Norsk Friluftsliv

Krever at natur og friluftsliv blir prioritert i vindkraftsaker

Del

Natur- og friluftslivsorganisasjoner med krav til regjeringens gjennomgang av konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

MÅ PRIORITERES: Natur- og friluftslivsorganisasjoner krever at naturen vektlegges mer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.
MÅ PRIORITERES: Natur- og friluftslivsorganisasjoner krever at naturen vektlegges mer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

I et felles brev krever Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sabima, Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening at natur- og friluftslivsverdier må ivaretas i vesentlig større grad enn i dag i søknader om etablering av vindkraftanlegg.

Organisasjonene ber om at miljømyndighetene tillegges mer ansvar i konsesjonsprosessen, enn de har i dag, samt at det stilles strengere krav i faglige utredninger.

- Det er helt nødvendig å skjerpe kravene til de miljøfaglige utredningene som gjennomføres i forbindelse med planlegging av vindkraftanlegg. Det trengs tydeligere retningslinjer og må settes høyere krav til omfang og kvalitet, skriver organisasjonene i brevet til regjeringen.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av konsesjonssystemet. Her er det meldt at natur og miljøhensynene skal veie tyngre, men ikke hvilke konkrete endringer som er aktuelle.

Organisasjonenes hovedkrav til regjeringen:

  1. Natur- og friluftslivsverdier må tillegges vesentlig større vekt enn i dag.
  2. Det er helt nødvendig å skjerpe kravene til de miljøfaglige utredningene som gjennomføres i forbindelse med planlegging av vindkraftanlegg. Det trengs tydeligere retningslinjer og det må settes høyere krav til omfang og kvalitet. Det er ikke nok å bruke eksisterende kunnskap, som ofte er utdatert og tilfeldig innhentet.
  3. Krav om todelt konsesjonsvedtak som sikrer en likeverdig ansvarsfordeling mellom energimyndighetene og miljømyndighetene, der miljømyndighetenes anbefalinger i konsesjonssaker tillegges større vekt enn i dag.
  4. Energiloven trenger en hjemmel for tidlig avslag til vindkraftprosjekter. Hjemmelen må være basert på tydelige kriterier til effektiv saksbehandling, forutsigbarhet, bærekraftig arealutvikling, og ha til hensikt å ivareta viktige natur-, landskaps- og friluftslivsområder.
  5. Konsesjonstillatelser for vind bør ha samme varighet som vannkraft jf. vannressursloven.
  6. Medvirkningsprosesser og åpenhet rundt utbyggingsplaner må styrkes jf. bestemmelsene i plan- og bygningsloven, Europeiske landskapskonvensjonen, Århus-konvensjonen, Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), Espoo-konvensjonen og ILO-konvensjonen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MÅ PRIORITERES: Natur- og friluftslivsorganisasjoner krever at naturen vektlegges mer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.
MÅ PRIORITERES: Natur- og friluftslivsorganisasjoner krever at naturen vektlegges mer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom