Medietilsynet

Kristine Meek går fra Medietilsynet til Sannum og Bergestuen

Del

Kristine Meek slutter som direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet 1. juni, og går til jobb som rådgiver og partner i det nystartede kommunikasjonsbyrået Sannum og Bergestuen.

Kristine Meek har vært direktør for avdelingen for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet de siste tre årene. Nå går hun til kommunikasjonsbyrået Sannum og Bergestuen. Foto Medietilsynet
Kristine Meek har vært direktør for avdelingen for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet de siste tre årene. Nå går hun til kommunikasjonsbyrået Sannum og Bergestuen. Foto Medietilsynet

– Jeg har hatt tre utrolig givende og lærerike år i Medietilsynet, og er svært stolt av hva vi sammen har klart å få til. Jeg har lært mye av dyktige fagfolk og har fått bidratt med å bygge opp en spennende ny avdeling, som har levert svært relevant og spennende innsikt, rådgivning og kommunikasjon. Jeg er sikker på at Medietilsynet kommer til å fortsette å imponere meg, når jeg nå tar fatt på en ny utfordring, sier Kristine Meek. 

– Kristine har gjort en fantastisk jobb for Medietilsynet. Hun har vært en vesentlig bidragsyter til de resultatene vi har skapt de siste årene, ikke minst når det gjelder økt synlighet. Jeg skulle gjerne beholdt henne hos oss lenger, men forstår samtidig at Kristine takker ja når hun nå har fått en ny og spennende utfordring, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

Mulige organisasjonsendringer i Medietilsynet

Kristine Meek slutter i Medietilsynet 1. juni. Før stillingen lyses ut, vurderer Medietilsynet organisasjonsendringer.

 – Vi har per i dag kommunikasjon, rådgivning, innsikt og analyse organisert i én avdeling. Det har vært riktig i en oppbyggingsfase. Gjennom de siste årene har vi bygget opp og utvidet aktiviteten, både når det gjelder kommunikasjon/rådgivning og innsikt/analyse, og også fått nye oppdrag. Det faglige spennet og mengden lederoppgaver er derfor blitt såpass stor, at det etter min vurdering nå er hensiktsmessig å dele avdelingen i to. Da blir det én avdeling for kommunikasjon/rådgivning, og én for innsikt/ analyse, med hver sin avdelingsdirektør, sier Velsand. 

Organisasjonsendringen skal nå forhandles med de tillitsvalgte i Medietilsynet i tråd med avtaleverket. – Jeg regner med at vi i fellesskap kommer fram til en god og fremtidsrettet løsning, og håper vi kan lyse ut stillingene som avdelingsdirektør i løpet av kort tid, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kristine Meek har vært direktør for avdelingen for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet de siste tre årene. Nå går hun til kommunikasjonsbyrået Sannum og Bergestuen. Foto Medietilsynet
Kristine Meek har vært direktør for avdelingen for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet de siste tre årene. Nå går hun til kommunikasjonsbyrået Sannum og Bergestuen. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medieklagenemnda forkaster klagen på Medietilsynets vedtak: Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte22.3.2021 11:31:06 CET | Pressemelding

Dagbladet Pluss fikk ikke medhold i klagen på Medietilsynets avslag på søknaden om produksjonstilskudd i 2019. Det er klart etter at Medieklagenemnda nå har behandlet saken. – Medietilsynets vurdering var at Dagbladet Pluss ikke fylte alle vilkårene for støtte. Klagenemnda fastholder altså vår avgjørelse om å avslå søknaden, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Noregs første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur: Medietilsynet er positiv til at det digitale livet til barna blir anerkjent i kulturmelding19.3.2021 16:34:21 CET | Pressemelding

I den ferske kulturmeldinga slår regjeringa fast at barn har rett til informasjon, til å bli høyrde og kunne ytre seg, til å leike og utfalde seg gjennom kunst og kultur, til å ha eit privatliv og til å vere beskytta. – Medietilsynet skal bidra til gjennom å utarbeide ein strategi for ein trygg digital oppvekst og iverksette tiltak for å styrke barn og unges kritiske medieforståing tilpassa den digitale mediekvardagen, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet har fordelt 21 millionar kroner: Nesten halvparten av årets innovasjonsstøtte går til små, lokale medium18.3.2021 10:26:08 CET | Pressemelding

Små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium får vel 40 prosent av potten når Medietilsynet har fordelt årets innovasjonsstøtte på 21 millionar kroner. – Støtta skal særleg fremme redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium, og det har vi tatt omsyn til i tildelinga, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom