WWF Verdens naturfond

Krever fokus på naturbaserte løsninger i klimaforhandlingene

Del

Naturen har de siste ti årene tatt opp over halvparten av menneskeskapte CO2-utslipp. Nå krever WWF at verdens ledere anerkjenner den viktige rollen naturen kan spille i den globale responsen på klimakrisen.

31 prosent av menneskeskapte CO2-utslipp de siste ti årene er tatt opp av naturen på land. På bildet: Cairngorms National Park i Skottland. Foto:  ScotlandBigPicture.com / WWF-UK
31 prosent av menneskeskapte CO2-utslipp de siste ti årene er tatt opp av naturen på land. På bildet: Cairngorms National Park i Skottland. Foto: ScotlandBigPicture.com / WWF-UK

– Den nyeste forskningen bekrefter at naturen er vår allierte i klimakampen ved å bremse den globale oppvarmingen og beskytte oss mennesker mot mye mer alvorlige konsekvenser av klimaendringene, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Viktig med fremdrift i Egypt

På klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh denne uken lanserer WWF rapporten “Our climate’s secret ally: Uncovering the story of nature in the IPCC Sixth Assessment Report”. Den viser til at naturen har tatt opp 54 prosent av menneskeskapte CO2-utslipp de siste ti årene. 31 prosent ble tatt opp av naturen på land, mens ytterligere 23 prosent ble tatt opp av havet. Derfor krever WWF at verdens land anerkjenner den viktige rollen naturen har for å nå målene i Parisavtalen.

– Sunne økosystemer tar opp og lagrer karbon, bremser global oppvarming og beskytter lokalsamfunn mot skadevirkningene fra klimaendringer. Korallrev, våtmarker og mangrover gir for eksempel beskyttelse mot stormflo, mens skoger suger opp overflødig regnvann og forhindrer jordskred. Derfor må naturbaserte løsninger være med blant klimatiltakene vi setter i verk. Nå har verdens ledere en unik mulighet til å sende et viktig signal fra klimatoppmøtet og skape framdrift i forkant av det avgjørende naturtopptoppmøtet i Montreal i desember, sier Andaur.

Store forventninger til Norge

Norge har spesielt gode forutsetninger for å følge opp anbefalingene i den nye rapporten, mener WWF.

– Norsk natur binder mye karbon. Vi har nemlig mer enn dobbelt så store naturlige karbonlagre som snittet for verdens landområder. I Hurdalsplattformen har regjeringen erklært at de vil ha et mål og en strategi for økt naturlig karbonlagring. Når både det naturlige og det politiske grunnlaget er på plass, bør Norge ta en pådriverrolle på klimatoppmøtet i denne saken, sier Andaur.

Å ta vare på natur er et viktig klimatiltak 

Den nye rapporten til WWF bygger på FNs klimapanel sitt arbeid med å fremheve sammenkoblingen mellom menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold, og understreker dermed behovet for bedre integrering av naturen i den globale responsen på klimakrisen.

– Klimaendringene fører til tap av natur, som i sin tur forverrer klimakrisen. Den globale oppvarmingen på 1,1°C vi nå ser, gjør at stadig flere økosystemer er under sterkt press. Etter hvert som vi slipper ut flere klimagasser, vil vi miste stadig mer natur, inkludert naturens evne til å ta opp karbon. For å kunne gjenopprette sunne økosystemer og dra nytte av de mange godene naturen gir oss, er vi avhengig av å bevare langt mer av naturen, kutte våre utslipp og holde den globale oppvarmingen til 1,5 °C. Natur- og klimakrisen er tett sammenkoblet og kan ikke løses hver for seg, sier Andaur.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

31 prosent av menneskeskapte CO2-utslipp de siste ti årene er tatt opp av naturen på land. På bildet: Cairngorms National Park i Skottland. Foto:  ScotlandBigPicture.com / WWF-UK
31 prosent av menneskeskapte CO2-utslipp de siste ti årene er tatt opp av naturen på land. På bildet: Cairngorms National Park i Skottland. Foto: ScotlandBigPicture.com / WWF-UK
Last ned bilde
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. Foto: Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. Foto: Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond
Last ned bilde

Lenker

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom