Eviny

Kraftskatten stanser ny fornybar energi og løser ikke kraftkrisen

Del

De kommunalt eide kraftselskapene ser med stor bekymring på regjeringens forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft og en ny toppskatt (høyprisbidrag) når timesprisen på strøm er over 70 øre/kWt. De foreslåtte skatteskjerpelsene vil ha en rekke uheldige konsekvenser. Mest alvorlig er det at investeringer i ny kraftproduksjon vil bremse opp.

Vi ber Stortinget om ikke å vedta regjeringens skatteforslag. Vi oppfordrer Stortinget til å finne bedre løsninger, sammen med bransjen og de offentlige eierne. Løsninger som sikrer at vi får nok kraft til å gjennomføre det grønne skiftet!

Vi skal bidra

Kraftprodusenter som har fått unormal høy profitt på grunn av energikrisen i Europa og høye strømpriser i Sør-Norge skal selvsagt bidra mer gjennom de krevende tidene vi er inne i. Det er en stor styrke for Norge at inntektene fra kraftproduksjon går tilbake til fellesskapet. De høye strømprisene gjør at kraftselskapene allerede bidrar langt mer enn normalt. Beregninger fra Energi Norge viser at staten i år vil motta rundt 70 milliarder kroner mer enn i et normalår, før regjeringens nye skatteskjerpelser. Med regjeringens forslag vil kraftselskapene i år sørge for skatteinntekter på om lag det dobbelte av det staten har anslått at strømprisstøtteordningene vil koste.

Trenger mer fornybar energi

Samtidig står vi midt i en klimakrise. Samfunnet har store behov for mer fornybar energi for å nå klimamålene. Mer fornybar energi er også avgjørende for lavere strømpriser i fremtiden. Vannkraftinvesteringer til en verdi av 32 milliarder kroner revurderes eller er allerede skrinlagt på grunn av regjeringen forslag. Disse prosjektene er ikke lengre lønnsomme om forslaget blir vedtatt. Dette vil ha svært uheldige konsekvenser for det norske samfunnet. Tilgang til mer fornybar energi er avgjørende for industrien, forsyningssikkerheten og forbrukerne. 2 Opprop mot Kraftskatt

Rammer kraftenvi trenger mest

Skattepakken går hardest utover vannkraftinvesteringene Norges energi og vassdragsdirektorat (NVE) sier vi trenger mest av: Prosjektene som gjør at vi kan produsere mye strøm på kort tid når det ikke blåser eller solen skinner. I tillegg fratar regjeringens forslag de offentlig eide kraftselskapene muskler til å bidra i andre sentrale grønne satsinger, som for eksempel havvind. Da kan vi komme i en situasjon hvor det i hovedsak er utenlandske investorer som har muskler til å bygge neste etappe i det grønne skiftet. Det er dobbelt uheldig for Norge.

Urimelig med tilbakevirkende kraft

Det er ikke riktig at alle kraftselskaper går med rekordoverskudd, og enkelte har faktisk svake økonomiske resultater. En årsak kan være at de tidligere har solgt mye av sitt kraftvolum på langsiktige kontrakter til langt under dagens markedspris. En annen årsak kan være at de har sine kraftverk i prisområder som har hatt lave priser det siste året. Det er derfor helt urimelig at skatteskjerpelsene gis tilbakevirkende kraft.

Ta et skritt tilbake

Regjeringens forslag bærer preg av hastverksarbeid og har åpenbart fått utilsiktede konsekvenser. Det er ingen som ønsker at nødvendige kraftutbygginger skal stoppes. Vi oppfordrer Stortinget og regjeringspartiene til å ta et skritt tilbake og finne bedre løsninger!

Kontakter

Om Eviny

Eviny
Eviny
Solheimsgaten 5
5020 Bergen

55 57 00 00http://www.eviny.no

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Kraftkonsernet har tatt aktiv rolle i det grønne skiftet. Selskapet produserer fornybar energi fra 39 vannkraftverk på Vestlandet. Over 400.000 nordmenn bruker Evinys lademuligheter for elbil. Eviny er i dag størst på lynlading for elbiler i Norge, og bygger også ladestasjoner i Sverige. Nylig kåret norske elbilister Eviny til best på bl.a. enkelhet, mest verdi for pengene og bærekraft.

Eviny er eid av 17 vestlandskommuner, Statkraft samt to lokale kraft- og elektrisitetslag. I 2021 påla myndighetene norske strømnettet må ha annen merkevare enn sitt konsern. Daværende BKK-konsernet ble til Eviny, mens BKK-navnet er videreført for nettselskapet som frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger i 19 kommuner.

Eviny leverer fibertjenester, samt fjernvarmenett. Konsernet bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Selskapet leverer løsninger for utslippsfrie byggeplasser, et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Eviny sitt eget entreprenørselskap prosjekterer, bygger og drifter fibernett, lav- og høyspentanlegg.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom