GIEK

Kredittforsikring er tilbake på normale nivåer

Del

Den midlertidige statlige garantiordningen utløper 30. juni.

Den midlertidige statlige garantiordningen, et samarbeid mellom GIEK og de private kredittforsikringsselskapene i Norge, ble innført etter koronautbruddet og har sikret tilbudet av kredittforsikring i markedet det siste året.

 Det private tilbudet av kredittforsikring til næringslivet er tilbake på nivået før koronautbruddet. Ordningen vil derfor utløpe 30. juni 2021, sier Erica Blakstad, fagdirektør for kredittforsikring i GIEK.

Kredittforsikring sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale. Bedrifter i hele Norge har benyttet seg av ordningen. Rundt 80 prosent av de som har benyttet seg av ordningen er små og mellomstore bedrifter, og det kredittforsikrede volumet representerer til dags dato over 300 milliarder kroner.

Den midlertidige ordningen har bidratt til at kredittforsikringsselskapene har kunnet opprettholde tilbudet av kredittforsikring med samme volum og pris som før pandemien. Selskapene Atradius, Coface, Coface GK og Euler Hermes har benyttet seg av ordningen det siste året.

På bakgrunn av den gode utviklingen i markedet våren 2021 vurderer disse selskapene nå at den statlige garantiordningen ikke lenger trengs. Selskapene har uttrykt dette slik i en felles uttalelse:

Den statlige garantiordningen som ble etablert på kort varsel gjorde det mulig å videreføre et godt kredittforsikringstilbud under pandemien. Konsekvensene av pandemien er i dag mer kjent, og behovet for ordningen er ikke lenger til stede. Selskapene ønsker å vende tilbake til en normal driftssituasjon med alminnelige kommersielle vilkår og forventer ikke at dette vil medføre vesentlige endringer i tilbudet av kredittforsikring i det norske markedet.

– Det er gledelig at det kommersielle markedet for kredittforsikring er tilbake for fullt. Dette tilbudet er viktig for bedrifter over hele landet. Den midlertidige garantiordningen har vært vellykket og bidratt til et godt og forutsigbart tilbud i en krevende tid under pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Den midlertidige ordningen har bidratt til å sikre verdiskaping og eksport i sjømatnæringen gjennom et krevende år. Til tross for stor usikkerhet i markedene har sjømateksporten holdt seg på et høyt nivå gjennom pandemien. Dette viser at ordningen har fungert godt etter hensikten, sier sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

NFD, kredittforsikringsselskapene og det nye Eksportfinansiering Norge (hvor GIEK vil bli sammenslått 1. juli) vil fortsatt følge situasjonen tett framover.

Kontakter

For spørsmål, vennligst kontakt:

Allon Groth, kommunikasjonssjef i GIEK
+47 932 51 124
allon.groth@giek.no

Om GIEK

GIEK
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.giek.no

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). GIEKs oppgave er å fremme norsk eksport, sikre lokal verdiskapning og være en god finansiell partner og rådgiver for norske eksportører, gjennom å utstede garantier på vegne av staten. 1. juli blir GIEK sammenslått med Eksportkreditt Norge til Eksportfinansiering Norge (Eksfin.no).

Følg pressemeldinger fra GIEK

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GIEK på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GIEK

GIEK støtter norske leveranser til verdens største havvindpark – garanterer for 3,6 mrd. kroner26.11.2020 08:25:56 CET | Pressemelding

Eierne av verdens største havvindpark, Equinor og SSE Renewables, har signert kontrakter med to norske leverandører til utbyggingen av Dogger Bank-feltet. Mens Aibel skal levere transformatorplattformer, skal OHT i sin aller første leveranse innen havvind levere installasjonstjenester fra spesialskipet Alfa Lift. GIEK stiller garantier for milliardlån knyttet til de norske leveransene.