Norsk Friluftsliv

Krever stans i nedbygging av norsk natur

Del

Stor satsing på vindkraft er en av de store truslene mot naturen og friluftslivet i Norge. Det er budskapet i resolusjonen som nylig er vedtatt av de norske friluftslivsorganisasjonene.

BEKYMRET:  Planer om storstilt vindkraftutbygging bekymrer friluftsorganisasjonene. Foto: Marius Dalseg Sætre
BEKYMRET: Planer om storstilt vindkraftutbygging bekymrer friluftsorganisasjonene. Foto: Marius Dalseg Sætre

Planer om storstilt vindkraftutbygging bekymrer Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner, med til sammen over 950 000 medlemskap. Et krav om å bevare norsk natur, var en av to resolusjoner som ble vedtatt på deres årsmøte 9. mai.

 Vi kan ikke bare stå å se på at norsk natur påføres uopprettelig skade. Noe må gjøres for å sikre at vi også i framtiden kan oppleve natur og friluftsliv, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv er ikke mot industri, nye veier og all vindkraft, men mener mye mer må gjøres for å sikre at utbygging av fornybar energi ikke går på naturens premisser.

– Her gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig. Som vi nylig ble minnet om i rapporten fra FNs naturpanel, står vi ikke bare overfor en klimakrise, naturen er også i krise. Hovedårsaken er endringer i arealbruken vår. Vi er like avhengige av en mangfoldig natur som av et levelig klima, og det må vi ha i bakhodet i energipolitikken, sier Heimdal.

Heimdal mener det viktigste vi kan gjøre nå, både for natur og klima, å redusere energiforbruket. – Før vi bygger nye store vindkraftverk i fjellet, må vi heller ta ut det store potensialet i energieffektivisering og andre tiltak som bevarer de verdifulle naturarealene.

 --

Her kan du lese hele resolusjonen som ble vedtatt på Norsk Friluftslivs årsmøte 9. mai:

Bevar norsk natur!

Viktige friluftslivsområder presses fra mange kanter av blant annet nedbygging, klimaendringer, ulovlige stengsler, samferdselstiltak og kulturlandskap som ikke holdes i hevd. Mengden av naturområder uten menneskelige inngrep i Norge har også blitt kraftig redusert de siste tiår.

Stor satsing på landbasert vindkraft truer i tillegg nå med å beslaglegge enorme naturarealer.

Norsk Friluftsliv krever at naturens egen verdi må gis langt større vekt i konflikter om bruk av arealer. Utbygging av fornybar energi må skje på naturens premisser, og med minst mulig tap av norsk natur. Energiøkonomisering og andre energitiltak uten store naturinngrep må realiseres framfor utbygging av nye vindkraftanlegg. Naturen må tillegges større vekt ved konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BEKYMRET:  Planer om storstilt vindkraftutbygging bekymrer friluftsorganisasjonene. Foto: Marius Dalseg Sætre
BEKYMRET: Planer om storstilt vindkraftutbygging bekymrer friluftsorganisasjonene. Foto: Marius Dalseg Sætre
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom