Fafo

Krevende å gi forsvarlige tjenester og håndtere voldsrisiko

Del
Ny Fafo-rapport kartlegger hvordan kommuner håndterer ansvaret med å yte forsvarlige tjenester til personer som skal gjennomføre tvunget psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor det samtidig er risiko for vold. Noe av utfordringen er at ansvaret befinner seg i «i grenseland» mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, påpeker forskerne, og lanserer flere forslag til en bedre organisering.

Fafo-rapporten tar opp utfordringer i skjæringspunktet mellom forsvarlige bo- og tjenestetilbud og hensyn til samfunnsvern.

Nærmere bestemt kommunenes ansvar for personer som skrives ut fra psykisk helsevern for gjennomføring av tvunget psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor hensyn til samfunnsvern står sentralt.

Det inkluderer personer som er dømt og sivilrettslig vurdert til tvunget psykisk helsevern, og hvor det er en vurdert forhøyet voldsrisiko.

«I grenseland»

Disse personene befinner seg i et grenseland mellom kommunens tjenesteansvar og spesialisthelsetjenesten.

Det kan være krevende å agere i dette grenselandet, hvor det kan være uenighet både om den enkelte brukers situasjon og behov, hva som er et egnet og godt tilbud, og hvem som har ansvar for å gi nødvendige tjenester, behandling og oppfølging.

– Rapporten viser at kommunene følger opp en svært sammensatt gruppe brukere med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. Mange har samtidige rusproblemer. Begrenset døgnkapasitet i psykisk helsevern oppleves i kommunene å skape press på utskrivning av pasienter og høyere terskel for innleggelse ved behov, forteller rapportens hovedforfatter, Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen.

Forslag til bedring

Forskerne tar opp en rekke forslag for å kunne tilrettelegge for bedre oppfølging av målgruppa og ivareta hensyn til samfunnsvern i kommunene.

Forslagene gjelder faglig rammer for oppfølging av målgruppa og samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det gjelder ordninger for finansiering av kommunal innsats på området, og avklaring av det juridiske handlingsrommet og de ulike aktørenes ansvar.

Det pekes også på behov for nytenkning når det gjelder bo- og behandlingstilbud for en liten gruppe brukere med omfattende behov og høy voldsrisiko.

Lanseres på seminar 14. februar

Rapporten er skrevet i samarbeid mellom Fafo og Agenda Kaupang, på oppdrag fra KS.

Den blir presentert og debattert på et frokostseminar hos KS 14. februar med start 08:30, og rapporten kan da også lastes ned gratis på Fafo.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Lanseringsseminar i regi av KS

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Rapportlansering: Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv13.3.2023 09:59:53 CET | Presseinvitasjon

Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig flere digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte. Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. Tirsdag 14. mars kl. 08.30 lanserer Fafo en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.

Evaluerering av kvaliteten på norske asylintervjuer1.3.2023 16:18:52 CET | Presseinvitasjon

Asylintervjuet har avgjørende betydning for asylsøkerens mulighet for beskyttelse. Fafo har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), evaluert kvaliteten på asylintervjuene. Forskerne finner stor variasjon i hvordan disse intervjuene gjennomføres. På et seminar torsdag 2. mars presenteres den nye rapporten, og vi inviterer til diskusjon: Hva må gjøres under asylintervjuet for at alle asylsøkere skal ha like muligheter til å få sin sak vurdert?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom