Aker BioMarine

Krillfisket i Antarktis bør inspirere på Verdens havdag

Del

Tilstanden til verdenshavene er i krise. Men det er likevel mulig å produsere mer sjømat på en ansvarlig måte. - Å utvinne mer mat fra et allerede presset hav er en krevende balansegang, men vi må klare det på en bærekraftig måte om verdens matbehov skal dekkes i fremtiden. Hele 95 prosent av investeringene vi har gjort i 2019 har en positiv effekt på selskapets miljøavtrykk, sier Runa Haug Khoury, direktør for bærekraft i Aker BioMarine.

Når FNs internasjonale havdag markeres mandag 8. juni, står verden i et hav-dilemma. I fjor høst kom FNs klimapanel (IPCC) med en egen havrapport som slo alarm om tilstanden for livet under vann. Verdenshavet er i ferd med å kveles av plast, forsuring, forurensning og overfiske.

Samtidig som verdenshavene er i krise må likevel stadig mer av maten komme fra havet. Frem mot år 2050 har verden behov for 70 prosent mer mat som følge av en økende befolkning. Landbasert matindustri har et stort karbonavtrykk og er allerede i dag presset på tilgang til areal og ferskvann. Vi trenger å høste mer og smartere av havet for å sikre en global matforsyning som både er bærekraftig og helsefremmende på sikt.

- Ansvarlig høsting av havets ressurser vil bli enda viktigere i fremtiden. Det samme gjelder utslippskrav til verdens fiskeflåte. Aker BioMarine er tilhenger av enda strengere utslippskrav og derfor har vi allerede innført en rekke tiltak både i vår egen flåte og i den videre foredlingen på land. Vi mener flere bør la seg inspirere av det Antarktiske krillfiske på Verdens havdag, sier Haug Khoury.

Krillen som Aker BioMarine fanger i havområdene utenfor Antarktis er et rekelignende krepsdyr som livnærer seg på plankton. Mens FNs definisjon av bærekraftig uttak er på ti prosent av stammen, er fisket av krill enda strengere regulert og årlig kvote er satt til maksimalt én prosent av stammen i området.

95 prosent miljøeffekt

Aker BioMarine har nettopp avsluttet en gjennomgang av alle fysiske investeringer for å avdekke reell klima- og miljøeffekt. Gjennomgangen viser at 95 prosent av investeringene gjort i 2019 vil gi en positiv forbedring tilknyttet karbonutslipp, ferskvannsforbruk eller kjemikalier. Selskapets største frittstående investering, Aker BioMarines nyeste fangsttråler, vil blant annet redusere energiforbruket med 30 prosent sammenlignet med tilsvarende fangstfartøy i dag.

- Det er veldig gledelig å se at så mange av investeringene vil ha positiv effekt. Dette er en viktig prioritering når vi opererer i så sårbare strøk, men vi mener samtidig at det er et bevis på at det er mulig med bærekraftig fiske så lenge man lever opp til sine egne ambisjoner, avslutter Haug Khoury.

I fem år har det antarktiske krillfisket, som Aker BioMarine er en del av, blitt tildelt
A-rangering for å være blant verdens mest bærekraftige reduksjonsfiskeri av Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Marte Dalsegg
Kommunikasjonssjef, Aker BioMarine
Tlf: +47 934 33 087
Mail: marte.dalsegg@akerbiomarine.com

Bilder

Om Aker BioMarine

Aker BioMarine
Aker BioMarine
Oksenøyveien 10
1366 Lysaker

+47 24 13 00 00http://www.akerbiomarine.com

Om Aker BioMarine: 
Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden –fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. Selskapets visjon er å skape en bedre fremtid for både mennesker og planeten. 

Følg pressemeldinger fra Aker BioMarine

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Aker BioMarine på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Aker BioMarine

Aker BioMarine inngår eksklusivt samarbeid6.1.2021 08:28:36 CET | Pressemelding

Aker BioMarine har fått eksklusive rettigheter til Universitet i Illinois Chicagos (UIC) immaterielle eiendeler (IPR) relatert til LPC og vil bidra til forskerteamet som skal fortsette å undersøke potensialet i lysolecitiner (LPC) av EPA og DHA. I november kom nyheten om at Aker BioMarine lanserer LYSOVETA, en ny leveringsplattform basert på LPC-bundet EPA og DHA fra krill. Selskapet kunngjorde samtidig at de vil fortsette å utforske LYSOVETA sitt fulle potensiale og bygge kunnskap om hvordan LPC kan påvirke forhold knyttet til kognitiv helse og øyehelse. Ved inngåelse av en eksklusiv IPR-lisensavtale med UIC tar Aker BioMarine enda et skritt fremover på denne veien. UIC har vært ledende i forskningen på LPC-bundet EPA og DHA og dens evne til å passere blod-hjernebarrieren. Som demonstrert av Prof. Papasani Subbaiah, professor i medisin, biokjemi og molekylær genetikk ved UIC College of Medicine, er LPC en foretrukken måte å transportere EPA og DHA både til hjernen og øynene. Han peker

Aker BioMarine når nye bærekraftsmål for krillfiske16.10.2020 12:19:15 CEST | Pressemelding

Aker BioMarine mottar sin tredje sertifisering i rekken fra Marine Stewardship Council (MSC) for deres bærekraftige krillfiskeri i Antarktis, dette som et resultat av en uavhengig vurdering. Foretaket ble først sertifisert i 2010, som det første krillforetaket som noensinne har båret MSC-merket. Den uavhengige revisjonsrapporten viser til at Aker BioMarine scorer høyt på alle bærekrafts-indikatorene. Deres styrker er blant annet at de har minimalt med bifangst, 100% observatørdekning og samarbeider aktivt med NGOer og forskningsinstitutter som bidrar til å øke kunnskapen og gi styrkede standarder i fiskeriet. For å kunne bruke MSC-merket på et produkt, må fiskeriet kunne demonstrere at de scorer høyt på flere ulike bærekrafts-indikatorer. Gjennom en uavhengig tredjeparts revisjon og vurdering, har fiskeriet demonstrert at de marine ressursene er bærekraftig forvaltet og høstet og at alle produktene er sporbare. «Aker BioMarines antarktiske krillfiskeri fortsetter å være dedikert til å

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom