Kredinor

Kredinor følger opp eiere av uforsikrede kjøretøy

Del

På oppdrag fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF) vil Kredinor fra 1. mars 2018 følge opp rundt 84 000 eiere av uforsikrede kjøretøy med krav om betaling av et gebyr på kr 150,-*, per dag inntil kjøretøyet er forsikret, solgt, avregistrert eller vraket.

Christian Hamborgstrøm i  Kredinor er prosjektleder for  oppdraget fra TFF med å  kreve inn gebyr fra 84 000 eiere av uforsikrede kjøretøy.
Christian Hamborgstrøm i Kredinor er prosjektleder for oppdraget fra TFF med å kreve inn gebyr fra 84 000 eiere av uforsikrede kjøretøy.

Trafikkforsikringsforeningen følger løpende opp eiere av kjøretøy som ikke har trafikkforsikring (ansvarsforsikring), men det er først nå fra 1. mars 2018 det kreves et gebyr i form av «dagbøter» for manglende ansvarsforsikring.

Fremfor å sette opp en egen organisasjon til å kreve inn gebyrene benytter TFF tjenestene fra Kredinor. En helhetlig leveransemodell inkludert et team som følger opp med kundeservice er kjernen i leveransene fra Kredinor frem til pengene er betalt. Hvis sakene ikke betales overføres de automatisk til inkasso for videre oppfølging hos Kredinor. 

– Det er en stor anerkjennelse å levere på dette oppdraget fra Trafikkforsikringsforeningen, sier prosjektleder Christian Hamborgstrøm, som er forretningsutvikler innenfor bank og finans i Kredinor. – Vi er vant til å håndtere store fakturavolum og er nå godt forberedt til denne svært viktige jobben. Fra vår side vil budskapet være – jo raskere du tegner en gyldig ansvarsforsikring jo billigere blir det, og viktigst av alt – desto tryggere blir det for deg og dine medtrafikanter, understreker Christian Hamborgstrøm i Kredinor.


Alle kjøretøy er lovpålagt å ha forsikring

Etter bilansvarsloven §15 skal alle kjøretøy skal ha trafikkforsikring (ansvarsforsikring). Denne ansvarsforsikringen skal dekke skader på andres kjøretøy eller eiendom og eventuelle personskader på alle som er involvert i en ulykke. Likevel er det mange som ikke følger påbudet i loven og lar være å tegne denne ansvarsforsikringen. Dette har store konsekvenser og ender med dyrere forsikring for lovlydige forsikringstakere. 


Beslutning gjort av Stortinget

Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget 15.12.2017 og innebærer at eiere som ikke følger den lovpålagte plikten til å tegne trafikkforsikring (ansvarsforsikring) må betale et gebyr for den tiden kjøretøyet mangler gyldig forsikring, inn til Trafikkforsikringsforeningen. I forskriften står det at gebyret skal motivere til at de uten forsikring ordner opp frivillig, men også at gebyret skal være en reaksjon overfor eiere som unnlater å tegne forsikring. Inntektene fra gebyret skal brukes til å betale for skader forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy.


Informasjonskampanje – viktig samfunnsoppdrag

Trafikkforsikringsforeningen har et viktig samfunnsoppdrag, og har lagt ned en stor jobb for å få så mange som mulig av de 84 000 uforsikrede kjøretøyene inn i en gyldig ansvarsforsikringsordning før kravet om gebyr kommer. Det finnes god informasjon på www.tff.no og på deres innloggede Min side. De har også en informasjonsfilm  til eierne av uforsikrede kjøretøy, som er vist på tv i beste sendetid og i andre markeds- og kommunikasjonskanaler.


God informasjon og kundeservice

Kredinor følger opp i hele betalingsløpet. Hvis saken ender med inkasso vil eiere av uforsikrede kjøretøy ha full oversikt over gebyrene som påløper, på Min side hos Kredinor. Kundeservice i Kredinor har et eget team som vil svare på telefoner, og både kundeservice og saksbehandlere vil ringe ut på sakene. I tillegg vil  chatroboten Nora på kredinor.no svare på spørsmål og anbefale dem å gå inn på Trafikkforsikringforeningens nettsider.

I 2017 var over 3% av alle forsikringspliktige kjøretøy i Norge uforsikret. I Sverige, som har hatt en tilsvarende gebyrordning siden 1970-tallet, er under 1% av kjøretøyene uforsikret. Målsettingen er å komme på samme nivå av uforsikrede kjøretøy som i Sverige.

* Gebyrsatsene per dag vil variere etter kjøretøyets størrelse, men den største mengden kjøretøy til være personbiler som belastes med kr 150,-, per dag. Det vil kreves inn kr 50,-, per dag for moped, traktor og veterankjøretøy, kr 150,-, per dag for personbil og motorsykkel og kr 250,-, per dag for buss og lastebil. I tillegg vil også en trafikkforsikringsavgift til staten påløpe, med eksempelvis kr 1,27 per dag for moped, 5,46 per dag for motorsykkel og kr 7,85 per dag for de vanligste kjøretøyene. Mer om priser på tff.no.

Nøkkelord

Kontakter

Christian Hamborgstrøm, prosjektleder for TFF og forretningsutvikler i Kredinor
E-post: christian@kredinor.no
Mobil: 97670262

Bilder

Christian Hamborgstrøm i  Kredinor er prosjektleder for  oppdraget fra TFF med å  kreve inn gebyr fra 84 000 eiere av uforsikrede kjøretøy.
Christian Hamborgstrøm i Kredinor er prosjektleder for oppdraget fra TFF med å kreve inn gebyr fra 84 000 eiere av uforsikrede kjøretøy.
Last ned bilde

Lenker

Om Kredinor

Kredinor
Kredinor
Rådhusgata 27
0158 Oslo

+47 22 00 91 00http://www.kredinor.no

Mer informasjon om Trafikkforsikringsforeningen sitt virksomhetsområde, her. 

Følg saker fra Kredinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kredinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kredinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom