Krever full stans i Fornebubanen

Del

Folkets parti FNB krever nå full stans i byggingen av Fornebubanen fordi prosjektet her helt ute av kontroll.

-Det er totalt uakseptabelt at bilistene og innbyggerne skal få kjemperegninger fordi byrådet ikke har kontroll på Fornebubanen. Derfor krever vi nå at ansvarlig byråd Sirin Stav stanser byggingen, sier partileder Cecilie Lyngby i Folkets Parti FNB.

Fornebubanen har i flere omganger hatt voldsomme kostnadsøkninger. Fornebubanen er organisert som en egen etat i Oslo kommune. Derfor er det utvilsomt Oslo kommune som også har hovedansvaret for styringen av dette store kollektivprosjektet.

Full stans
Fornebubanen har fra 2013 og frem til nå hatt en utvikling der kostnadsanslaget er økt fra 4,5 milliarder kroner den gang til opp mot 28 milliarder kroner i 2022. Også etter at prosjektet ble vedtatt i Oslo bystyre i 2018 har kostnadsøkningene vært formidable.

Folkets Parti FNB mener denne kostnadsutviklingen skyldes at dette store byggeprosjektet er alt for dårlig planlagt og styrt fra byggherrens, det vil si Oslo kommune, sin side.

Dette innebærer også at bystyret ikke fikk saken godt nok opplyst da vedtaket om å godkjenne reguleringsplanen for Fornebubanen ble fattet i 2018. Dermed var beslutningsgrunnlaget for dårlig, noe som i ettertid har blitt tydeliggjort gjennom de voldsomme kostnadsøkningene som nå har kommet.

Folkets Parti FNB mener at det svake beslutningsgrunnlaget i en så stor utbyggingssak som Fornebubanen er svært alvorlig. Slik dette har utviklet seg, kan vi heller ikke være sikre på at det ikke kommer ytterligere overraskelser og nye overskridelser.

Både ut fra at kostnadene nå har blitt uakseptabelt høye og at det fortsatt er stor usikkerhet om Fornebubane-prosjektets utvikling, mener vi det ikke er forsvarlig å fortsette byggingen.

Derfor krever Folkets Parti FNB full stans i byggingen av Fornebubanen.

Granskning
Det er svært viktig å få avdekket hvorfor og hvordan Fornebubane-prosjektet kunne gå så galt som det har gjort. Folkets Parti FNB krever derfor at det gjennomføres en ekstern granskning.

Kunnskap om hva som har gått galt er avgjørende for å ta lærdom slik at dette kan unngås i fremtidige prosjekter.

Det vises også til at Oslo kommune har hatt tilsvarende kostnadsøkninger og manglende kontroll i det pågående vannforsyningsprosjektet. Derfor er det spesielt viktig at granskningen undersøker mangler ved organisering og prosjektgjennomføring for å avdekke svakheter og foreslå forbedringer.

Granskningen må utføres av kompetent fagmiljø som er uavhengig av Oslo kommune og involverte parter i Fornebubane-prosjektet.

 

Sitater:

-Jeg er sjokkert over hvor totalt ute av kontroll Fornebubanen synes å være, sier partileder Cecilie Lyngby i Folkets Parti FNB.

-Det er svært alvorlig at kommunen har så dårlig styring både på planlegging og gjennomføring. At regningen havner hos innbyggerne og bilistene er totalt uakseptabelt. Derfor krever vi nå både full stans i byggingen og granskning av Fornebubanen, forsetter Lyngby.

Kontaktinformasjon:

Cecilie Lyngby            
Telefon:           +47 900 67 248

Epost:              Cecilie.Lyngby@oslobystyre.no

Om Folkets parti FNB

Folkets parti FNBFølg pressemeldinger fra Folkets parti FNB

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets parti FNB på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets parti FNB