Eksfin

Kredittforsikring er tilbake på normale nivåer

Del

Den midlertidige statlige garantiordningen utløper 30. juni.

Den midlertidige statlige garantiordningen, et samarbeid mellom GIEK og de private kredittforsikringsselskapene i Norge, ble innført etter koronautbruddet og har sikret tilbudet av kredittforsikring i markedet det siste året.

 Det private tilbudet av kredittforsikring til næringslivet er tilbake på nivået før koronautbruddet. Ordningen vil derfor utløpe 30. juni 2021, sier Erica Blakstad, fagdirektør for kredittforsikring i GIEK.

Kredittforsikring sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale. Bedrifter i hele Norge har benyttet seg av ordningen. Rundt 80 prosent av de som har benyttet seg av ordningen er små og mellomstore bedrifter, og det kredittforsikrede volumet representerer til dags dato over 300 milliarder kroner.

Den midlertidige ordningen har bidratt til at kredittforsikringsselskapene har kunnet opprettholde tilbudet av kredittforsikring med samme volum og pris som før pandemien. Selskapene Atradius, Coface, Coface GK og Euler Hermes har benyttet seg av ordningen det siste året.

På bakgrunn av den gode utviklingen i markedet våren 2021 vurderer disse selskapene nå at den statlige garantiordningen ikke lenger trengs. Selskapene har uttrykt dette slik i en felles uttalelse:

Den statlige garantiordningen som ble etablert på kort varsel gjorde det mulig å videreføre et godt kredittforsikringstilbud under pandemien. Konsekvensene av pandemien er i dag mer kjent, og behovet for ordningen er ikke lenger til stede. Selskapene ønsker å vende tilbake til en normal driftssituasjon med alminnelige kommersielle vilkår og forventer ikke at dette vil medføre vesentlige endringer i tilbudet av kredittforsikring i det norske markedet.

– Det er gledelig at det kommersielle markedet for kredittforsikring er tilbake for fullt. Dette tilbudet er viktig for bedrifter over hele landet. Den midlertidige garantiordningen har vært vellykket og bidratt til et godt og forutsigbart tilbud i en krevende tid under pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Den midlertidige ordningen har bidratt til å sikre verdiskaping og eksport i sjømatnæringen gjennom et krevende år. Til tross for stor usikkerhet i markedene har sjømateksporten holdt seg på et høyt nivå gjennom pandemien. Dette viser at ordningen har fungert godt etter hensikten, sier sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

NFD, kredittforsikringsselskapene og det nye Eksportfinansiering Norge (hvor GIEK vil bli sammenslått 1. juli) vil fortsatt følge situasjonen tett framover.

Kontakter

For spørsmål, vennligst kontakt:

Allon Groth, kommunikasjonssjef i GIEK
+47 932 51 124
allon.groth@giek.no

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Eksfin fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med et bredt utvalg av statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfins finansieringsløsninger er et statlig supplement til det private bank- og finansmarkedet. Eksfin forvalter også andre finansieringsordninger for norsk næringsliv uten eksportformål.

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) ble opprettet 1. juli 2021 gjennom sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina3.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom