Direktoratet for byggkvalitet

Kristian Augusts gate 13 tildelt Statens pris for byggkvalitet

Del

Et unikt ombruksprosjekt i Oslo er tildelt Statens pris for byggkvalitet 2021. – Prosjektet setter nye standarder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kristian Augusts gate 13 er tildelt Statens pris for byggkvalitet 2021. Mad arkitekter og Entra står bak vinnerprosjektet. Foto: Kyrre Sundal
Kristian Augusts gate 13 er tildelt Statens pris for byggkvalitet 2021. Mad arkitekter og Entra står bak vinnerprosjektet. Foto: Kyrre Sundal

For fjerde gang har Kommunal- og moderniseringsdepartementet delt ut Statens pris for byggkvalitet. Prisen skal løfte fram nye forbildebygg som har fremragende byggkvalitet og er et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Prisen ble delt ut i dag av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Byggenæringen er en stor forbruker av materialer og står for en betydelig andel av utslippene og avfallet som genereres i Norge. Et bærekraftig samfunn forutsetter at alle deler av samfunnet bidrar. Jeg er glad for at denne prisen løfter frem et fremragende prosjekt som inspirerer og setter nye standarder, sier Astrup.

Bærekraft som hovedtema

Hovedtema for årets pris er bærekraft. I sin vurdering har juryen vurdert flere aspekter av bærekraftsbegrepet, både økonomisk, sosialt og ikke minst klima- og miljømessig bærekraft. 

Vinnerprosjektet, Kristian Augusts gate 13, er et FutureBuilt-prosjeket med høye mål for bærekraft, ombruk og reduksjon av klimagassutslipp. Juryen har latt seg begeistre.

– Prosjektet viser at vi kan redusere klimafotavtrykket betraktelig ved å la bygninger stå og ombruke byggevarer og interiør. Innovasjon og viljen til å gå nye veier har preget hele byggeprosessen. Resultatet er kreative løsninger, gode detaljer og en estetisk helhet, sier leder for juryen, Erling Lae.

Forbilde for framtidig byggeri

Et ombruksprosjekt i denne skalaen har krevd en ny type logistikk, med nye metoder for å kvalitetssikre og dokumentere egenskaper for materialene. Det har vært behov for at samarbeidspartnerne kunne se muligheter og tenke nytt.

– Når ambisiøse byggherrer utfordrer etablerte løsninger og etterspør sirkulære løsninger, er de også med på å skape et marked for ombruk. Og når noen går foran, blir det lettere for andre å følge etter. Kristian Augusts gate 13 er et forbildeprosjekt for en hel næring, uttaler Astrup.

Juryleder Erling Lae, mener Kristian Augusts gate 13 er et spennende og innovativt forbilde for hvordan vi kan bygge i framtiden.

– Kristian Augusts gate 13 har evnet å kombinere mulighetene som ligger i transformasjon og ombruk med arkitektonisk kvalitet på en forbilledlig måte. Både arkitekt og byggherre har vært ambisiøse og våget å stå løpet ut, selv om de har støtt på betydelig utfordringer undervegs. De har sett mulighetene og tenkt nytt på tvers av fagene. Det endelige resultatet fremstår som helhetlig og svært godt gjennomarbeidet, avslutter Lae.  

Ombruk er foreløpig lite utbredt i bransjen. Det er utfordringer knyttet til regelverket for ombruk av byggematerialer i tillegg til at det er kostnadskrevende. Prosjektene må ha kapasitet til å finne aktuelle materialer som kan ombrukes, kartlegge kvaliteten i materialene og sørge for oppbevaring inntil materialene skal brukes i byggverket. Regelverksendringer som skal gjøre ombruk enklere, er på høring i disse dager.  

Hedrende omtale

De to andre finalistene til årets pris, Carpe Diem demenslandsby i Bærum og Samling, et kombinert bibliotek, bank- og leilighetsbygg i Sand sentrum i Nord-Odal, fikk begge hedrende omtale.

Fakta om Kristian Augusts gate 13

 • Areal: 4300 kvadratmeter
 • Ferdigstilt: 2021
 • Prosjekttype: rehabilitering av eksisterende kontorbygg med nytt på- og tilbygg
 • Byggherre: Entra
 • Arkitekt: Mad AS
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viak
 • Interiørarkitekt: Scenario
 • Ombruksrådgiver: AsplanViak
 • Entreprenør: Haandverkerne AS og Øst-RIV AS
 •  

Medlemmene i fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021 er:

 • Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
 • Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø
 • Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø
 • Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen
 • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
 • Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo
 • Mai Ahn Thi , spesialrådgiver, PhD, Oslo
 • Cecilie Bjerke Skjømmingavd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara)
 • Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara)

Nøkkelord

Kontakter

Anne Bente Skaarudkommunikasjonsrådgiver Direktoratet for byggkvalitet

Pressekontakt i Direktoratet for byggkvalitet

Tel:402 00 197abs@dibk.no

Bilder

Kristian Augusts gate 13 er tildelt Statens pris for byggkvalitet 2021. Mad arkitekter og Entra står bak vinnerprosjektet. Foto: Kyrre Sundal
Kristian Augusts gate 13 er tildelt Statens pris for byggkvalitet 2021. Mad arkitekter og Entra står bak vinnerprosjektet. Foto: Kyrre Sundal
Last ned bilde
Samling, et kulturbygg med boliger, i Nord-Odal kommune, fikk hedrende omtale. Tegnet av Helen & Hard. Byggherre er Nord-Odal kommune. Foto: Sindre Ellingsen.
Samling, et kulturbygg med boliger, i Nord-Odal kommune, fikk hedrende omtale. Tegnet av Helen & Hard. Byggherre er Nord-Odal kommune. Foto: Sindre Ellingsen.
Last ned bilde
Carpe Diems demenslandsby fikk hedrende omtale. Prosjektet er tegnet av Nordic Office of Architecture. Byggherre er Bærum kommune. Foto: Nordic, Inger Marie Grini
Carpe Diems demenslandsby fikk hedrende omtale. Prosjektet er tegnet av Nordic Office of Architecture. Byggherre er Bærum kommune. Foto: Nordic, Inger Marie Grini
Last ned bilde

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

 1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
 2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for byggkvalitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom