Miljødirektoratet

Krise for Afrikas naturarv

Del

12 av de 16 mest truede naturområdene i verden ligger i Afrika og står på listen over verdensarvområder i fare når verdensarvkomiteen møtes i sommer.

Hvis ikke utviklingen snur står vi i fare for å miste mange av de mest unike naturområdene i verden. Foto: Guy Debonnet / Unesco.
Hvis ikke utviklingen snur står vi i fare for å miste mange av de mest unike naturområdene i verden. Foto: Guy Debonnet / Unesco.

– Situasjonen for områdene i Afrika står høyt på agendaen når vi nå skal møte de andre medlemmene av verdensarvkomiteen. Hvis ikke utviklingen snur står vi i fare for å miste mange av de mest unike naturområdene i verden, og en rekke truede arter står i fare for å forsvinne, sier Berit Lein i Miljødirektoratet. Lein er nestleder i Norges delegasjon til verdensarvkomiteen.

Norge ved Miljødirektoratet og Riksantikvaren er medlem av Unescos verdensarvskomité i perioden 2017-2021. Norge har én av 21 plasser i komiteen som møtes årlig for å behandle nominasjonssøknader og fatte vedtak i saker hvor land ikke følger opp sine forpliktelser.

Norge ved Miljødirektoratet og Riksantikvaren er medlem av Unescos verdensarvskomité i perioden 2017-2021. Norge har én av 21 plasser i komiteen som møtes årlig for å behandle nominasjonssøknader og fatte vedtak i saker hvor land ikke følger opp sine forpliktelser.

Unescos verdensarvliste inneholder områder og objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi. Når det gjelder naturverdi beskytter verdensarvkonvensjonen de mest unike og viktigste naturområdene i verden - områder som er vernet på grunn av sitt enestående biologiske og geologiske mangfold, sine livsviktige økosystemer og spektakulære naturfenomener.

Komiteen vurderer om tilstanden gir behov for justering av forvaltningen av området. En uheldig utvikling kan føre til at området føres opp på listen over verdensarv i fare.

Fare for Afrikas unike natur

Med 12 av de 16 naturområdene på listen over verdensarv i fare på sitt kontinent, er det særlig grunn til bekymring for den afrikanske verdensarven.

– Afrikas store naturrikdom betyr også at de har mye av den sårbare og utrydningstruede naturen i verden. Fordi mange afrikanske land mangler økonomi og solide institusjoner, er disse landene i tillegg blant de mest sårbare for naturtap og klimaendringer, sier Lein.

Opprinnelig strakte Afrikas regnskog seg i et belte helt fra Kamerun ved kysten i vest, til Uganda i øst. Nå er det kun Kongobassenget igjen som har store sammenhengende regnskogsområder.

– Regnskogen i Kongobassenget er et særlig rikt område hvor også åtte av naturområdene i verdensarvområdene ligger. Fem av disse er på listen over verdensarv i fare, sier Lein.

I Kongobassenget lagres åtte prosent av all karbonet som er lagret i verdens skoger og området huser hele 600 forskjellige typer trær og rundt 10 000 dyrearter. Flere av disse er utrydningstruede – som skogselefanten, dvergsjimpansen og fjellgorillaen.

Hvert år avskoges et område som tilsvarer halve Nederland. Produksjon av trekull, svibruk, ulovlig hogst, mineralutvinning, plantasjer og industrielt landbruk driver avskogingen. I kjølvannet følger bygging av veier og annen infrastruktur. Krypskyting er dessverre også utbredt.

Jobber for å snu utviklingen

– Verdensarvkomiteen jobber sammen med landene som huser områdene for å snu utviklingen. Landene har selv hovedansvaret, men komiteen kan bidra med eksperthjelp og rådgivning og at det mobiliseres felles innsats for å redde verdiene., sier Lein.

I forbindelse med det norske medlemskapet i Verdensarvkomiteen har regjeringen bidratt med 75 millioner til forvaltning og fremme av Afrikas verdensarv.

Prosjektene bidrar til å styrke forvaltningen av verdensarvområdene i samarbeid med Unesco, lokalbefolkningen, lokale organisasjoner og myndigheter.

– I tillegg til å beskytte naturen og fremme bærekraftig naturressursforvaltning, skal derfor prosjektene i verdensarvområdene ha positiv effekt på andre bærekraftdimensjoner som fattigdomsbekjempelse og konfliktforebygging, sier Lein.

Etter komitemøtet i sommer er Norges verv i komiteen over.

– Medlemskapet i Verdensarvkomitéen har vært en unik mulighet for Norge å bidra konstruktivt på den globale agendaen i skjæringspunktet mellom klima- og miljøpolitikk og bærekraftig utvikling, sier Berit Lein.

Fakta: Verdensarvkommisjonens fareliste

  • Det er i dag 53 verdensarvområder på listen over verdensarvområder i fare.
  • Hvis tilstanden på verneverdiene i disse områdene ikke bedres kan de miste verdensarvstatusen.
  • Tilstandsrapporter fra verdensarvområdene viser at de viktigste truslene mot verdens naturarv er arealendringer, klimaendringer, svak forvaltningspraksis miljøkriminalitet og mineral, olje- og gassutvinning.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Hvis ikke utviklingen snur står vi i fare for å miste mange av de mest unike naturområdene i verden. Foto: Guy Debonnet / Unesco.
Hvis ikke utviklingen snur står vi i fare for å miste mange av de mest unike naturområdene i verden. Foto: Guy Debonnet / Unesco.
Last ned bilde
Foto: Guy Debonnet / Unesco.
Foto: Guy Debonnet / Unesco.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom