Krill best i klassen på bærekraft

Del

Krillfisket i Sørishavet er for femte år på rad det eneste reduksjonsfiskeriet i verden som får toppkarakteren ‘A’ av Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

SFP er en uavhengig organisasjon som årlig kartlegger de miljømessige og sosiale innvirkninger fra oppdrett og villfiskerier globalt. At det antarktiske krillfisket igjen får høyeste karakter fra SFP underbygger at krillfisket gjennomføres og forvaltes på tilfredsstillende vis. Totalt er 26 reduksjonsfiskerier analysert men bare krillfiskeriet får toppkarakter. SFP avdekker et tydelig forbedringsbehov hva gjelder drift og forvaltning i de fleste av disse fiskeriene. «Vi trenger å høste mer av havet, men på et langt mer forsvarlig vis», sier Runa Haug Khoury, bærekraftsdirektør i Aker BioMarine.

I dag er Aker BioMarine den eneste norske aktøren som fiskerkrill i Sørishavet. Med dette mener selskapet at det følger et stort ansvar. «Å skape langsiktige verdier innen fiskeri og marine næringer krever en forretningsmodell som ikke bare utnytter mulighetene, men også tar det nødvendige ansvaret i høstingen av naturressurser», sier Haug Khoury. Samtidig som SFP-rapporten ble publisert kunngjorde reguleringsmyndigheten for Antarktisk fiskeri, CCAMLR, ny forskning som viste at krillbestanden har økt siden år 2000. Dette bekrefter at biomassen forvaltes på en sunn og bærekraftig måte. Fangstgrensen til CCAMLR er i dag 620 000 tonn krill årlig, noe som tilsvarer i underkant av 1 % av den totale krillbestanden.

«Verdens befolkning er i rask vekst, og vi trenger å tenke nytt om hvordan vi høster fra havet. 70% av jordkloden er dekket av hav, men bare 2% av dagens matproduksjon kommer fra havet. Samtidig er et økende ressursavtrykk fra matproduksjon på land. Selskaper som oss er med på å flytte mulighetsrommetover til mer bærekraftige marine løsninger», avslutter Haug Khoury.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Aker BioMarine

Aker BioMarine
Aker BioMarine
Oksenøyveien 10
1366 Lysaker

+47 24 13 00 00http://www.akerbiomarine.com

Aker BioMarine et norskt bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til humant konsum, akvakultur og dyrefôr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden –fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. Selskapets visjon er å skape en bedre fremtid for både mennesker og planeten. Aker BioMarine er et heleid av Aker ASA

Følg saker fra Aker BioMarine

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Aker BioMarine på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Aker BioMarine

Aker BioMarine når nye bærekraftsmål for krillfiske16.10.2020 12:19:15 CESTPressemelding

Aker BioMarine mottar sin tredje sertifisering i rekken fra Marine Stewardship Council (MSC) for deres bærekraftige krillfiskeri i Antarktis, dette som et resultat av en uavhengig vurdering. Foretaket ble først sertifisert i 2010, som det første krillforetaket som noensinne har båret MSC-merket. Den uavhengige revisjonsrapporten viser til at Aker BioMarine scorer høyt på alle bærekrafts-indikatorene. Deres styrker er blant annet at de har minimalt med bifangst, 100% observatørdekning og samarbeider aktivt med NGOer og forskningsinstitutter som bidrar til å øke kunnskapen og gi styrkede standarder i fiskeriet. For å kunne bruke MSC-merket på et produkt, må fiskeriet kunne demonstrere at de scorer høyt på flere ulike bærekrafts-indikatorer. Gjennom en uavhengig tredjeparts revisjon og vurdering, har fiskeriet demonstrert at de marine ressursene er bærekraftig forvaltet og høstet og at alle produktene er sporbare. «Aker BioMarines antarktiske krillfiskeri fortsetter å være dedikert til å

Krillfisket i Antarktis bør inspirere på Verdens havdag8.6.2020 14:38:50 CESTPressemelding

Tilstanden til verdenshavene er i krise. Men det er likevel mulig å produsere mer sjømat på en ansvarlig måte. - Å utvinne mer mat fra et allerede presset hav er en krevende balansegang, men vi må klare det på en bærekraftig måte om verdens matbehov skal dekkes i fremtiden. Hele 95 prosent av investeringene vi har gjort i 2019 har en positiv effekt på selskapets miljøavtrykk, sier Runa Haug Khoury, direktør for bærekraft i Aker BioMarine.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom