagen her er ennå ikke avgjort, men advarselen er i mellomtiden makulert etter toårs vedtaket og saken avsluttet.

Ingen «unnlot» altså å gi refs, men etter klage ble refsen frafalt da den og generaladvokatens vurdering bygget på feil og senere supplert faktum. Slik sett har Forsvarets ledelse gjort nettopp det kommandørkaptein Elvemo beskriver som å «kunne stått igjen med ryggen rett og sagt at de tok feil, men at de først handlet prinsipielt raskt i henhold til nulltoleransen». Det var nettopp denne feilen de utviste til oberstens skade, før de måtte slå retrett.

NRK var varslet om dette før de i september valgte å publisere nye angrep med utgangspunkt i generaladvokatens tidligere juridiske råd. De valgte å nedtone faktum.

Problemet nå er bare at personer som Elvemo fortsatt fremsetter tåkeprat fra skyggene som et bakholdsangrep mot obersten, til tross for at saken er behandlet svært grundig, at det uriktig ble gitt refs og at det deretter etter klage ble rettet opp i feilen.

Kontakter

Bilder

Om Elden Advokatfirma

Elden Advokatfirma
Elden Advokatfirma
St Olavs gate 25
0129 Oslo

21 61 13 12https://www.elden.no/

Elden Advokatfirma ble etablert i 1994 som en videreføring av virksomheten til advokat John Elden som ble etablert i 1963.

Elden Advokatfirma har hovedkontor i Oslo, også regionskontorer i Sandefjord, Hamar, Gol, Stavanger, Haugesund, Bergen og Tromsø.

Selskapet har 85 advokater, 35 advokatfullmektiger og til sammen over 150 medarbeidere.

¤¤¤

Få siste nytt fra Elden Advokatfirma fra vårt presserom på https://kommunikasjon.ntb.no/presserom?publisherId=17848232 

Du kan også følge oss i sosiale medier:

https://www.facebook.com/advokatelden

https://twitter.com/elden_as

https://www.linkedin.com/company/advokatelden 

Følg pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Elden Advokatfirma på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Priv. til red.: Tiltalen av Andrey Yakunin / Indictment of Andrey Yakunin11.11.2022 13:07:04 CET | Presseinvitasjon

Advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg er tilgjengelig for pressen hos Elden Advokatfirma i Oslo ca klokken 16.45 for en redegjørelse og kommentarer knyttet til tiltalen mot Andrey Yakunin. Intervjuforespørsler sendes til media@elden.no på forhånd. ¤¤¤ Andrey Yakunins lawyers, Mr John Christian Elden and Mr Bernt Heiberg, will be available for the press at the offices of Elden Advokatfirma in Oslo today at approx.16.45 CET for a media orientation and comments on the indictment of Andrey Yakunin. Interview requests can be sent to media@elden.no in advance.

FAQ for media in the case of Andrey Yakunin2.11.2022 12:11:49 CET | Press release

Generell informasjon / General information 1. Hvilken nasjonalitet har Andrey Yakunin / What is Andrey Yakunin’s nationality? Andrey er statsborger både i Storbritania og Russland. Han er født i Russland og fikk britisk statsborgerskap i 2015. Andrey is a dual British-Russian citizen. He was born in Russia and received British citizenship in 2015. 2. Hva er Andreys fulle navn / What is Andrey’s full name? Andreys fulle navn er "Andrey Yakunin", slik det er skrevet i hans britiske pass. Andrey’s full name is ‘Andrey Yakunin’, as written in his British passport. 3. Hvor bor Andrey / Where does Andrey live? Andrey bor i Umbria i Italia. En stor del av hans forretningsdrift er basert i Italia. Andrey lives in Umbria, Italy. He conducts a substantial part of his business activity in Italy. Tiltale / Indictment 4. Har Andrey blitt tiltalt? / Has Andrey been indicted? Ja. Tiltalen ble offentliggjort 11. november 2022. Andrey er tiltalt for som russisk statsborger å ha eid og kontrollert to dr

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom