Høyskolen Kristiania

Kristiania innfører egne meritteringskrav

Del

Ambisjonen om å bli et arbeidslivsuniversitet gjenspeiler seg også i den nye meritteringsordningen ved Høyskolen Kristiania, der bransje- og praksisnærhet teller som et femte kriterium.

Rektor Arne H. Krumsvik ved Høyskolen Kristiania. Foto: Jonatan Quintero / Høyskolen Kristiania
Rektor Arne H. Krumsvik ved Høyskolen Kristiania. Foto: Jonatan Quintero / Høyskolen Kristiania

De fire andre kriteriene er bygget på erfaringer fra andre høyskoler og universiteter, og er på linje med Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Bergen (UiB) og NTNU: Fokus på studenters læring, en klar kvalitetsutvikling over tid, en utforskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis.

Ledelsen ved Høyskolen Kristiania har i tillegg, som et femte kriterium, valgt å vektlegge samarbeid med arbeidslivet. Dette fordi høyskolen har mål om å bli Norges første arbeidslivsuniversitet. Høyskolen Kristiania har en strategisk satsning som vektlegger praksisnær undervisning som tar i bruk studentaktive læringsformer. Dette er undervisningsmetoder som med den nye ordningen også vil kunne være meritterende. Et annet punkt som skiller Høyskolen Kristiania fra de fleste av de andre utdanningsinstitusjonene er hvem som kan søke.

Høyskolen har valgt å inkludere alle ansatte i faglige stillinger – fra høyskolelærer til professor. Mange av underviserne er kompetente forelesere som kommer fra praksisfeltet og har sterk tilknytning til sine respektive bransjer. Dette er verdifull kompetanse som kan gi merittert status ved det fremtidige arbeidslivsuniversitetet. Så lenge kandidaten oppfyller kravene om å ha undervist i høyere utdanning i fem år eller mer og kan dokumentere at de oppfyller kravene til basiskompetanse i universitets- og høyskolepedagogikk kan de søke. Stillingsprosenten på undervisnings- og forskerstillingen deres må være på minimum 50%.

– Vi ønsker å belønne ansatte som har sterk forankring i praksisfeltet, ikke kun de som har førstekompetanse. En typisk Kristiania-profil har bred erfaring fra arbeidslivet, kan vise til akademiske meritter, og viser formid­lingsglede, sier rektor Arne H. Krumsvik.

Meritteringsordningen er tydelig forankret i høyskolens strategi, der studenten er i sentrum, og er et steg på veien mot å bli et arbeidslivsuniversitet.

Det nye helhetlige systemet for pedagogisk merittering er en prøveordning på tre år, og har blant annet sin bakgrunn i Stortingsmelding Kultur for kvalitet (Kvalitetsmeldingen) og en rekke nye krav og forventninger til pedagogisk utviklingsarbeid og -organisering.

Alle søknader om merittering må mottas innen 30. oktober.

Kontakter

Bilder

Rektor Arne H. Krumsvik ved Høyskolen Kristiania. Foto: Jonatan Quintero / Høyskolen Kristiania
Rektor Arne H. Krumsvik ved Høyskolen Kristiania. Foto: Jonatan Quintero / Høyskolen Kristiania
Last ned bilde

Om Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania
Prinsens gate 7-9
0152 Oslo

22 59 60 00http://www.kristiania.no

Høyskolen Kristiania ble grunnlagt i 1914 og tilbyr utdanning i Oslo, Bergen og på nett. Vi er en akkreditert høyskole med 10 000 studenter, 500 ansatte, drøyt 800 millioner i omsetning og over 100 studieprogrammer.

Vi ser på det som vårt samfunnsoppdrag å tilby tidsriktige, bærekraftige og fremtidsrettede utdannelser, basert på det fremste innen forskning og kunstnerisk arbeid. Nå er ambisjonen å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet, en forlengelse av høyskolens stadig tettere bånd til arbeidslivet.

Følg saker fra Høyskolen Kristiania

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høyskolen Kristiania på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Høyskolen Kristiania

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom