Norges Jeger- og Fiskerforbund

Krafttak mot invasjonen fra øst - inviterer til felles innsats mot pukkellaks

Del

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) inviterer til et krafttak mot pukkellaks i norske lakseelver. - Skal vi møte utfordringen med en økende spredning av den uønskede pukkellaksen i våre vassdrag må det konkrete tiltak til, og det haster, sier styrerepresentant Bjarte Erstad som også er leder i NJFFs sportsfiskeutvalg.

Pukkellaksen, en trussel fra øst.
Pukkellaksen, en trussel fra øst.

En ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) viser at invasjonen av pukkellaks i norsk kystfarvann og norske vassdrag vil ha negative konsekvenser på biologisk mangfold, og produktiviteten til lokal laksefisk. Klima spiller inn, de siste årene har havtemperaturene i nord økt kraftig. Et varmere klima kan gi uventet samspill mellom pukkellaks, sykdomsorganismer og andre arter, og det gir grunn til ytterligere bekymring med tanke på de sårbare bestandene av ville laksefisk vi forvalter i nord.

En uønsket gjest
Pukkellaks finnes naturlig i elver rundt det nordlige Stillehavet. At det er pukkellaks i norske farvann, skyldes at russiske myndigheter satte ut yngel i to omganger i siste halvdel av 1900-tallet. De siste årene har vi sett en bekymringsfull utvikling med stadig større mengder pukkellaks i stadig flere vassdrag. Problemet er naturlig nok størst i vårt nordligste fylke, men vi ser også bekymringsfulle tegn på spredning videre sørover.

Pukkellaksen produserer millioner av yngel som konkurrerer med yngel av annen laksefisk om mat og plass. Pukkellaksen vil redusere antall små bunndyr og krepsdyr ved beiting. Noen beskriver det som en veritabel støvsuging av elvebunnen.

Tusenvis av gytende pukkellaks invaderer nå norske vassdrag i toårige sykluser. Disse syklusene er så markante at vi kan forutsi hvilke år det er viktig med en større innsats for å møte invasjonen. Vi vet derfor at det vil komme en ny bølge av pukkellaks i 2021, og det er derfor viktig å bygge opp en god beredskap for å stå imot invasjonen i elvene innen den tid.

Inviterer til å etablere en beredskap
Et tiltak som har vist seg å være effektivt for å redusere negative konsekvenser av pukkellaks, er målrettet utfisking, særlig i elva når den går opp der.
- NJFF har lokallag og engasjerte sportsfiskere i de aller fleste elvene. Dersom myndighetene vil være på offensiven og sette av ressurser til nødvendige tiltak, så skal vi bidra med vårt, sier Bjarte Erstad, men det haster! Han ser for seg en koordinert innsats ledet av miljøforvaltningen.

Finnmark er den delen av landet som har kjent sterkest på invasjonen av pukkellaks.
- Vi har kjent på fortvilelsen når vi står med vaderne på og haler opp tusenvis av pukkelaks fra våre elver, sier Geir Thrane, leder i NJFF-Finnmark. I 2019 fisket vi 9,6 tonn pukkellaks i våre elver!

- Vi inviterer miljømyndighetene med på laget for å etablere en beredskap i de mest sårbare områdene våre. Vi i NJFF kan bidra i det praktiske arbeidet med utfisking av pukkellaks i elvene. Det krever en stor innsats, men vi er da også mange frivillige som kan bidra, og vi har erfaring fra dette fisket i flere Finnmarkselver.

Bilder

Pukkellaksen, en trussel fra øst.
Pukkellaksen, en trussel fra øst.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom