Motvind Norge

Krever uavhengig gransking

Del

Det kan ikke gå godt når den som har gjort vedtak eller utarbeidet beslutningsgrunnlaget det klages på, skal granske seg selv. Det må en uavhengig gransking til. Motvind forventer at arbeidene på Haramsøya, Stadlandet, Songkjølen og Engerfjellet, Buheii, Tysvær, Øyfjellet, Sørmarkfjellet, Stokkfjellet, Kjølberget og Frøya og alle andre vindkraftverk satt i drift etter 24. mai 2019, stanses inntil sakene er gjennomgått eller endelig dom er avsagt.

Fra Kvaløya, Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter/ Motvind Norge
Fra Kvaløya, Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter/ Motvind Norge

- Vi krever en uavhengig gjennomgang, og stans i alle utbygginger inntil gjennomgangen er utført. Det må også fattes vedtak om oppsettende virkning etter forvaltningslovens § 42, sier Eivind Salen, leder i Motvind Norge som nå har sendt brev til Stortingets Energi- og Miljøkomite, Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å purre på regjeringen.

Stortinget vedtok enstemmig 19. juni 2020 en henstilling til regjeringen om å «vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav, skal forvaltningen stanse vedtaket.»

- Det har gått 3 måneder siden stortingets vedtak, og regjeringen fikk marsjordre. De skal stanse konsesjoner gitt på feil grunnlag, men så langt har lite og ingenting skjedd. I mellomtiden har maskinentreprenørene fått fortsette, og mye sårbar og uerstattelig natur er ødelagt. Folket mister tillit til rettsstaten, fortsetter Salen.

Den 3. september fikk Stortingets visepresident Morten Wold overrakt et opprop av Siri Fjeseth, der nær 10 000 krever at gjennomgangen må skje av uavhengig tredjepart.

- Det sier seg selv at OED ikke kan vurdere egen praksis og lovforståelse. Det er i strid med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper å sjekke seg selv. Det burde være unødvendig å si at tillit og lavere konfliktnivå forutsetter at gjennomgangen gjøres av en uavhengig tredjepart. I noen av sakene, f.eks. Øyfjellet, Haramsøy og Tysvær er det også tatt ut søksmål mot OED. Skal de som saksøkt part sjekke seg selv i disse sakene også? 

Anleggsarbeidene fortsetter, dag etter dag. Samtidig vet vi at ingenting er i veien for å stanse disse utbyggingene. Det er bare en beslutning som skal til. Samfunnet, og konsesjonærene, er tjent med at enhver utbygging foregår på lovlig grunnlag, understreker Salen, som forventer at Olje- og energiminister Tina Bru viser respekt for stortingets vedtak og nå kommer ut på banen.

Brev til Stortingets Energi- og miljøkomite av 23. september
Motvind Norge krever stans i alle utbygginger nå
.  (Vedlagt i PDF)

Opprop Krav om uavhengig gransing av vindkraftkonsesjonene

Nøkkelord

Bilder

Fra Kvaløya, Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter/ Motvind Norge
Fra Kvaløya, Tromsø. Foto: Gudmund Sundlisæter/ Motvind Norge
Last ned bilde
Fra Frøya. Foto: Brage Sæther/ Motvind Norge
Fra Frøya. Foto: Brage Sæther/ Motvind Norge
Last ned bilde
Eivind Salen. Foto: Motvind Norge
Eivind Salen. Foto: Motvind Norge
Last ned bilde

Dokumenter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Terminer all vindkraftutbygging! Nå!14.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder. Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor.

KÅFJORD AP ØNSKER IKKE VINDMØLLEPARK I KÅFJORD2.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Kåfjord Arbeiderparti har i medlemsmøte 1. oktober 2020, vedtatt å ikke støtte utredninger eller etablering av vindmøllepark i Kåfjord kommune. Kåfjord har en unik og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av vannkraft og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt natur i vår kommune. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. Kontakt: Britt M Pedersen (s.) Leder Kåfjord AP Mobil: 99 54 32 76 Bernt E I Lyngstad (s.) Nestleder Kåfjord AP Mobil: 48 15 95 95

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom