GlobeNewswire by notified

Krevende energimarked

Del

Statkrafts resultat i andre kvartal var preget av svært høy volatilitet i energimarkedene, høye kraftpriser og usikkerhet knyttet til energiforsyning på grunn av kutt i gassleveranser fra Russland.

- Den europeiske energikrisen har akselerert som en følge av redusert gassforsyning fra Russland, noe som har resultert i høye kraftpriser og en stor økning i Statkrafts brutto driftsinntekter. Den betydelige økningen i terminprisene for kraft har imidlertid ført til urealiserte negative sikringseffekter. Underliggende driftsresultat i kvartalet ble 3,8 milliarder kroner, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

- Kombinasjonen av lite nedbør og økt risiko for gassrasjonering i Europa i vinter, spesielt i Tyskland, har økt Statkrafts vannverdier og har medført større behov for å lagre vann til vinteren. Dette har ført til lavere norsk vannkraftproduksjon i kvartalet, fortsetter Rynning-Tønnesen.

I andre kvartal økte brutto driftsinntekter med nesten 10 milliarder kroner på grunn av høye spotpriser. Statkraft har gjennom årene inngått sikringsposisjoner til faste priser som er lavere enn dagens høye terminpriser. Prisdifferansen for gjenværende kontraktsperiode bokføres som urealisert gevinst eller tap. I løpet av andre kvartal økte terminprisene på kraft betydelig, og dette førte til urealiserte tap på 8,7 milliarder kroner, hovedsakelig fra disse posisjonene. Det underliggende driftsresultatet i andre kvartal var 3,8 milliarder kroner, ned 1,8 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 121 EUR/MWh, mot 42 EUR/MWh i samme kvartal i 2021. Spredningen i kraftprisene mellom de norske prisområdene var betydelig, med spesielt høye priser i Sør-Norge.

Samlet kraftproduksjon var 14,2 TWh, 1,3 TWh lavere enn i andre kvartal i fjor. Nedgangen var primært relatert til norsk vannkraft solgt i spotmarkedet.

Til tross for et solid driftsresultat endte resultat etter skatt på -1,2 milliarder kroner i andre kvartal. Dette skyldtes negative valutaeffekter under finansposter og en høy skattekostnad som følge av høye inntekter fra norsk vannkraft som er underlagt grunnrenteskatt. Resultat etter skatt var 3,6 milliarder kroner lavere enn samme kvartal i 2021.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var solide 16,6 milliarder kroner i kvartalet. Dette bidrar til en allerede sterk finansiell plattform.

For første halvår har Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 21,8 milliarder kroner, en forbedring på 8,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2021. De viktigste driverne for denne forbedringen var betydelig høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra Markedsoperasjoner. Resultatet etter skatt hittil i år var 10,2 milliarder kroner.

Oppdatert strategi

- Energimarkedene endrer seg raskere enn noen gang og det er en kraftig økning i etterspørselen etter fornybar energi. For å møte dette økte behovet har Statkraft oppdatert strategien med nye og mer ambisiøse vekstmål frem mot 2030, sier konsernsjef Rynning-Tønnesen.

Et sentralt element i strategien er å oppgradere og utvide de norske vannkraftverkene, og Statkraft har et mål om å starte minst fem større vannkraftprosjekter innen 2030. I juni sendte Statkraft en konsesjonssøknad for en modernisering av Folgefonnreguleringen i Hardanger til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statkraft ønsker å øke installert effekt fra 250 MW til 880 MW og i tillegg øke kraftproduksjonen med 70-80 GWh ny ren energi. Det er 40 år siden sist Statkraft leverte en søknad for et så stort vannkraftprosjekt. I mai åpnet Statkraft også to nye småskala vannkraftverk i Norge – Vesle Kjela og Storlia.

Innen havvind ønsker Statkraft å ta en industriell rolle i Norge og Irland. Videre har Statkraft som mål å ta en ledende rolle i utviklingen av grønn hydrogen i Norge og Sverige samt å utvide også til land utenfor Norden. Målet er å utvikle 2 GW grønn hydrogen innen 2030.

En betydelig del av den fremtidige veksten vil være knyttet til utvikling av landbasert vind-, sol- og batterilagring, på tvers av alle Statkrafts markeder. I mai vant Statkraft statlige kontrakter i Irland for ett vind- og tre solenergiprosjekter med en total kapasitet på 360 MW. Statkraft åpnet også sin første storskala solpark i India – Nellai (76 MWp).

Statkraft vil fortsette å tilby langsiktige kraftkontrakter for å opprettholde posisjonen som en konkurransedyktig leverandør til industrien i Norge og Sverige. I kvartalet signerte Statkraft flere nye industrikontrakter – med Hunton Fiber, Omya Hustadmarmor, FREYR og H2 Green Steel.

I juni utstedte Statkraft et grønt obligasjonslån som støtter vekststrategien.

For å understøtte den oppdaterte strategien vil Statkraft endre organisasjonsstrukturen ved å etablere de tre geografiske regionene Norden, Europa og Internasjonalt som egne forretningsområder. For å styrke arbeidet med å utvikle nye forretningsmuligheter innenfor den grønne skiftet vil Nye Energiløsninger etableres som et eget forretningsområde.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Vice President Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Knut Fjerdingstad, tel: +47 901 86 310, e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 19 land.


Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Graduate Management Admission Council Appoints Joy Jones as Incoming CEO8.8.2022 18:00:00 CEST | Press release

Jones to succeed Sangeet Chowfla as head of the global association representing leading graduate business schools RESTON, Va., Aug. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Graduate Management Admission Council (GMAC), a global association of leading graduate business schools, today announced the appointment of Joy Jones as the organization’s CEO-Elect. Jones currently serves as GMAC’s chief product officer and general manager of assessments, a role she has held since July 2017. The announcement came after current CEO Sangeet Chowfla announced his intention to step down from the position earlier this year, and an extensive search executed by a global executive recruiting firm. The GMAC board of directors unanimously voted to elect Jones, who will become GMAC’s fourth CEO as of October 1, 2022. “With more than a hundred interested candidates from around the world, the Board conducted extensive interviews and thorough evaluations over the past months and was thrilled to find the best person to l

GeoJunxion (GOJXN.AS) announces the booking of a series of Location Intelligence Service contracts with combined value of well over one Million Euro8.8.2022 18:00:00 CEST | Press release

Capelle aan den IJssel, The Netherlands – 8 August 2022 – GeoJunxion (GOJXN.AS) is pleased to announce the booking of a series of Location Intelligence Service contracts with combined value of well over one Million Euro. The first 40 days of the new Financial Year 2022/23 (1 July 2022 - 30 June 2023) have been particularly busy and exciting for the various teams in GeoJunxion. As result of this, GeoJunxion is pleased to announce the booking of a series of Location Intelligence Services for one of its major global IT customers, with a combined value well over one Million Euro. In response to an increasing demand for hyper local content, GeoJunxion has closed a series of extensions to existing service contracts and successfully completed the negotiations on a large new tailor-made Location Intelligence Service contract. These new contracts will convert into revenue over the next 3 to 6 months and will contribute substantially to the continued growth of the company’s top- and bottom-line.

INVITATION TO CONFERENCE CALL FOR DFDS' REPORT FOR Q2 20228.8.2022 17:48:27 CEST | Press release

INVESTOR NEWS no. 22 - 8 August 2022 DFDS expects to publish the report for Q2 2022 on 16 August 2022 at around 07:30 CET. Torben Carlsen, CEO, and Karina Deacon, CFO, will present the report on a live conference call. The presentation in English will be followed by a Q&A session. Investors, analysts and other interested parties are invited to take part. Date: 16 August 2022 Time: 10:00 CET Telephone: DK +45 35445577 UK +44 33 33000804 US +1 631 913 1422 Other international numbers: https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf Access code: 69612122# If you wish to take part in the audio conference, please dial up at least five minutes before the conference begins. It will start on time, and participants will be asked to register name and company name beforehand. The conference will be broadcast live on https://www.dfds.com/en/about and published there for future reference. Contact Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59 About DFDS DFDS provid

INVITATION TIL TELE-KONFERENCE OM DFDS' RAPPORT FOR 2. KVT. 20228.8.2022 17:48:27 CEST | pressemeddelelse

INVESTOR NEWS nr. 22 - 8. august 2022 DFDS’ kvartalsrapport for 2. kvt. 2022 forventes offentliggjort 16. august 2022 omkring kl. 07.30. Rapporten præsenteres på en tele-konference af Torben Carlsen, CEO og Karina Deacon, CFO. Efter præsentationen, der foregår på engelsk, vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Investorer, analytikere og andre er velkommen til at deltage. Dato: 16. august 2022 Tidspunkt: Kl. 10.00 Telefonnumre: DK +45 35445577 UK +44 33 33000804 US +1 631 913 1422 Øvrige internationale telefonnumre: https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf Adgangskode: 69612122# Deltagere i tele-konferencen bedes ringe mindst fem minutter før starttidspunktet, da konferencen begynder rettidigt, og deltagere forinden skal registreres med navn og firmanavn. Tele-konferencen kan følges live på https://www.dfds.com/en/about og vil efterfølgende være tilgængelig på samme sted. Kontakt Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59 Om DFDS DFDS

Avance Gas Holding Ltd: 2022 Annual General Meeting8.8.2022 17:29:53 CEST | Press release

Hamilton, Bermuda 8 August 2022 - Avance Gas Holding Ltd (the "Company") advises that the 2022 Annual General Meeting of the Company will be held on September 30, 2022. The record date for voting at the Annual General Meeting is set to August 19, 2022. The notice, agenda and associated material will be distributed prior to the meeting. For further queries, please contact Executive Chairman: Øystein Kalleklev Tel: 47 23 11 40 00 About Avance Gas: Avance Gas operates in the global market for transportation of liquefied petroleum gas (LPG). The Company is one of the world's leading owners and operators of very large gas carrier (VLGC) and operates a fleet of thirteen modern ships including two dual fuel LPG newbuidlings and has a further four dual fuel LPG newbuildings due for delivery in Q4 2022 and Q1-Q4 2023. For more information about Avance Gas, please visit www.avancegas.com. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities