Miljødirektoratet

Krav til skyteprøve justeres

Del

På grunn av smittevernrestriksjoner vil det i 2021/2022 kun være krav om å ta siste del av skyteprøven for storviltjegere med skudd mot dyrefigur.

Villrein er en av artene som faller inn under bestemmelsene for jakt på storvilt. Foto: Vegard Lødøen.
Villrein er en av artene som faller inn under bestemmelsene for jakt på storvilt. Foto: Vegard Lødøen.

Forrige jaktår fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven med gjeldende smittevernrestriksjoner. Miljødirektoratet varslet tidligere i år at vi tok sikte på å ikke videreføre dette fritaket i inneværende jaktår.

Skyteprøven består i utgangspunktet av en del med 30 obligatoriske skudd og en del med 5 skudd mot dyrefigur for rifler. For kombivåpen, drilling og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur. Miljødirektoratet har nå avgjort at i jaktåret 2021/2022 vil det kun bli krav om at siste del gjennomføres.

– Med regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet vil det fortsatt være nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden skyteprøven skal gjennomføres. Vår vurdering er at en begrenset skyteprøve vil frigjøre kapasitet på skytebanene og være den beste løsningen for å sikre at jegere får kontrollert våpen og ammunisjon før jakta, samt at vi sikrer nødvendige skyteferdigheter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Reduserer behovet for oppmøte

Fritaket fra kravet om 30 obligatoriske skudd reduserer behovet for oppmøte på skytebanene, da det ikke vil være pålagt å møte på skytebanen to ganger for å gjennomføre skyteprøven.

– Miljødirektoratet har hatt dialog med skyteprøvearrangørene Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiskerforbund, og mener det vil være mulig å avlegge den reduserte skyteprøven for alle, sier Hambro.

Sølvmerke i elgskyting og bestått skyteprøve for bjørnejegere godkjennes som skyteprøve og disse er også fritatt kravet om 30 obligatoriske skudd.

Oppfordrer jegere til å trene

Ettersom mange storviltjegere ikke har avlagt skyteprøven siden 2019 har det vært viktig for Miljødirektoratet å finne en løsning for inneværende jaktår.

– Med den situasjonen vi er i med henhold til smittevern mener vi gjennomføring av siste del av skyteprøven er den beste måten å ivareta hensynet til sikkerhet og dyrevelferd i storviltjakta. Selv om det gis fritak for 30 obligatoriske skudd i selve skyteprøven, oppfordrer vi jegere til å besøke skytebanene og trene der dette er mulig, sier Hambro.

For å spre besøket på banene over tid, oppfordres arrangørene til å starte skytingen så snart dette er mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak.

PM 26. mars: Nytt jaktår: Dette må jegere gjøre

Miljødirektoratets veiledere om jakt, felling og fangst.

Se vedlagt notat for å lese den konkrete forskriftsendringen.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Villrein er en av artene som faller inn under bestemmelsene for jakt på storvilt. Foto: Vegard Lødøen.
Villrein er en av artene som faller inn under bestemmelsene for jakt på storvilt. Foto: Vegard Lødøen.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom