Kredinor

Kredinor og Modhi blir formelt fusjonert til ett selskap

Del

Finanstilsynet godkjente i dag fusjonen mellom Kredinor og Modhi. Dermed er alle formelle godkjenninger på plass, og fusjonen gjennomføres 1. oktober 2022. Selskapet blir ett av Norges største innenfor inkasso og gjeldshåndtering, med Norden som hjemmemarked.

Den 1. oktober 2022 fusjonerer Kredinor og Modhi, og blir et av Norges største selskap innenfor inkasso og gjeldshåndtering. Kredinor eies av Sparebank1 Gruppen og den nyopprettede Kredinorstiftelsen. Fusjonen gjør det mulig for oss å investere i ny teknologi og god kundeservice for å følge opp bedrifter og enkeltmennesker på best mulig måte, sier administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen. (Foto: Robert Eik)
Den 1. oktober 2022 fusjonerer Kredinor og Modhi, og blir et av Norges største selskap innenfor inkasso og gjeldshåndtering. Kredinor eies av Sparebank1 Gruppen og den nyopprettede Kredinorstiftelsen. Fusjonen gjør det mulig for oss å investere i ny teknologi og god kundeservice for å følge opp bedrifter og enkeltmennesker på best mulig måte, sier administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen. (Foto: Robert Eik)

– Endelig blir to solide inkassoselskap til ett, og vår størrelse skal brukes til kundenes beste. Vår historie som går helt tilbake til 1876, er et sterkt fundament når vi nå bygger fremtiden sammen. Kredinor og Modhi har mange fellesnevnere i vår kulturbakgrunn, og av den grunn vil både oppdragsgivere og kunder oppleve oss like våre opprinnelige selskap. Sammen vil vi levere bedre løsninger enn hver for oss, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, i Kredinor.

Den 15. mars 2022 kunngjorde Sparebanken1-eide Modhi Finance AS og Kredinor SA en intensjonsavtale om sammenslåing, med ambisjonen om å bli et ledende selskap innen inkasso og gjeldshåndtering. Den 1. mai ble Kredinor omorganisert fra et Samvirkeforetak eid av medlemmene, til et aksjeselskap eid av den nyopprettede Kredinorstiftelsen. Modhi Finance AS, på sin side, var heleid av Sparebank1 Gruppen. Fra og med fusjonen 1. oktober 2022 blir Sparebanken1 Gruppen og Kredinorstiftelsen like store eiere i Kredinor AS.

– Kredinor er opptatt av å hjelpe mennesker som har kommet i en utfordrende økonomisk situasjon. Med fusjonen kan vi investere enda mer i å følge opp bedrifter og enkeltmennesker ved hjelp av ny teknologi og god kundeservice. Kredinor vil ta en sterkere og mer ansvarlig posisjon i norsk og nordisk næringsliv de neste årene, sier Klaus-Anders Nysteen.

Norges største – og eldste

Etter fusjonen vil Kredinor være Norges største – og eldste inkassoselskap med røtter tilbake til 1876. Inkassobransjen er i endring og rammebetingelsene endres, blant annet er ny inkassolov nå på trappene.

- Vi ønsker å ta en lederrolle i utviklingen av bransjen. Kredinor skal ha de enkleste og mest kundevennlige løsningene. Vi skal også styrke vårt analysemiljø for å bedre kunne tilrettelegge for at de med økonomiske utfordringer skal kunne gjøre opp for seg. Vi skal hjelpe kundene å løse problemene uten å legge sten til byrden, sier Nysteen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den 1. oktober 2022 fusjonerer Kredinor og Modhi, og blir et av Norges største selskap innenfor inkasso og gjeldshåndtering. Kredinor eies av Sparebank1 Gruppen og den nyopprettede Kredinorstiftelsen. Fusjonen gjør det mulig for oss å investere i ny teknologi og god kundeservice for å følge opp bedrifter og enkeltmennesker på best mulig måte, sier administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen. (Foto: Robert Eik)
Den 1. oktober 2022 fusjonerer Kredinor og Modhi, og blir et av Norges største selskap innenfor inkasso og gjeldshåndtering. Kredinor eies av Sparebank1 Gruppen og den nyopprettede Kredinorstiftelsen. Fusjonen gjør det mulig for oss å investere i ny teknologi og god kundeservice for å følge opp bedrifter og enkeltmennesker på best mulig måte, sier administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen. (Foto: Robert Eik)
Last ned bilde

Lenker

Om Kredinor

Kredinor
Kredinor
Rådhusgata 27
0158 Oslo

+47 22 00 91 00http://www.kredinor.no

Kredinor AS er Norges største inkassoselskap i antall saker og en ledende aktør innenfor kjøp og forvaltning av gjeldsporteføljer. Selskapet er etablert i Norge, Sverige og Finland med en samlet omsetning på nærmere 1,6 milliarder kroner og 600 ansatte. Kredinor har sin historie helt tilbake til 1876, og er nylig fusjonert med Modhi-konsernet. Etter fusjonen vil selskapet ha en bred tjenesteportefølje og ta en mer tydelig og samfunnsansvarlig posisjon, som det selskapet som hjelper de med økonomiske utfordringer. Vi skal ikke legge sten til byrden, men være det selskapet alle henvender seg til for å få hjelp til helheten fremfor å kun løse den enkelte inkassosak. Det ønsker vi å leve opp til gjennom vår kundeoppfølging samt våre digitale og bærekraftige tiltak som kommer den enkelte og samfunnet til gode.

Kredinor AS eies av Sparebank 1 og Kredinorstiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Kredinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kredinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kredinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom