Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Krisentrene er viktigere enn noen gang under koronapandemien

Del

- Behovet for krisesentertjenester kan øke i en presset situasjon. Mange mennesker er bekymret for jobb eller helse. Belastningen øker på familier som allerede strever, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Foto: Tine Poppe
Foto: Tine Poppe

 -  I den situasjonen vi er i nå er det kanskje viktigere enn noen gang at krisesentrene har et tilbud, sier Trommald.

Hun  peker på at  kommunene har plikt til å sørge for et krisesentertilbud til innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner. Trommald viser til at det har vært en økning i vold i nære relasjoner i flere land som har innført karantene og isolasjon. 

Har en sentral samfunnsfunksjon

Ansatte ved krisesentrene er foreløpig ikke definert som personell i en kritisk samfunnsfunksjon, men Bufdir mener krisesentrene har en sentral samfunnsfunksjon. Derfor har Bufdir som fagdirektorat utarbeidet klare råd til kommune-Norge:

  • Ansatte i kommunenes krisesentre som har behov for barnepass for å gå på jobb, bør få dette hvis mulig. 
  • Ansatte på krisesenter bør ikke kunne omdisponeres til andre oppgaver i kommunen. Mange sentre har rapportert om redusert bemanning. Det kan være behov for at kommunen bistår med midlertidig personell med relevant utdanning, som psykologer, lærere eller barnehagelærere.

-Vold i nære relasjoner er alvorlig og kan få store konsekvenser. Derfor er det viktig at krisesentrene kan opprettholde et tilbud, sier Trommald.

Kan bli mangel på personell

Hele landet er i en vanskelig situasjon og alle må bidra til å begrense smittespredning. Mange kan komme i karantene, bli smittet eller syke. Det kan bli mangel på personell.

- I en slik situasjon må helsetjenesten prioriteres. Koronapandemien kan få innvirkning på bemanning og kapasitet ved krisesentrene. Dersom bemanningssituasjonen krever at færre kan få et tilbud, gir vi nå anbefalinger til kommunene om hva de skal gjøre, sier Trommald.

Bufdir anbefaler følgende tiltak:

  • Botilbud gis til voldsutsatte i akutt fare for liv og helse. Brukere med barn bør prioriteres.
  • I samarbeid med politiet vurderes det om voldsutsatte kan få andre beskyttelsestiltak enn krisesentertilbudet for en periode, for eksempel: voldsalarm, besøksforbud for potensiell voldsutøver, eller andre tiltak i hjemmet.
  • Barn som bor på et krisesenter, bør få et digitalt skoletilbud. 

 Alternativ til dagtilbud

- Det kan også være vanskelig å opprettholde et ordinært dagtilbud under pandemien, både på grunn av bemanningssituasjonen og behov for å begrense smittefaren, sier Trommald.

Disse tiltakene anbefaler Bufdir kommunene:

  • Døgnbemannet telefonvakt opprettholdes.
  • Dagtilbud og samtaletilbud gis på telefon.
  • Møter med andre hjelpeinstanser sammen med bruker foretas på telefon-
  • Ingen gruppetilbud og felles aktiviteter for brukere.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Tine Poppe
Foto: Tine Poppe
Last ned bilde

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom